Apostille – zoznam orgánov zmluvných štátov poverených vydať Apostille

/Apostille – zoznam orgánov zmluvných štátov poverených vydať Apostille
Apostille – zoznam orgánov zmluvných štátov poverených vydať Apostille 2020-09-23T10:35:03+02:00

Dodatok z Haagskemu dohovoru: ZOZNAM ORGÁNOV ZMLUVNÝCH STRÁN PODĽA ČLÁNKU 6 DOHOVORU O ZRUŠENÍ POŽIADAVKY VYŠŠIEHO OVERENIA ZAHRANIČNÝCH VEREJNÝCH LISTÍN Z 5.10.1961

Orgány zmluvných strán určené na vydávanie osvedčenia (“Apostille”) podľa článku 6 dohovoru sú uvedené spôsobom, akým ich depozitárovi dohovoru oznámili zmluvné strany. Názvy sú v úradnom jazyku zmluvnej strany, ak boli v tomto jazyku oznámené depozitárovi dohovoru. Inak sú názvy orgánov uvedené v slovenskom preklade z jazyka, v ktorom boli oznámené depozitárovi.

Aktualizovaný prehľad príslušných orgánov zmluvných strán možno získať na internetovej stránke Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného, konkrétne na www.hcch.net/e/status/stat12e.html (v anglickom jazyku) alebo na www.hcch.net/f/status/stat12f.html (vo francúzskom jazyku).

Andorra

 • 1. Ministre/a d’Afers Exteriors (Minister of Foreign Affairs)
 • 2. Ministre/a de Presidčncia i Turisme (Minister of the Presidency and Tourism)
 • 3. Ministre/a de Justícia i Interior (Minister of Justice and Interior)
 • 4. Secretari/ ria d’Estat de Justícia i Interior (Secretary of State of Justice and Interior)
 • 5. Director/a de política exterior, afers bilaterals i Unió Europea (Director of Foreign Policy, Bilateral Affairs and European Union)
 • 6. Director/a d’afers multilaterals i cooperació al desenvolupament (Director of Multilateral Affairs and Co-operation for Development)

Antigua a Barbuda

“the Registrar of the High Court of Antigua and Barbuda” v St. Johns, Antigua

Albánsko

Konzulárne oddelenie Ministerstva zahraničných vecí

Argentína

 • 1. “Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto” Reconquista 1088, 1003 Buenos Aires
 • 2. verejní notári

Arménsko

 • 1. Ministerstvo zahraničných vecí
 • 2. Ministerstvo spravodlivosti

Austrália

“the Secretary to the Department of Foreign Affairs and Trade of the Commonwealth of Australia”

Azerbajdžan

 • 1. Ministerstvo spravodlivosti pre listiny vydané súdmi, prokuratúrou a orgánmi súdnej právomoci vrátane listín osvedčených notármi a matričných dokladov,
 • 2. Ministerstvo zahraničných vecí pre ostatné listiny.

Bahamy

Títo funkcionári ministerstva zahraničných vecí:

 • 1. “Permanent Secretary”
 • 2. “Director General”
 • 3. “Under Secretary”
 • 4. “Senior Assistant Secretary”
 • 5. “Deputy Permanent Secretary”
 • 6. “First Assistant Secretary”

Barbados

 • 1. “Solicitor-General”
 • 2. “Deputy Solicitor General”
 • 3. “Registrar of the Supreme Court”
 • 4. “Registrar of Corporate Affairs”
 • 5. “Permanent Secretary” ministerstva zodpovedného za zahraničné veci
 • 6. “Chief of Protocol”

Belgicko

“Ministire des Affaires étrangires, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement”

Belize

“the Registrar General”

Bielorusko

 • 1. Ministerstvo spravodlivosti pre listiny vydané justičnými orgánmi a súdmi
 • 2. Ministerstvo štátnej výchovy pre listiny vydané výchovnými zariadeniami
 • 3. Výbor pre archívy a správu pre listiny vydané príslušnými štátnymi archívmi
 • 4. Ministerstvo zahraničných vecí pre všetky ostatné listiny

Bosna a Hercegovina

 • 1. mestské súdy Republiky Bosna a Hercegovina a Republiky Srbskej
 • 2. osvedčenia orgánov uvedených v bode 1 musia byť ďalej overené Ministerstvom spravodlivosti Republiky Bosna a Hercegovina a Ministerstvom zahraničných vecí Republiky Bosna a Hercegovina

Botswana

 • 1. “Permanent Secretary”
 • 2. “Registrar of High Court”
 • 3. “District Commissioner”
 • 4. osoba poverená riadením súdu prvého stupňa
 • 5. osoba vymenovaná prezidentom, ktorej meno sa uverejní v úradnom vestníku

Brunei Darussalam

 • 1. na Najvyššom súde
 • a) “Chief Registrar”
 • b) “Deputy Chief Registrar”
 • c) “Registrar”
 • 2. na ostatných súdoch
 • a) “Chief Magistrate”
 • b) “Magistrate”
 • c) “Registrar”

Bulharsko

 • 1. Ministerstvo spravodlivosti pre všetky listiny súdov a notárov
 • 2. Ministerstvo zahraničných vecí pre všetky ostatné listiny

Cookove ostrovy

Ministerstvo zahraničných vecí a imigrácie

Cyprus

Ministerstvo spravodlivosti Cyperskej republiky

Česká republika

 • 1. medzinárodný odbor ministerstva spravodlivosti pre listiny vydané justičnými orgánmi vrátane notárov
 • 2. konzulárny odbor ministerstva zahraničných vecí pre všetky ostatné listiny

Čína (len zvláštne správne jednotky Hongkong a Macao)

 • I. pre Hongkong Special Administrative Region
 • 1. “the Administrative Secretary”
 • 2. “the Registrar of the High Court”
 • 3. “the Deputy Registrar of the High Court”
 • 4. “the Assistant Registrar of the High Court”
 • II. pre Macao Special Administrative Region
 • 1. “the Chief Executive”
 • 2. “the Secretary for Administration and Justice”
 • 3. “the Director of Justice Affairs Department”

Dominika (Dominické spoločenstvo) *)

 • 1. “the Attorney General”,
 • 2. “the Solicitor General”,
 • 3. “the Registrar”,
 • 4. “the Deputy Registrar”.

 

Ekvádor

 

Departamento de Legalizaciones

 

Dirección General de Asuntos Consulares y Legalizaciones

 

Ministerio de Relaciones Exteriores

 

Carrión 10-40 y Av. 10 de Agosto

 

QUITO

 

Ecuador

 

Estónsko

 

1. “Välisministeerium, konsulaarosakonna öigusbüroo”, Islandi väljak 1, 15049 Tallinn, phone +372 6317 440, fax +372 631 7454

 

2. “Haridusministeerium, haldusosakond”, Tönismägi 11, EE0100 Tallinn, phone +372 6 281 243, fax +372 6 281 390

 

3. “Haridusministeerium, haldusosakond”, Munga 18, EE 2400 Tartu, phone +372 7 350 252, fax +372 7 350 250

 

4. “Haridusministeerium, järelevalve osakond”, Munga 18, Tartu, phone +372 7 350 231, fax +372 7 350 250

 

5. “Justiitsministeerium, kohtute osakond”, Tartu mnt 85, EE0100 Tallinn, phone +372 612 7810, fax +372 612 7811

 

6. “Siseministeerium, üldosakond”, Lai 40, EE0100 Tallinn, phone +372 612 5199, fax +372 5198

 

7. “Sotsiaalministeerium, avalike suhete ja koolituse osakond”, Gonsiori 29, EE0100 Tallinn, phone +372 626 9875, fax +372 699 2209

 

Fidži

 

“The Chief Registrar of the Supreme Court of Fiji”

