Apostille – zoznam orgánov zmluvných štátov poverených vydať Apostille

/Apostille – zoznam orgánov zmluvných štátov poverených vydať Apostille
Apostille – zoznam orgánov zmluvných štátov poverených vydať Apostille 2021-02-19T19:34:50+02:00

Dodatok z Haagskemu dohovoru: ZOZNAM ORGÁNOV ZMLUVNÝCH STRÁN PODĽA ČLÁNKU 6 DOHOVORU O ZRUŠENÍ POŽIADAVKY VYŠŠIEHO OVERENIA ZAHRANIČNÝCH VEREJNÝCH LISTÍN Z 5.10.1961

Orgány zmluvných strán určené na vydávanie osvedčenia (“Apostille”) podľa článku 6 dohovoru sú uvedené spôsobom, akým ich depozitárovi dohovoru oznámili zmluvné strany. Názvy sú v úradnom jazyku zmluvnej strany, ak boli v tomto jazyku oznámené depozitárovi dohovoru. Inak sú názvy orgánov uvedené v slovenskom preklade z jazyka, v ktorom boli oznámené depozitárovi.

Aktualizovaný prehľad príslušných orgánov zmluvných strán možno získať na internetovej stránke Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného, konkrétne na www.hcch.net/e/status/stat12e.html (v anglickom jazyku) alebo na www.hcch.net/f/status/stat12f.html (vo francúzskom jazyku).

Andorra

 • 1. Ministre/a d’Afers Exteriors (Minister of Foreign Affairs)
 • 2. Ministre/a de Presidčncia i Turisme (Minister of the Presidency and Tourism)
 • 3. Ministre/a de Justícia i Interior (Minister of Justice and Interior)
 • 4. Secretari/ ria d’Estat de Justícia i Interior (Secretary of State of Justice and Interior)
 • 5. Director/a de política exterior, afers bilaterals i Unió Europea (Director of Foreign Policy, Bilateral Affairs and European Union)
 • 6. Director/a d’afers multilaterals i cooperació al desenvolupament (Director of Multilateral Affairs and Co-operation for Development)

Antigua a Barbuda

“the Registrar of the High Court of Antigua and Barbuda” v St. Johns, Antigua

Albánsko

Konzulárne oddelenie Ministerstva zahraničných vecí

Argentína

 • 1. “Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto” Reconquista 1088, 1003 Buenos Aires
 • 2. verejní notári

Arménsko

 • 1. Ministerstvo zahraničných vecí
 • 2. Ministerstvo spravodlivosti

Austrália

“the Secretary to the Department of Foreign Affairs and Trade of the Commonwealth of Australia”

Azerbajdžan

 • 1. Ministerstvo spravodlivosti pre listiny vydané súdmi, prokuratúrou a orgánmi súdnej právomoci vrátane listín osvedčených notármi a matričných dokladov,
 • 2. Ministerstvo zahraničných vecí pre ostatné listiny.

Bahamy

Títo funkcionári ministerstva zahraničných vecí:

 • 1. “Permanent Secretary”
 • 2. “Director General”
 • 3. “Under Secretary”
 • 4. “Senior Assistant Secretary”
 • 5. “Deputy Permanent Secretary”
 • 6. “First Assistant Secretary”

Barbados

 • 1. “Solicitor-General”
 • 2. “Deputy Solicitor General”
 • 3. “Registrar of the Supreme Court”
 • 4. “Registrar of Corporate Affairs”
 • 5. “Permanent Secretary” ministerstva zodpovedného za zahraničné veci
 • 6. “Chief of Protocol”

Belgicko

“Ministire des Affaires étrangires, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement”

Belize

“the Registrar General”

Bielorusko

 • 1. Ministerstvo spravodlivosti pre listiny vydané justičnými orgánmi a súdmi
 • 2. Ministerstvo štátnej výchovy pre listiny vydané výchovnými zariadeniami
 • 3. Výbor pre archívy a správu pre listiny vydané príslušnými štátnymi archívmi
 • 4. Ministerstvo zahraničných vecí pre všetky ostatné listiny

Bosna a Hercegovina

 • 1. mestské súdy Republiky Bosna a Hercegovina a Republiky Srbskej
 • 2. osvedčenia orgánov uvedených v bode 1 musia byť ďalej overené Ministerstvom spravodlivosti Republiky Bosna a Hercegovina a Ministerstvom zahraničných vecí Republiky Bosna a Hercegovina

Botswana

 • 1. “Permanent Secretary”
 • 2. “Registrar of High Court”
 • 3. “District Commissioner”
 • 4. osoba poverená riadením súdu prvého stupňa
 • 5. osoba vymenovaná prezidentom, ktorej meno sa uverejní v úradnom vestníku

Brunei Darussalam

 • 1. na Najvyššom súde
 • a) “Chief Registrar”
 • b) “Deputy Chief Registrar”
 • c) “Registrar”
 • 2. na ostatných súdoch
 • a) “Chief Magistrate”
 • b) “Magistrate”
 • c) “Registrar”

Bulharsko

 • 1. Ministerstvo spravodlivosti pre všetky listiny súdov a notárov
 • 2. Ministerstvo zahraničných vecí pre všetky ostatné listiny

Cookove ostrovy

Ministerstvo zahraničných vecí a imigrácie

Cyprus

Ministerstvo spravodlivosti Cyperskej republiky

Česká republika

 • 1. medzinárodný odbor ministerstva spravodlivosti pre listiny vydané justičnými orgánmi vrátane notárov
 • 2. konzulárny odbor ministerstva zahraničných vecí pre všetky ostatné listiny

Čína (len zvláštne správne jednotky Hongkong a Macao)

 • I. pre Hongkong Special Administrative Region
 • 1. “the Administrative Secretary”
 • 2. “the Registrar of the High Court”
 • 3. “the Deputy Registrar of the High Court”
 • 4. “the Assistant Registrar of the High Court”
 • II. pre Macao Special Administrative Region
 • 1. “the Chief Executive”
 • 2. “the Secretary for Administration and Justice”
 • 3. “the Director of Justice Affairs Department”

Dominika (Dominické spoločenstvo) *)

 • 1. “the Attorney General”,
 • 2. “the Solicitor General”,
 • 3. “the Registrar”,
 • 4. “the Deputy Registrar”.

Ekvádor

Departamento de Legalizaciones, Dirección General de Asuntos Consulares y Legalizaciones, Ministerio de Relaciones Exteriores, Carrión 10-40 y Av. 10 de Agosto, QUITO, Ecuador

Estónsko

 • 1. “Välisministeerium, konsulaarosakonna öigusbüroo”, Islandi väljak 1, 15049 Tallinn, phone +372 6317 440, fax +372 631 7454
 • 2. “Haridusministeerium, haldusosakond”, Tönismägi 11, EE0100 Tallinn, phone +372 6 281 243, fax +372 6 281 390
 • 3. “Haridusministeerium, haldusosakond”, Munga 18, EE 2400 Tartu, phone +372 7 350 252, fax +372 7 350 250
 • 4. “Haridusministeerium, järelevalve osakond”, Munga 18, Tartu, phone +372 7 350 231, fax +372 7 350 250
 • 5. “Justiitsministeerium, kohtute osakond”, Tartu mnt 85, EE0100 Tallinn, phone +372 612 7810, fax +372 612 7811
 • 6. “Siseministeerium, üldosakond”, Lai 40, EE0100 Tallinn, phone +372 612 5199, fax +372 5198
 • 7. “Sotsiaalministeerium, avalike suhete ja koolituse osakond”, Gonsiori 29, EE0100 Tallinn, phone +372 626 9875, fax +372 699 2209

Fidži

“The Chief Registrar of the Supreme Court of Fiji”

Fínsko

——————————————————————————-

 • Espoon maistraatti          Helsingin maistraatti      Hyvinkään maistraatti
 • Magistraten i Esbo          Magistraten i Helsingfors  Urakankatu 1
 • Itätuulentie 2 A            Albertinkatu 25            P.B. 70
 • P.B. 49                     P.B. 309                   05901 HYVINKÄÄ
 • 02101 ESPOO                 00181 HELSINKI             tel.: +358 (205) 161-22
 • tel.: +358 (9) 5024-2760    tel.: +358 (9) 695-441     fax: +358 (205) 162-922
 • fax: +358 (9) 5024-2721     fax: +358 (9) 6954-4255

——————————————————————————-

 • Lohjan maistraatti          Porvoon maistraatti        Raseborgs magistrat
 • Magistraten i Lojo          Magistraten i BorgÄ        Raaseporin maistraatti
 • Postikatu 3 – P.B. 37       Piispankatu 34             Formansallén 4 – P.B. 49
 • 08101 LOHJA                 06100 PORVOO               10601 EKENÄS
 • tel.: +358 (19) 360-4509    tel.: +358 (19) 548-611    tel.: +358 (19) 221-261
 • fax: +358 (19) 322-153      fax: +358 (19) 548-6575    fax: +358 (19) 221-2620