Fínsko

——————————————————————————-

Espoon maistraatti          Helsingin maistraatti      Hyvinkään maistraatti

Magistraten i Esbo          Magistraten i Helsingfors  Urakankatu 1

Itätuulentie 2 A            Albertinkatu 25            P.B. 70

P.B. 49                     P.B. 309                   05901 HYVINKÄÄ

02101 ESPOO                 00181 HELSINKI             tel.: +358 (205) 161-22

tel.: +358 (9) 5024-2760    tel.: +358 (9) 695-441     fax: +358 (205) 162-922

fax: +358 (9) 5024-2721     fax: +358 (9) 6954-4255

——————————————————————————-

Lohjan maistraatti          Porvoon maistraatti        Raseborgs magistrat

Magistraten i Lojo          Magistraten i BorgÄ        Raaseporin maistraatti

Postikatu 3 – P.B. 37       Piispankatu 34             Formansallén 4 – P.B. 49

08101 LOHJA                 06100 PORVOO               10601 EKENÄS

tel.: +358 (19) 360-4509    tel.: +358 (19) 548-611    tel.: +358 (19) 221-261

fax: +358 (19) 322-153      fax: +358 (19) 548-6575    fax: +358 (19) 221-2620

——————————————————————————-

Vantaan maistraatti         Porin maistraatti          Rauman maistraatti

Magistraten i Vanda         Isolinnankatu 28           Aittakarinkatu 21

Neilikkatie 8               PL 191                     P.B. 30

P.B. 112                    28101 PORI                 26101 RAUMA

01301 VANTAA                tel.: +358 (2) 622-7300    tel.: +358 (2) 831-921

tel.: +358 (9) 836-2480     fax: +358 (2) 622-7307     fax: +358 (2) 8319-5270

fax: +358 (9) 8362-4850

——————————————————————————-

Salon maistraatti           Turun maistraatti          Magistraten i Äboland

Magistraten i Salo          Magistraten i Äbo          Turunmaan maistraatti

Rummunlyöjänkatu 7 B        Aurakatu 8                 Strandvägen 30

P.B. 40                     P.B. 372                   P.B. 16

24101 SALO                  20101 TURKU                21601 PARGAS

tel.: +358 (2) 775-151      tel.: +358 (2) 5110-100    tel.: +358 (2) 458-1800

fax: +358 (2) 775-1597      fax: +358 (2) 5110-173     fax: +358 (2) 458-1803

——————————————————————————-

Vakka-Suomen maistraatti    Länsstyrelsen pÄ Aland,    Hämeenlinnan maistraatti

Välskärintie 2              Magistratsavdelningen      Birger Jaarlin katu 13

P.B. 6                      Torggatan 16               P.B. 64

23501 UUSIKAUPUNKI          P.B. 29                    13101 HÄMEENLINNA

tel.: +358 (2) 842-2330     22101 MARIEHAMN            tel.: +358 (205) 16-121

fax: +358 (2) 842-2336      tel.: +358 (18) 6350       fax: +358 (205) 162-183

fax: +358 (18) 23-750

——————————————————————————-

Lahden maistraatti          Tampereen maistraatti      Kotkan maistraatti

Salininkatu 3               Verkatehtaankatu 14 A      Magistraten i Kotka

15100 LAHTI                 P.B. 682                   Vuorikatu 5 C 3. krs

tel.: +358 (3) 875-000      33101 TAMPERE              48100 KOTKA

fax: +358 (3) 875-0060/0061 tel.: +358 (3) 253-9000    tel.: +358 (5) 219-9599

fax: +358 (3) 253-9015     fax: +358 (5) 219-9593

——————————————————————————-

Kouvolan maistraatti        Lappeenrannan maistraatti  Mikkelin maistraatti

Kauppalankatu 14            Pormestarinkatu 1 A        Raatihuoneenkatu 5 B

P.B. 99                     P.B. 149                   P.B. 293

45101 KOUVOLA               53101 LAPPEENRANTA         50101 MIKKELI

tel.: +358 (20) 516-121     tel.: +358 (5) 626-5500    tel.: +358 (15) 204-0778

fax: +358 (5) 375 1144      fax: +358 (5) 626-5570     fax: +358 (15) 204-0771

——————————————————————————-

Savonlinnan maistraatti     Kuopion seudun maistraatti Ylä-Savon maistraatti

Olavinkatu 24               Käsityökatu 43             Pohjolankatu 10 (2. krs)

57130 SAVONLINNA            PL 1348                    PL 115

tel.: +358 (15) 578-0280    70101 KUOPIO               74101 IISALMI

fax: +358 (15) 578-0281     tel.: +358 (17) 265-4300   tel.: +358 (17) 839-1393

fax: +358 (17) 265-4349    fax: +358 (17) 839-1395

——————————————————————————-

Joensuun maistraatti        Pielisen-Karjalan          Kokkolan maistraatti

Kauppakatu 40 B             maistraatti                Magistraten i Karleby

P.B. 82                     Onninpolku 1               Torikatu 40

80101 JOENSUU               P.B. 10                    67100 KOKKOLA

tel.: +358 (13) 1411        83901 JUUKA                tel.: +358 (6) 827-9111

fax: +358 (13) 141-2605     tel.: +358 (13) 474-7240   fax: +358 (6) 827-9711

fax: +358 (13) 474-7213

——————————————————————————-

Seinäjoen maistraatti       Magistraten i Vasa         Jyväskylä maistraatti

Kalevankatu 17              Vaasan maistraatti         Väinönkatu 10

P.B. 168                    Wolffskavägen 35           P.B. 253

60101 SEINÄJOKI             P.B. 208                   40101 JYVÄSKYLÄ

tel.: +358 (6) 420-1300     65101 VASA                 tel.: +358 (14) 313-6511

fax: +358 (6) 420-1326      tel.: +358 (205) 17-161    fax: +358 (14) 313-6512

fax: +358 (6) 317-3603

——————————————————————————-

Jämsän maistraatti          Saarijärven maistraatti    Kajaanin maistraatti

Keskuskatu 17               Sivulantie 11              Kalliokatu 4

42100 JÄMSÄ                 P.B. 47                    P.B. 221

tel.: +358 (14) 749-1261    43101 SAARIJÄRVI           87101 KAJAANI

fax: +358 (14) 749-1269     tel.: +358 (14) 417-230    tel.: +358 (8) 61-631

fax: +358 (14) 417-236     fax: +358 (8) 616-3795

——————————————————————————-

Oulun maistraatti           Kemin maistraatti          Raahen maistraatti

Isokatu 4                   Valtakatu 28               Rantakatu 58 A

P.B. 78                     94100 KEMI                 PL 16

90101 OULU                  tel.: +358 (16) 294-330    92101 RAAHE

tel.: +358 (20) 517-8444    fax: +358 (16) 294-332     tel.: +358 (8) 29-931

fax: +358 (20) 517-8466                                fax: +358 (8) 299-3280

——————————————————————————-

Rovaniemen maistraatti      Lapin maistraatti

Rovakatu 8                  Valtion virastotalo

P.B. 8183                   99100 KITTILÄ

96101 ROVANIEMI             tel.: +358 (16) 651-2275

tel.: +358 (16) 329-4111    fax: +358 (16) 651-2270

fax: +358 (16) 329-4999

——————————————————————————-

 

Francúzsko

 

1. pre departmenty v Európe a v zámorí (Guadeloupe, Guyana, Martinik a Réunion) “les Procureurs généraux pris les cours d’appel”

 

2. pre zámorské územia

——————————————————————

Nová Kaledónia          “le   Procureur  général   pris  la   Cour

d’appel de Nouméa”

 

Wallis a Futuna         “le  juge  de  la  section  du Tribunal de

premiire  instance   de  Nouméa,  siégeant

h Mata Utu”

 

Francúzska Polynézia    “le  Procureur  de  la  République pris le

Tribunal supérieur d’appel de Papeete”

 

Sv. Peter a Michal      “le Président du Tribunal supérieur d’appel

(St. Pierre; Miquelon)  de St. Pierre”

——————————————————————

 

Grécko

 

1. “nómos” (prefektúra) pre administratívne listiny vydané orgánom v jej obvode

 

2. súd prvého stupňa pre justičné listiny vydané orgánom v jeho obvode

 

Grenada

 

Ministry of Foreign Affairs and International Trade

 

The Permanent Secretary and the Senior Administrative Officer

 

Ministerial Complex

 

Botanical Gardens

 

St. Georges

 

Grenada W.I.

 

tel: 440-2640/2712/2255, fax: 440-4184

 

Holandsko

 

1. pre kráľovstvo v Európe  súdny  tajomník   (“registrar”)  súdov

prvého stupňa

2. pre Holandské Antily     “Lieutenant  Governor”  ostrova  alebo

skupiny ostrovov

Na ostrove Curacao pre listiny uvedené

v prvom   odseku  čl. 3   dohovoru  aj

vedúci   Registra   narodení,   úmrtí,

manželstiev,  obyvateľstva  a  voličov

ostrova Curacao a jeho zástupca

3. pre ostrov Aruba         “de Directeur van  het Centraal Bureau

Juridische en Algemene Zaken”

 

Honduras

 

Ministerstvo zahraničných vecí

 

Chorvátsko

 

1. “opčinski sud”

 

2. “Ministerstvo pravosuda, uprave i lokalne samouprave”

 

India

 

Ministerstvo vonkajších vecí

 

Island

 

Ministerstvo zahraničných vecí (Utanríkisráduneytid)

 

Izrael

 

1. “The Ministry of Foreign Affairs of the State of Israel”

 

2. “Registrar of Magistrates’ Court” a štátni úradníci vymenovaní ministrom spravodlivosti podľa zákona o notároch z roku 1976

 

Írsko

 

“Department of Foreign Affairs” v Dubline

 

Japonsko

 

Ministerstvo zahraničných vecí v Tokiu

 

Juhoafrická republika

 

1. každý “magistrate” alebo “additional magistrate”

 

2. každý “registrar of the Supreme Court of South Africa” alebo “assistant registrar of the Supreme Court of South Africa”

 

3. ktorákoľvek osoba poverená “Director-General: Justice”

 

4. ktorákoľvek osoba poverená “Director-General: Foreign Affairs”

 

Kazachstan

 

1. Ministerstvo spravodlivosti Kazašskej republiky pre verejné listiny vydané justičnými orgánmi a inými štátnymi orgánmi vrátane notárov

 

2. Ministerstvo vzdelávania a vedy Kazašskej republiky pre verejné listiny vydané orgánmi vzdelávania, vedy a vzdelávacími inštitúciami republiky

 

3. Ministerstvo vnútra Kazašskej republiky pre verejné listiny vydané organizačnými jednotkami migračnej polície

 

4. Výbor pre správu archívov a dokumentácie Ministerstva kultúry, informácií a verejného súhlasu Kazašskej republiky pre archívne overenia a kópie archívnych dokumentov vydaných štátnymi archívmi Kazašskej republiky

 

5. Výbor justičnej správy Najvyššieho súdu pre verejné listiny vydané orgánmi činnými v trestnom konaní a orgánmi výkonu trestu

 

6. Ministerstvo financií Kazašskej republiky pre verejné listiny vydané organizačnými a územnými zložkami Ministerstva financií Kazašskej republiky

 

7. Generálna prokuratúra Kazašskej republiky pre verejné listiny vydané orgánmi prokuratúry a orgánmi vyšetrovania

 

8. Ministerstvo obrany Kazašskej republiky pre archívne overenia a kópie archívnych dokumentov vydaných zvláštnymi štátnymi archívmi Ministerstva obrany Kazašskej republiky

 

9. Výbor národnej bezpečnosti Kazašskej republiky pre archívne overenia a kópie archívnych dokumentov vydaných zvláštnymi archívmi Výboru národnej bezpečnosti Kazašskej republiky

Uvedené orgány môžu právomoc na vydanie osvedčenia delegovať svojim územným orgánom.

 

Kolumbia

 

“Ministerio de Relaciones Extreriores”

 

Area de Legalizaciones, Dirección: Transversal 17 A No. 98-55,

 

Bogotá, D.C.

 

Lesotho

 

1. “the Attorney-General”

 

2. “Permanent Secretary” ministerstva alebo rezortu

 

3. “the Registrar of the High Court”

 

4. “Resident Magistrate”

 

5. “Magistrate of the First Class”

 

6. iná osoba vymenovaná ministrom, ktorej meno sa uverejní v úradnom vestníku

 

Libéria

 

1. “Minister of Foreign Affairs”, “Deputy Minister of Foreign Affairs”, “Assistant Minister of Foreign Affairs”

 

2. “Minister of Justice”, “Deputy Minister of Justice”, “Assistant Minister of Justice”

 

3. “Clerk of Supreme Court”, “Deputy Clerk of Supreme Court”, “Clerk of Circuit Court”, “Deputy Clerk of Circuit Court”

 

4. “Registrar” alebo “Deputy Registrar” obchodnej spoločnosti

 

6. “Commissioner of Maritime Affairs”, “Deputy Commissioner of Maritime Affairs” alebo “Special Agent of the Comissioner of Maritime Affairs”

 

Lichtenštajnsko

 

“Der Regierungskanslei der fürstlichen Regierung” so sídlom vo

 

Vaduze

 

Litva

 

konzulárny odbor ministerstva zahraničných vecí

 

Lotyšsko

 

Ministerstvo zahraničných vecí

 

Brivibas bvld 36

 

Riga LV-1395

 

Luxembursko

 

Ministerstvo zahraničných vecí

 

Macedónsko (bývalá juhoslovanská Republika Macedonija)

 

1. Ministerstvo spravodlivosti

 

2. všetkých 27 súdov prvého stupňa

 

Maďarsko

 

1. Ministerstvo spravodlivosti pre listiny vydané alebo overené justičnými orgánmi

 

2. Ministerstvo zahraničných vecí pre ostatné listiny

 

Malawi

 

1. “Attorney General” alebo “Solicitor General”

 

2. “Permanent Secretary” ministerstva

 

3. “Registrar of the High Court”

 

4. “Registrar General”

 

5. “Government Agent”

 

6. “notary public”

 

7. “Resident Magistrate”

 

Malta

 

“The Ministry of Commonwealth and Foreign Affairs”

 

Marshallove ostrovy

 

1. “Minister of Foreign Affairs”

 

2. “Attorney General” a “Acting Attorney General”

 

3. “Clerk of the High Court” a “Deputy Clerk of the High Court”

 

4. “Registrar” alebo “Deputy Registrar” obchodnej spoločnosti

 

5. “Maritime Administrator” a “Special Agent of Maritime Administrator”

 

6. “Commissioner of Maritime Affairs”, “Deputy Commissioner of Maritime Affairs” alebo “Special Agent of the Comissioner of Maritime Affairs”

 

Maurícius

 

1. “The Permanent Secretary of the Prime Minister’s Office”

 

2. “Principal Assistant Secretary of the Prime Minister’s Office”

 

Mexiko

 

I. Orgány oprávnené overovať federálne listiny

 

1. “DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO” bucareli no 99 – planta baja – 06600 mexico, d.f. – tel. 535.31.12; 535.43.92 – fax 535.26.88

 

2. “dirección de coordinación política con los poderes de la unión” abraham gonzalez no 48 – planta baja – 06600 mexico, d.f. – tel. 535.51.31 – fax 566.12.25

 

3. “subdirección de formalización y control” abraham gonzalez no 48 – planta baja – 06600 mexico, d.f. – tel. 535.53.84; 546.57.32 – fax 566.12.25

 

4. v jednotlivých štátoch federácie

a) Názov orgánu

“SECRETARIA DE GOBERNACION

DIRECTORIO

REPRESENTACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO”

 

b) Adresy orgánu (prípadne útvar) v jednotlivých štátoch: estado de baja california – servicios migratorios

línea internacional – agustín melgar no 1 – col. centro, – 21100 mexicali, b.c., – mexico – tel. 91(65) 556665 – fax 529050

estado de baja california sur

bravo no 406 – entre aquiles serdán – y guillermo preito – 23000 la paz, baja california sur – mexico – tel.: 91(112) 32083 – fax 32280

estado de campeche

av. de las palmas s/n – junto al centro – bizantino bartimeo – 24020 campeche, camp., – mexico – tel.: 91(981) 53150; 53186 – fax 53149

chiapas

libramineto norte n/s – a un costado de esq. pablo – guardado chávez – tuxtla gutiérrez, chis. – tel.: 91(961) 43288 – fax: 899091

chihuahua

doblado y 3a no 117 – despacho 2 y 3 – col. centro – 31000 chihuahua, chih. – tel.: 91(14) 167499 – fax 370149

estado de coahuila

victoria no 406-1, – zona centro – 25000 saltillo, coah. – tel.: 91(18) 175506 – fax 175334; 178951

estado de colima

gabino barrera no 159-a – zona centro – 28000 colima, col. – tel.: 91(331) 45912 – fax: 45912

estado de durango

constitución no 210-1 – norte altos – zona centro – 34000 durango, dgo., – mexico – tel.: 91(18) 17506 – fax 175334; 178951

estado de guanajuato

agora del baratillo – despacho – 8, zona centro – 36000 guanajuato, gto., – tel.: 91(473) 29446 – fax 29110; 29111

estado de guerrero

av. ignacio ramírez no 22-a – col. centro – 39000 chilpancingo, gro., – mexico – tel.: 91(74) 711772 – fax 721144

calle mina no 120

esq. morelos – col. centro – 39300 acapulco, gro. – tel.: 91(74) 828751 – fax 800341

estado de hidalgo

torre coby – art. 3 no 97-7 piso – fracc, constitución – 42080 pachuca, hgo., – mexico – tel.: 91(771) 34026 – fax 34026

estado de jalisco

chesterton 184 – jardines vallarta – 45030 guadalajara, jal. – tel.: 91(3) 673 2394 – fax 673 2138

mexico

chalco no 703-8 – col. sánchez – 50140 toluca, méx. – tel.: 91(72) 134679 – fax 134768; 158325

estado de michoacan

av. siervo de la nación s/n – col. del valle – 58260 morelia, mich. – tel.: 91(43) 267 905/06 – fax 267 905/06

estado de morelos

galeana no 2-8 piso – edificio ocampo – col. centro – 62000 cuernavaca, mor., – mexico – tel.: 91(73) 188594 – fax 188708

estado de nayarit

zacatecas no 16 sur 1 y 2 piso – entre allende y abasolo – 63000 tepic, nayarit – tel.: 91(321) 46269 – fax 46271

estado de nuevo leon

zaragoza no 1000 sur – condominio acero ph – 64000 monterrey, n.l., – mexico – tel.: 91(8) 3403000 – fax 3403000

estado de oaxaca

calzada de la república – no 402-b – jalatlaco – 33606 oaxaca, oax., – mexico – tel.: 91(951) 42145 – fax 42145

estado de puebla

calla italia no 2224 – fracc las hadas – entre 15 de mayo y 26 pte. – 72070 puebla, pue., – mexico – tel.: 91(22) 494082 – fax 494072

estado de queretaro

boulevard hernando quintana – no 168 desp. 203 y 204 – 76050 querétaro, qro., – mexico – tel.: 91(42) 234960; 234660 – fax 234960

estado de quintana roo

av. primo de verdad no 181 – int. 1 esq. av. héroes – 67000 chetumal, q.roo., – mexico – tel.: 91(983) 27347 – fax 22744

estado de san luis potosi

av. venustiano – carranza 707-402 – col. centro – 78250 san luis potosí, s.l.p. – mexico – tel.: 91(48) 144092 – fax 173988

estado de sinaloa

lázardo cárdenas – no 913 sur – primer piso – zona centro – 80129 culiacán, sin., – mexico – tel.: 91(67) 173988 – fax 173988

estado de sonora

blvd. navarrete no 125 – despacho 2 – edif. sonmol. – col. valle verde – 83200 hermosillo, son. – mexico – tel.: 91(62) 165044 – fax 165044

tabasco

centro admvo. del estado – tabasco 2000 – 86035 villahermosa, tab. – tel.: 91(93) 165152 – fax 165152

estado de tamaulipas

matamoros 11 y 12 no 613 – cd. victoria, tamps. – mexico – tel.: 91(131) 20462 – fax 20462

estado de tlaxcala

kilómetro 1 1/2 carretera – federal tlaxcala- – puebla s/n – 90000 tlaxcala, tlax. – mexico – tel.: 91(246) 27147 – fax 27264

estado de veracruz

zaragoza no 2 esq. – miguel barragán – 91000 xalapa, ver. – mexico – tel.: 91(28) 189303 – fax 189395

estado de yucatan

calle 51 no 459 x 50 – zona centro – 90000 mérida, yuc., – mexico – tel.: 91(99) 239142; 239636; 239671; 240815 – fax 235535

estado de zacatecas

calle sabino no 114 fracc. – la penuela – 98060 zacatecas, zac., – mexico – tel.: 91(492) 42318 – fax 42318

 

5. orgány príslušné na overovanie listín vydaných v jednotlivých štátoch (štát/názov a adresa):

estado de aguascalientes

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, plaza de la – patria, zona centro, – c.p. 20000

aguascalientes, ags. – mexico – tel.: 91(49) 15 8188; 15 8175; 15 8643 – fax 16 9728

estado de baja california

secretaria general de gobierno – edificio poder ejecutivo, 3´ piso – calz. independencia y heroes – c.p. 21000

mexicali, b.c., – mexico – tel.: 91(65) 58 1114; 58 1053; 58 1042 – fax 58 1169

estado de baja california sur

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – isabel la catolica entre bravo y rosales, 1´ piso, – c.p. 24000 la paz, b.c. – mexico – tel.: 91(112) 2 0866; 2 9477 – fax 5 2422

estado de campeche

secretaria general de gobierno – palacio de los poderes, 4´ piso, – calle n´ 8, s/n, col. centro – c.p. 24000

campeche, camp., – mexico – tel.: 91(981) 6 5070; 6 2341 – fax 6 5885

estado de coahuila

palacio de gobierno, 2´ piso, – plaza de las armas entre calle – allende y calle juarez, centro, – c.p. 25008

coahuila, saltillo, – mexico – tel.: 91(84) 14 8375; 14 0031; 14 3700 – fax 14 1672

estado de colima

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, – calle reforma e hidalgo, col. centro, – c.p. 28000 colima, col. – mexico – tel.: 91(331) 4 4046; 2 2729; 2 1153 – fax 4 3508

estado de chiapas

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, 2´ piso, – av. central y 1´ de oriente – col. centro, – c.p. 29000 tuxtla gtz., chis., – mexico – tel.: 91(962) 2 2133; 2 9047 – fax 3 2458

estado de chihuahua

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno 1´ piso – aldama y venustiano carranza, col. centro, – c.p. 31000 chihuahua, chih., – mexico – tel.: 91(14) 10 6324; 10 4643

estado de durango

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno s/n – calle 5 de febrero, col. centro – c.p. 34000 durango, dgo., – mexico – tel.: 91(181) 15600; 15702; 12092 – fax 32013

estado de guanajuato

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – paseo de la presa n´ 103, 1´ piso – c.p. 36000 guanajuato, gto., mexico – tel.: 91(473) 22611; 20534; 24995 – fax 28204

estado de guerrero

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – av. miguel aleman n´ 1, col. centro – c.p. 39009

chilpancingo, gro., – mexico – tel.: 91(747) 23006; 25512 – fax 27712

estado de hidalgo

secretaria de gobierno – palacio de gobierno, – plaza juarez s/n, 2´ piso, col. centro – c.p. 42000 pachuca, hgo., – mexico – tel.: 91(771) 30200; 30418; 30711 – fax 31470

estado de jalisco

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, corona

y pedro moreno, sec. centro, – c.p. 44100 guadalajara, jal., – mexico – tel.: 91(36) 14 5375; 14 3258; 13 1605 – fax 13 1846

estado de mexico

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, primer piso – puerta “a”. n´ 222, col. centro, – c.p. 50000 toluca, edo de mexico, – mexico – tel.: 91(72) 14 1233; 14 1451; 14 1017 – fax 13 4925

estado de michoacan

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, primer patio – planta alta, col. centro, – c.p. 58000 morelia, mich. – mexico – tel.: 91(43) 12 0322; 12 3536; 12 3134 – fax 13 4925

estado de morelos

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, – jardines juarez s/n, col. centro, – c.p. 62009 cuernavaca, mor., – mexico – tel.: 91(73) 12 0056; 12 5131 (ext. 1110) – fax 18 3378

estado de nayarit

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, – av. mexico y abasolo, col. centro, – c.p. 63000 tepic, nayarit,

– mexico – tel.: 91(321) 2 5414; 2 4144; 2 7147 – fax 2 5364

estado de nuevo leon

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, 2´ piso, – zaragoza y 5 de mayo, centro, – c.p. 64000 monterrey, n.l., – mexico – tel.: 91(83) 42 8022; 40 1845 – fax 45 0331

estado de oaxaca

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, – bustamante s/n, planta alta – col. centro, – c.p. 68000 oaxaca, oax., – mexico – tel.: 91(951) 6 2281; 6 2221 – fax 6 7962

estado de puebla

secretaria de gobernacion – palacio de gobierno – av. reforma 711, col. centro, – c.p. 72000 puebla, pue., – mexico – tel.: 91(22) 32 3123; 32 6119; 46 9964 – fax 46 6566

estado de queretaro

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – pasteur y corregidora, col. centro – c.p. 76000 queretaro, qro., – mexico – tel.: 91(42) 24 1250; 12 9100; 12 9626 – fax 12 9626

estado de quintana roo

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – av. 22 de enero s/n, col. centro – c.p. 77000 chetumal, q.roo., – mexico – tel.: 91(983) 2 1177; 2 2685; 2 0266 (ext. 112) – fax 2 2366

estado de san luis potosi

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – jardin hidalgo s/n, col. centro – c.p. 78000 san luis potosi, s.l.p. – mexico – tel.: 91(48) 14 4681; 12 5892; 14 9597 – fax 12 1433

estado de sinaloa

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – insurgentes y lazaro cardenas – c.p. 80000 culiacan, sin., mexico – tel.: 91(67) 14 2297; 14 1523 – fax 14 5722

estado de sonora

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – dr. paliza y comonfort, centro – c.p. 83260 hermosillo, son., – mexico – tel.: 91(62) 17 2055; 17 2049; 13 4540 – fax 12 7424

estado de tabasco

secretaria general de gobierno – anexo palacio de gobierno, 2´ piso, – col. centro – c.p. 86000 villahermosa, tab., – mexico – tel.: 91(93) 12 1065; 12 7858; 12 2610 – fax 12 2841

estado de tamaulipas

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, 3´ piso – 15 y 16, hidalgo y juarez, zona centro, – c.p. 87000 cd. victoria, tamps., – mexico – tel.: 91(131) 2 5872; 2 1964; 2 5921 – fax 2 5017

estado de tlaxcala

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, – plaza de la constitucion n´ 3, – col. centro, – c.p. 90000 tlaxcala, tlax., mexico – tel.: 91(246) 2 0006; 2 0366 (ext. 103) – fax 2 5326

estado de veracruz

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – calle henriquez s/n – col. centro, – c.p. 91000 japala, ver. – tel.: 91(28) 17 8670; 17 5648; 17 4516 – fax 18 9776

estado de yucatan

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – calle 61 y 60 s/n – col. centro – c.p. 97000 merida, yuc., mexico – tel.: 91(99) 23 0336; 23 8921; 23 7045 – fax 24 6374

estado de zacatecas

secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – av. miguel hidalgo n´ 602 – col. centro, – c.p. 98000 zacatecas, zac., mexico – tel.: 91(492) 2 1211; 2 5288 – fax 2 8327

distrito federal

direccion general juridica y de estudios legislativos del departamento del distrito federal, – izazaga 89, 8´ piso, col. centro – c.p. 06080 mexico, d.f. – tel.: (525) 709 0884 – fax 709 7846

 

Monako

 

Direction des Services Judiciaires

 

Palais de Justice

 

BP 513

 

MC 98015 Monaco Cedex

 

Namíbia

 

1. všetci sudcovia (“magistrate”) vrátane oblastných a dodatkových sudcov

 

2. “Registrar of High Court”

 

3. “Permanent Secretary” a “Deputy Permanent Secretary” ministerstva spravodlivosti (“Ministry of Justice and Office of the Attorney-General”)

 

Niue (závislé územie Nového Zélandu)

 

1. “Attorney General”

 

2. “Financial Secretary”

 

3. “Crown Counsel”

 

4. “Registrar” medzinárodnej obchodnej spoločnosti

 

5. “Deputy Registrar” medzinárodnej obchodnej spoločnosti

 

6. “Registrar, High Court of Niue”

 

7. “Secretary to Government”

 

Nórsko

 

1. Kráľovské nórske ministerstvo zahraničných vecí

 

2. títo oblastní guvernéri:

Fylkesmannen i Aust-Agder              Fylkesmannen i Hordaland

Serviceboks 606                        Postboks 7310

4809 Arendal                           5020 Bergen

tel.: +47.37017500                     tel.: +47.55 57 20 00

fax: +47.37017610                      fax: +47.55 57 20 09

e-mail: postmottak@fm-aa.stat.no       e-mail: postmottak@fm-ho.stat.no

 

Fylkesmannen i Buskerud                Fylkesmannen i More og Romsdal

Postboks 1604                          Julsundv. 9

3007 Drammen                           6404 Molde

tel.: +47.32 26 66 00                  tel.: +47.71 25 84 43

fax: +47.32 89 32 36                   fax: +47.71 25 85 10

e-mail: postmottak@fm-bu.stat.no       e-mail: postmottak@fm-mr.stat.no

 

Fylkesmannen i Finnmark                Fylkesmannen i Nordland

Damsv. 1                               Molov. 10

9815 Vadso                             8002 Bodo

tel.: +47.78 95 03 00                  tel.: +47.75 53 15 00

fax: +47.78 95 03 07                   fax: +47.75 52 09 77

e-mail: postmottak@fm-fi.stat.no       e-mail: postmottak@fm-no.stat.no

 

Fylkesmannen i Hedmark                 Fylkesmannen i Nord-Trondelag

Postboks 4034                          Strandv. 38

2306 Hamar                             7734 Steinkjer

tel.: +47.62 55 10 00                  tel.: +47.74 16 80 00

fax: +47.62 55 10 01                   fax: +47.74 16 80 53

e-mail: postmottak@fm-he.stat.no       e-mail: postmottak@fm-nt.stat.no

 

Fylkesmannen i Oppland                 Fylkesmannen i Telemark

Storg. 170                             Gjerpens g. 14

2626 Lillehammer                       3708 Skien

tel.: +47.61 26 60 00                  tel.: +47.35 58 61 10

fax: +47.61 26 61 67                   fax: +47.35 52 85 90

e-mail: postmottak@fm-op.stat.no       e-mail: postmottak@fm-te.stat.no

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus        Fylkesmannen i Troms

Postboks 8111 Dep                      Strandv. 13

0032 Oslo                              9291 Tromso

tel.: +47.22 00 35 00                  tel.: +47.77 64 20 00

fax: +47.22 00 35 35                   fax: +47.77 64 21 39

e-mail: postmottak@fm-oa.stat.no       e-mail: postmottak@fm-tr.stat.no

 

Fylkesmannen i Rogaland                Fylkesmannen i Vest-Agder

Postboks 59                            Serviceboks 513

4001 Stavanger                         4605 Kristiansand S

tel.: +47.51 56 87 00                  tel.: +47.38 17 60 00

fax: +47.51 56 88 11                   fax: +47.38 17 60 13

e-mail: postmottak@fm-ro.stat.no       e-mail: postmottak@fm-va.stat.no

 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane        Fylkesmannen i Vestfold

Postboks 43                            Postboks 2076

6861 Leikanger                         3103 Tonsberg

tel.: +47.57 65 50 00                  tel.: +47.33 37 10 00

fax: +47.57 65 50 55                   fax: +47.33 37 12 60

e-mail: postmottak@fm-sf.stat.no       e-mail: postfmve@fm-ve.stat.no

 

Fylkesmannen i Sor-Trondelag           Fylkesmannen i Ostfold

Prinsens g. 1 A                        Postboks 325

7468 Trondheim                         1502 Moss

tel.: +47.73 19 91 00                  tel.: +47.69 24 70 00

fax: +47.73 19 91 01                   fax: +47.69 24 70 31

e-mail: postmottak@fm-st.stat.no       e-mail: postmottak@fm-os.stat.no

 

Nový Zéland (nevzťahuje sa zatiaľ na Tokelau)

 

“the New Zealand Department of Interal Affairs”

 

Panama

 

1. pre listiny vydané súdmi a súdnymi úradníkmi “el Secretario de la Corte Suprema de justicia” alebo jeho zástupcovia

 

2. pre notárske listiny alebo súkromné listiny, na ktorých notár overil podpis, úradníci “Dirección de Servicios Administrativos” ministerstva spravodlivosti (“Ministerio de Gobierno y Justicia”)

 

3. pre iné listiny vydané ústrednými orgánmi štátnej správy, samosprávnymi a čiastočne samosprávnymi orgánmi, miestnymi a policajnými orgánmi alebo orgánmi prokuratúry (“Ministerio Público”), úradníci “Departamento Consular y Legalizaciones” ministerstva zahraničných vecí (“Ministerio de Relaciones Exteriores”)

 

4. pre iné listiny ktorýkoľvek z orgánov uvedených v bodoch 1 – 3

 

Poľsko

 

Ministerstvo zahraničných vecí

 

Portugalsko

——————————————————————

1. Portugalsko (územie v Európe)   generálny  prokurátor republiky

a prokurátori   republiky   pri

odvolacích súdoch

——————————————————————

2. ostatné zámorské departmenty    “Governador”

——————————————————————

 

Rakúsko

 

1. “das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten” pre všetky listiny vydané týmito osobami a orgánmi

a) “Bundespräsident” alebo “die Präsidentschatskanzlei”

 

b) “Präsident des Nationalrates”, “Vorsitzende des Bundesrates” alebo “die Parlamentdirektion”

 

c) “die Bundesregierung”

 

d) von einem Bundesministerium

 

e) “Verfassungsgerichtshof” alebo “Verwaltungsgerichtshof”

 

f) “Oberste Gerichtshof”, “Kartellobergericht beim Obersten Gerichtshof”, “Oberste Rückstellungskommission beim Obersten Gerichtshof” alebo “Oberste Rückgabekommission beim Obersten Gerichtshof”, alebo

 

g) “Rechnungshof”

 

2. “der Präsident” súdov prvého stupňa, ktoré sa zaoberajú civilnými vecami alebo ním poverený zástupca na vystavovanie osvedčenia s výnimkou “Handelsgericht Wien” a “Jugendgerichtshof Wien” pre všetky listiny vydané iným súdom v obvode uvedeného súdu, s výnimkou orgánov uvedených v bode 1 písm. e) a f), “staatsanwaltschaftliche Behörde”, “Notar”, “Notariatskammer” alebo “Rechtsanwaltskammer” – v rozsahu, v ktorom tieto komory vykonávajú spolkové právomoci

 

3. pre všetky ostatné listiny

a) “Landeshauptman”, ak ide o listiny týkajúce sa výkonu spolkových právomocí v spolkovej krajine

 

b) “die Landesregierung”, ak ide o listiny týkajúce sa výkonu právomocí spolkovej krajiny

 

Rumunsko

 

1. Súdy pre listiny uvedené v článku 1 písm. a), c), d) dohovoru

 

2. Prefektúry pre listiny uvedené v článku 1 písm. b) dohovoru

 

Ruská federácia

 

1. Ministerstvo spravodlivosti Ruskej federácie pre listiny vydané orgánmi priamo jemu podriadenými

 

2. ministerstvá spravodlivosti jednotlivých ruských republík a justičné orgány správy krajov, oblastí a autonómnych celkov, ako aj miest Moskvy a St. Peterburgu pre listiny vydané im podriadeným orgánom

 

3. republikové matriky, centrálne matriky krajov, oblastí a obvodov, ako aj mesta Moskvy a St. Peterbugru pre doklady o osobnom stave vydané týmito orgánmi a im podriadenými orgánmi

 

4. odbor dokumentácie a rešerše Výboru pre archívy Ruskej federácie pre listiny vydané centrálnymi archívmi

 

5. archívne odbory autonómnych celkov a archívne odbory krajov a oblastí pre listiny vydané im podriadenými archívmi

 

6. Generálna prokuratúra Ruskej federácie pre listiny vydané orgánmi prokuratúry

 

Salvador

 

Ministerstvo zahraničných vecí

 

Samoa

 

“The Secretary for Foreign Affairs

 

Ministry of Foreign Affairs”

 

P. O. Box L1861

 

APIA

 

Samoa

 

San Maríno

 

1. “il Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino”

 

2. alebo iná ním určená osoba:

Fabio  Berardi  (Segretario  di  Stato  per  gli  Affari Esteri

e Politici, la Programmazione Economica e la Giustizia)

 

Loris Francini (Segretario di Stato  per gli Affari Interni, la

Protezione Civile e i Rapporti con le Giunte di Castello)

 

Pier Marino  Mularoni (Segretario di  Stato per le  Finanze, il

Bilancio, i  Trasporti e i  Rapporti con l’Azienda  Autonoma di

Stato Filarelica  e Numismatica e  l’Azienda Autonoma di  Stato

per i Servizi Pubblici)

 

Luciano Bollini (Coordinatore, Dipartimento Affari Esteri)

 

Pietro  Giacomini  (Direttore   Generale,  Dipartimento  Affari

Esteri)

 

Maria   Lea   Pedini    (Direttore   degli   Affari   Culturali

e Informazione, Dipartimento Affari Esteri)

 

Savina  Zafferani (Collaboratore  nella Direzione  degli Affari

Economici e Sociali, Dipartimento Affari Esteri)

 

Maria  Alessandra  Albertini  (Incaricata  della gestione della

Direzione Affari Politici, Dipartimento Affari Esteri)

 

Dario  Galassi  (Collaboratore  nella  Direzione  degli  Affari

Politici e  nella Direzione degli  Affari Economici e  Sociali,

Dipartimento Affari Esteri)

 

Luca  Brandi  (Incaricato  della  gestione  della Direzione dei

Rapporti con  le Comunitŕ all’estero  e della Direzione  Affari

Politici, Dipartimento Affari Esteri)

 

Marcello  Beccari  (Incaricato  della  gestione del Cerimoniale

dello Stato, Dipartimento Affari Esteri)

 

Corrado  Carattoni (Incaricato  della gestione  del Cerimoniale

dello Stato, Dipartimento Affari Esteri)

 

Silvia  Berti  (Segretario  d’Ambasciata,  Dipartimento  Affari

Esteri)

 

Eros  Gasperoni (Segretario  d’Ambasciata, Dipartimento  Affari

Esteri)

 

Giovanna   Crescentini  (Dirigente   Segretaria  Istituzionale,

Dipartimento Affari Interni)

 

Domenico    Gasperoni    (Dirigente    Segretaria    Esecutiva,

Dipartimento Affari Interni)

 

Lucio  Leopoldo   Daniele  (Avvocato  dello   Stato  Dirigente,

Dipartimento Affari Interni)

 

Seychely

 

1. minister zodpovedný za zahraničné veci alebo iná ním úradne poverená osoba

 

2. “Attorney General” alebo iná ním úradne poverená osoba

 

3. “Secretary to the Cabinet”

 

4. “Registrar of the Supreme Court”

 

Slovinsko

 

Ministerstvo spravodlivosti a verejnej správy Slovinskej republiky

 

Spolková republika Nemecko Druh listiny: Overujúci orgán:

 

 

1. Na úrovni spolkovej republiky

a) pre listiny vydané všetkými     “Bundesverwaltungsamt in Köln”

spolkovými  úradmi a súdmi

(s výnimkou listín uvedených

pod písmenom b)

b) pre listiny vydané

“Bundespatentsgerichts”         “Präsident des Deutschen

a “Deutsche Patentamt”          Patentamtes”

2. Na úrovni spolkových krajín

a) pre listiny vydané orgánmi      “Ministerium für Justiz”

justičnej správy, riadnymi      “Senator für Justiz”

súdmi (civilnými a trestnými)   “Landgerichtspräsident”

a notármi                       “Amtsgerichtspräsident”

b) pre listiny všetkých správnych  “Ministerium für Inneres”

orgánov (okrem justičnej        “Senator für Inneres”

správy)                         “Regierungspräsident”

“Präsident des

Verwaltungsbezirks”

c) pre listiny iných súdov než     “Ministerium für Inneres”

uvedených pod písmenom a)       “Senator für Inneres”

“Regierungspräsident”

“Präsident des

Verwaltungsbezirks”

“Ministerium für Justiz”

“Senator für Justiz”

“Landgerichtspräsident”

“Amtsgerichtspräsident”

3. S účinnosťou od 22. novembra 1994  boli určené orgány príslušné

pre nové spolkové  krajiny Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,

Sachsen, Sachsen-Anhalt a Thüringen takto:

a) pre listiny vydané orgánmi      “Ministerium für Justiz”

justičnej správy, riadnymi      “Präsident des Landgerichts”

súdmi (civilnými a trestnými)   “Präsident des Bezirksgerichts”

a notármi

b) pre listiny všetkých správnych  “Ministerium für Inneres”

orgánov (okrem justičnej správy) “Regierungspräsident”

“Bezirksregierung”

a “das Landesverwaltungsamt”

(v Durínsku)

c) pre listiny iných súdov než      “Ministerium für Inneres”

uvedených pod písmenom a)        “Regierungspräsident”

“Bezirksregierung”

“Ministerium für Justiz”

“Präsident des Landgerichts”

“Präsident des

Bezirksgerichts”

4. S účinnosťou  od  2. augusta  2004  boli  v  spolkovej  krajine

Bádensko-Württembersko určené apostilné orgány takto:

 

a) Ministerstvo   spravodlivosti   Bádenska-Württemberska   pre

listiny vydané týmto  ministerstvom, vyšším krajinským súdom

(“Oberlandsgericht”) a prokuratúrou pri “Oberlandsgericht”,

b) predsedovia krajinských súdov (“Präsident des Landsgericht”)

pre  listiny vydané  v ich  pôsobnosti inými  riadnymi súdmi

(civilnými a  trestnými) a prokuratúrami,  inými orgánmi, na

ktoré boli  prenesené úlohy súdu, notármi  a pre iné listiny

vydané justičnou správou,

c) prezident      správnej     oblasti      (“Präsident     des

Verwaltungsbezirks”) Tübingen pre listiny vydané krajinskými

ministerstvami s výnimkou ministerstva spravodlivosti,

d) oblastné vlády (“Bezirksregierung”) pre listiny vydané v ich

obvode  ostatnými orgánmi  štátnej správy  a všetkými  súdmi

okrem riadnych súdov.

 

Písmeno  c) znamená  zmenu vo  vzťahu k  doteraz uplatňovanému

postupu, keď ministerstvo vnútra bolo označené ako orgán oprávnený

na vydanie osvedčenia.

 

Spojené štáty americké

 

I. “Authentification Officer” a “Acting Authentification Officer” v “United States Department of State”

 

II. všetci úradníci a ich zástupcovia (“clerks”, “deputy clerks”) týchto súdov:

1. Supreme Court of the United States

 

2. United States Court of Claims

 

3. United States Court of Customs and Patent Appeals

 

4. United States Court of International Trade

 

5. federálnych odvolacích súdov (United States Courts of

Appeals) v nasledujúcich federálnych obvodoch:

District of Columbia Circuit

First Circuit

Second Circuit

Third Circuit

Fourth Circuit

Fifth Circuit

Sixth Circuit

Seventh Circuit

Eighth Circuit

Ninth Circuit

Tenth Circuit

Eleventh Circuit

 

6. federálnych obvodných súdov (United States District Courts) v týchto federálnych obvodoch:

Middle District of Alabama

Northern District of Alabama

Southern District of Alabama

District of Alaska

District of Arizona

Eastern District of Arkansas

Western District of Arkansas

Central District of California

Eastern District of California

Northern District of California

Southern District of California

District of Colorado

District of Connecticut

District of Delaware

District of Columbia

Middle District of Florida

Northern District of Florida

Southern District of Florida

District of Hawaii

District of Idaho

Central District of Illinois

Northern District of Illinois

Southern District of Illinois

Northern District of Indiana

Southern District of Indiana

Northern District of Iowa

Southern District of Iowa

District of Kansas

Eastern District of Kentucky

Western District of Kentucky

Eastern District of Louisiana

Middle District of Louisiana

Western District of Louisiana

District of Maine

District of Maryland

District of Massachusetts

Eastern District of Michigan

Western District of Michigan

District of Minnesota

Northern District of Mississippi

Southern District of Mississippi

Eastern District of Missouri

Western District of Missouri

District of Montana

District of Nebraska

District of Nevada

District of New Hampshire

District of New Jersey

District of New Mexico

Eastern District of New York

Northern District of New York

Southern District of New York

Western District of New York

Eastern District of North Carolina

Middle District of North Carolina

Western District of North Carolina

District of North Dakota

Northern District of Ohio

Southern District of Ohio

Eastern District of Oklahoma

Northern District of Oklahoma

Western District of Oklahoma

District of Oregon

Eastern District of Pennsylvania

Middle District of Pennsylvania

Western District of Pennsylvania

District of Puerto Rico

District of Rhode Island

District of South Carolina

District of South Dakota

Eastern District of Tennessee

Middle District of Tennessee

Western District of Tennessee

Eastern District of Texas

Northern District of Texas

Southern District of Texas

Western District of Texas

District of Utah

District of Vermont

Eastern District of Virginia (E)

Western District of Virginia (W)

Eastern District of Washington

Western District of Washington

Northern District of West Virginia

Southern District of West Virginia

Eastern District of Wisconsin

Western District of Wisconsin

District of Wyoming

District Courts for the following territories

District Court for the District of the Canal Zone

District Court of Guam

District Court for the Northern Mariana Islands

District Court of the Virgin Islands

 

III. Úradníci jednotlivých štátov únie a iných územných celkov podľa nasledujúceho zoznamu

——————————————————————

Štát                                 Orgán

——————————————————————

Alabama Secretary of State

 

Alaska                       Lieutenant Governor; Attorney General

and Clerk of the Appellate Courts

 

Arizona                      Secretary    of    State;   Assistant

Secretary of State

 

Arkansas                     Secretary  of   State;  Chief  Deputy

Secretary of State

 

California                   Secretary  of  State;  any  Assistant

Secretary   of   State;   any  Deputy

Secretary of State

 

Colorado                     Secretary of  State; Deputy Secretary

of State

 

Connecticut                  Secretary   of   the   State;  Deputy

Secretary of the State

 

Delaware                     Secretary of  State; Acting Secretary

of State

 

Florida                      Secretary of State

 

Georgia                      Georgia   Superior    Court   Clerks’

Cooperative Authority

 

Hawaii                       Lieutenant  Governor of  the State of

Hawaii

 

Idaho                        Secretary  of   State;  Chief  Deputy

Secretary of  State; Deputy Secretary

of State; Notary Public Clerk

 

Illinois                     Secretary    of    State;   Assistant

Secretary of  State; Deputy Secretary

of State

 

Indiana                      Secretary of  State; Deputy Secretary

of State

 

Iowa                         Secretary of  State; Deputy Secretary

of State

 

Kansas                       Secretary    of    State;   Assistant

Secretary   of   State;   any  Deputy

Assistant Secretary of State

 

Kentucky                     Secretary    of    State;   Assistant

Secretary of State

 

Louisiana                    Secretary of State

 

Maine                        Secretary of  State; Deputy Secretary

of State

 

Maryland                     Secretary of State

 

Massachusetts                Secretary  of   the  Commonwealth  of

Massachusetts

 

Michigan                     Secretary of  State; Deputy Secretary

of State

 

Minnesota                    Secretary of  State; Deputy Secretary

of State

 

Mississippi                  Secretary  of  State;  any  Assistant

Secretary of State

 

Missouri                     Secretary of  State; Deputy Secretary

of State

 

Montana                      Secretary  of   State;  Chief  Deputy

Secretary   of    State;   Government

Affairs Bureau Chief

 

Nebraska                     Secretary of  State; Deputy Secretary

of State

 

Nevada                       Secretary  of   State;  Chief  Deputy

Secretary of  State; Deputy Secretary

of State

 

New Hampshire                Secretary of  State; Deputy Secretary

of State

 

New Jersey                   Secretary    of    State;   Assistant

Secretary of State

 

New Mexico                   Secretary of State

 

New York                     Secretary of  State; Executive Deputy

Secretary   of   State;   any  Deputy

Secretary   of  State;   any  Special

Deputy Secretary of State

 

North Carolina               Secretary of  State; Deputy Secretary

of State

 

North Dakota                 Secretary of  State; Deputy Secretary

of State

 

Ohio                         Secretary    of    State;   Assistant

Secretary of State

 

Oklahoma                     Secretary    of    State;   Assistant

Secretary of State; Budget Officer of

the Secretary of State

 

Oregon                       Secretary of  State; Acting Secretary

of State; Deputy  Secretary of State;

and  Assistant  to  the  Secretary of

State

 

Pennsylvania                 Secretary  of  the  Commonwealth; any

Deputy Secretary of the Commonwealth;

Commissioner   of   the   Bureau   of

Commissions,       Elections      and

Legislation

 

Rhode Island                 Secretary  of   State;  First  Deputy

Secretary  of  State;  Second  Deputy

Secretary of State

 

South Carolina               Secretary of State

 

South Dakota                 Secretary of  State; Deputy Secretary

of State

 

Tennessee                    Secretary of State

 

Texas                        Secretary    of    State;   Assistant

Secretary of State

 

Utah                         Lieutenant      Governor;      Deputy

Lieutenant  Governor;  Administrative

Assistant

 

Vermont                      Secretary of  State; Deputy Secretary

of State

 

Virginia                     Secretary   of   Commonwealth;  Chief

Clerk, Office of the Secretary of the

Commonwealth

 

Washington (štát)            Secretary    of    State;   Assistant

Secretary    of    State;   Director,

Department of Licensing

 

West Virginia                Secretary  of State;  Under Secretary

of  State;  any  Deputy  Secretary of

State

 

Wisconsin                    Secretary    of    State;   Assistant

Secretary of State

 

Wyoming                      Secretary of  State; Deputy Secretary

of State

——————————————————————

——————————————————————

Ostatné územné celky                       Orgán

——————————————————————

Americká Samoa               Secretary of American Samoa; Attorney

General of American Samoa District of

Columbia (Washington, D.C.) Executive

Secretary;     Assistant    Executive

Secretary; Mayor’s  Special Assistant

and   Assistant   to   the  Executive

Secretary; Secretary  of the District

of Columbia

 

Guam                         Director,        Department        of

Administration;    Acting   Director,

Department of  Administration; Deputy

Director,        Department        of

Administration;     Acting     Deputy

Director,        Department        of

Administration

 

Severné Mariány              Attorney  General;   Acting  Attorney

General;   Clerk    of   the   Court,

Commonwealth   Trial   Court;  Deputy

Clerk, Commonwealth Trial Court

 

Portoriko                    Under  Secretary of  State; Assistant

Secretary   of  State   for  External

Affairs;   Assistant   Secretary   of

State; Chief,  Certifications Office;

Director,    Office    of   Protocol;

Assistant  Secretary   of  State  for

International     Affairs,     Chief,

Certification Office

 

Americké Panenské ostrovy    bez určenia orgánu

——————————————————————

 

Srbsko a Čierna Hora

 

1. mestské súdy (súdy prvého stupňa)

 

2. Ministerstvo spravodlivosti a miestnej samosprávy Srbskej republiky, Belehrad, ulica Nemanjina 22, telefón/fax +381 11 361 287 kontaktná osoba: pán Milisav Coguric, vedúci odboru medzinárodnej právnej pomoci

 

3. Ministerstvo spravodlivosti Republiky Čierna Hora, Sekcia súdnictva, Podgorica, ulica Vuka Karadzica 3, telefón/fax +381 081 248 541 kontaktná osoba: pani Vesna Ratkovic, zástupkyňa ministra spravodlivosti pre súdne záležitosti Republiky Čierna Hora telefón/fax +381 081 248 531, e-mail: vesnarat@cg.yu.

 

Sv. Kitts a Nevis

 

I. pre ostrov Sv. Kitts:

1. “Attorney General”

 

2. “Solicitor General”

 

3. “Chief Secretary in the Office of the Prime Minister”

 

4. “Permanent Secretary in the Ministry of Foreign Affairs”

 

5. “Registrar of the Supreme Court”

 

II. pre ostrov Nevis:

1. “Chief Secretary in the Office of the Premier”

 

2. “Legal Adviser in the Legal Department”

 

3. “Deputy Registrar of the Supreme Court”

 

Svazijsko

 

“the Principal Secretary’s Office in the Ministry of Foreign

 

Affairs and Trade”

 

Surinam

 

úradník (“registrar”) Súdneho dvora Surinamu

 

Svätá Lucia

 

1. “The Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs and International Trade”

 

2. “The Deputy Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs and International Trade”

 

3. “The Permanent Secretary, Ministry of Finance”

 

4. “The Deputy Permanent Secretary, Ministry of Finance”

 

5. “The Registrar of Companies and Intellectual Property”

 

6. “The Registrar of the Supreme Court”

 

7. “The Solicitor General”

 

Svätý Vincent a Grenadíny *)

 

1. “The Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs”,

 

2. “The Registrar, High Court”,

 

3. “The Senior Crown Counsel, The Ministry of Legal Affairs”.

 

Španielsko

 

1. pre listiny vydané justičnými orgánmi “Secretario de Gobierno de las Audiencias” alebo jeho zástupca

 

2. pre listiny overené notármi a pre súkromné listiny, na ktorých overil notár podpis, prezident príslušného združenia verejných notárov alebo ich konateľ

 

3. pre iné verejné listiny, okrem listín vydaných orgánmi ústrednej štátnej správy, ktorýkoľvek z funkcionárov uvedených v bode 1 a 2 vyššie

 

4. pre listiny orgánov ústrednej štátnej správy “Jefe de la Sección Central de la Subsecretaría” ministerstva spravodlivosti

 

Švajčiarsko

 

1. na úrovni konfederácie “la Chancellerie fédérale”

 

2. na úrovni kantonov:

——————————————————————

Kanton                 Názov orgánu

——————————————————————

Canton de Zurich             Die Staatskanzlei

 

Canton de Berne              Die Staatskanzlei (La Chancellerie

d’Etat)

 

Canton de Lucerne            Die Staatskanzlei

 

Canton d’Uri                 Die Standeskanzlei

 

Canton de Schwyz             Die Staatskanzlei

 

Canton d’Unterwald-le-Haut   Die Staatskanzlei

 

Canton d’Unterwald-le-Bas    Die Standeskanzlei

 

Canton de Glaris             Die Regierungskanzlei

 

Canton de Zoug               Die Staatskanzlei

 

Canton de Fribourg           La Chancellerie d’Etat (Die

Staatskanzlei)

 

Canton de Soleure            Die Staatskanzlei

 

Canton de Bale-Ville         Die Staatskanzlei

 

Canton de Bale-Campagne      Die Landeskanzlei

 

Canton de Schaffhouse        Die Staatskanzlei

 

Canton d’Appenzell Rh.-Ext.  Die Kantonskanzlei

 

Canton d’Appenzell Rh.-Int.  Die Ratskanzlei

 

Canton de Saint-Gall         Die Staatskanzlei

 

Canton des Grisons           Die Standeskanzlei (La Cancelleria

dello Stato)

 

Canton d’Argovie             Das Pass- und Patentamt

 

Canton de Thurgovie          Die Staatskanzlei

 

Canton du Tessin             La Cancelleria dello Stato

 

Canton de Vaud               La Chancellerie d’Etat

 

Canton de Valais             La Chancellerie d’Etat

(Die Staatskanzlei)

 

Canton de Neuchatel          La Chancellerie d’Etat

 

Canton de Genive             La Chancellerie d’Etat

 

Canton du Jura               La Chancellerie d’Etat

——————————————————————

 

Švédsko

 

1. všetci verejní notári

 

Taliansko

 

1. pre listiny vydané justičnými orgánmi prokurátor republiky pri súde, v obvode ktorého bola listina vydaná

 

2. pre všetky ostatné listiny:

– prefekt podľa jeho miestnej príslušnosti

 

– pre autonómnu oblasť Valle d’Aosta prezident oblasti

 

– pre provincie Trento a Bolzano vládny komisár

 

Tonga

“Secretary to Government, Prime Minister’s Office, Nuku’alofa”

 

Trinidad a Tobago

 

“Registrar General in Port of Spain”

 

Turecko

 

1. pre správne listiny:

a) v provinciách guvernér, zástupca guvernéra, riaditeľ pre právne veci

 

b) v mestách viceguvernér

 

2. pre justičné listiny: predsedníctva justičných komisií v sídle vyšších trestných súdov

 

Ukrajina

 

1. Ministerstvo spravodlivosti Ukrajiny pre listiny vydané justičnými orgánmi a súdmi vrátane listín osvedčených ukrajinskými notármi,

 

2. Ministerstvo vzdelávania a vedy Ukrajiny pre verejné listiny vydané vzdelávacími orgánmi, štátnymi orgánmi, zariadeniami a organizáciami v oblasti vzdelávania a vedy,

 

3. Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny pre všetky ostatné listiny.

 

Veľká Británia

 

1. pre Veľkú Britániu:

The Legalisation Office

Foreign and Commonwealth Office

The Old Admiralty Building

The Mall

LONDON SW1A 2LG

tel.: +44(0)20 7008 1111

 

2. pre iné územia:

Anguilla

Government House

Anguilla

tel.: +1-264-497 2621/2622

pre Bermudy

“Parliamentary Registrar”

Britské Panenské ostrovy

Government House

Road Town

Tortola

British Virgin Islands

tel.: +1-284-494 2345/494

 

Falklandy – Malvíny

Government House

Stanley

Falkland Islands

tel.: +500 27433

 

Britské antarktické územie

Overseas Territories Department

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

LONDON SW1A  2AH

tel.: +44(0)20 7008 2890

 

Kajmanské ostrovy

4th floor Government Administration

Building

Elgin Avenue

George Town

Grand Cayman

Cayman Islands

tel.: +1-345-949 7900

 

Gibraltar

The Convent

Main Street

Gibraltar

tel.: +350 45440

 

Guernsey Isle of Man

The Legalisation Office

Greffe

Royal Court House

St Peter Port

Guernsey

GY1 2PB

tel.: +44(0)1481 725277

 

Jersey

The Legalisation Office

Maritime House

La Route du Port Elizabeth

St Helier

Jersey

JE1 1JD

tel.: +44(0)1534 838838

 

Sv. Helena

The Castle

Jamestown

St Helena Island

Sout Atlantic Ocean

tel.: +290 2555

 

Ostrovy Turks a Caicos

Waterloo

Government House

Grand Turk

Turks and Caicos Islands

tel.: +1-649-946 2309

 

Isle of Man Courts of Justice

Deemsters Walk

Bucks Road

Douglas

Isle of Man

IM1 3AR

tel.: +44(0)1624 685265

 

Montserrat

Lancaster House

Olveston

Montserrat

tel.: +1-664-491 2688/9

 

Ostrovy South Georgia

a South Sandwich

Government House

Stanley

Falkland Islands

tel.: +500 27433

 

Venezuela

Ministerstvo zahraničných vecí, generálne riaditeľstvo konzulárnych vecí

 

Zväzová republika Juhoslávia

 

1. The Ministry of Justice and Local Self-Government of the Republic of Serbia

Belgrade, 22 Nemanjina Street

tel./fax: + 381 11 361 287

 

2. Ministry of Justice of the Republic of Montenegro

Sector for Justice

Podgorica, 3 Vuka Karadzica Street

tel./fax: + 381 081 248 541

 

____________________

 

*) Pozn. ASPI: Vyhlásenie o viazanosti má spätný účinok ku dňu nezávislosti, t.j. k 27. októbru 1979. (Oznámenie bolo uverejnené pod č. 405/2003 Z.z.)

 

*) Pozn. ASPI: Vyhlásenie o viazanosti má spätný účinok ku dňu nezávislosti, t.j. k 3. novembru 1978. (Oznámenie bolo uverejnené pod č. 405/2003 Z.z.)