——————————————————————————-

 • Vantaan maistraatti         Porin maistraatti          Rauman maistraatti
 • Magistraten i Vanda         Isolinnankatu 28           Aittakarinkatu 21
 • Neilikkatie 8               PL 191                     P.B. 30
 • P.B. 112                    28101 PORI                 26101 RAUMA
 • 01301 VANTAA                tel.: +358 (2) 622-7300    tel.: +358 (2) 831-921
 • tel.: +358 (9) 836-2480     fax: +358 (2) 622-7307     fax: +358 (2) 8319-5270
 • fax: +358 (9) 8362-4850

——————————————————————————-

 • Salon maistraatti           Turun maistraatti          Magistraten i Äboland
 • Magistraten i Salo          Magistraten i Äbo          Turunmaan maistraatti
 • Rummunlyöjänkatu 7 B        Aurakatu 8                 Strandvägen 30
 • P.B. 40                     P.B. 372                   P.B. 16
 • 24101 SALO                  20101 TURKU                21601 PARGAS
 • tel.: +358 (2) 775-151      tel.: +358 (2) 5110-100    tel.: +358 (2) 458-1800
 • fax: +358 (2) 775-1597      fax: +358 (2) 5110-173     fax: +358 (2) 458-1803

——————————————————————————-

 • Vakka-Suomen maistraatti    Länsstyrelsen pÄ Aland,    Hämeenlinnan maistraatti
 • Välskärintie 2              Magistratsavdelningen      Birger Jaarlin katu 13
 • P.B. 6                      Torggatan 16               P.B. 64
 • 23501 UUSIKAUPUNKI          P.B. 29                    13101 HÄMEENLINNA
 • tel.: +358 (2) 842-2330     22101 MARIEHAMN            tel.: +358 (205) 16-121
 • fax: +358 (2) 842-2336      tel.: +358 (18) 6350       fax: +358 (205) 162-183
 • fax: +358 (18) 23-750

——————————————————————————-

 • Lahden maistraatti          Tampereen maistraatti      Kotkan maistraatti
 • Salininkatu 3               Verkatehtaankatu 14 A      Magistraten i Kotka
 • 15100 LAHTI                 P.B. 682                   Vuorikatu 5 C 3. krs
 • tel.: +358 (3) 875-000      33101 TAMPERE              48100 KOTKA
 • fax: +358 (3) 875-0060/0061 tel.: +358 (3) 253-9000    tel.: +358 (5) 219-9599
 • fax: +358 (3) 253-9015     fax: +358 (5) 219-9593

——————————————————————————-

 • Kouvolan maistraatti        Lappeenrannan maistraatti  Mikkelin maistraatti
 • Kauppalankatu 14            Pormestarinkatu 1 A        Raatihuoneenkatu 5 B
 • P.B. 99                     P.B. 149                   P.B. 293
 • 45101 KOUVOLA               53101 LAPPEENRANTA         50101 MIKKELI
 • tel.: +358 (20) 516-121     tel.: +358 (5) 626-5500    tel.: +358 (15) 204-0778
 • fax: +358 (5) 375 1144      fax: +358 (5) 626-5570     fax: +358 (15) 204-0771

——————————————————————————-

 • Savonlinnan maistraatti     Kuopion seudun maistraatti Ylä-Savon maistraatti
 • Olavinkatu 24               Käsityökatu 43             Pohjolankatu 10 (2. krs)
 • 57130 SAVONLINNA            PL 1348                    PL 115
 • tel.: +358 (15) 578-0280    70101 KUOPIO               74101 IISALMI
 • fax: +358 (15) 578-0281     tel.: +358 (17) 265-4300   tel.: +358 (17) 839-1393
 • fax: +358 (17) 265-4349    fax: +358 (17) 839-1395

——————————————————————————-

 • Joensuun maistraatti        Pielisen-Karjalan          Kokkolan maistraatti
 • Kauppakatu 40 B             maistraatti                Magistraten i Karleby
 • P.B. 82                     Onninpolku 1               Torikatu 40
 • 80101 JOENSUU               P.B. 10                    67100 KOKKOLA
 • tel.: +358 (13) 1411        83901 JUUKA                tel.: +358 (6) 827-9111
 • fax: +358 (13) 141-2605     tel.: +358 (13) 474-7240   fax: +358 (6) 827-9711
 • fax: +358 (13) 474-7213

——————————————————————————-

 • Seinäjoen maistraatti       Magistraten i Vasa         Jyväskylä maistraatti
 • Kalevankatu 17              Vaasan maistraatti         Väinönkatu 10
 • P.B. 168                    Wolffskavägen 35           P.B. 253
 • 60101 SEINÄJOKI             P.B. 208                   40101 JYVÄSKYLÄ
 • tel.: +358 (6) 420-1300     65101 VASA                 tel.: +358 (14) 313-6511
 • fax: +358 (6) 420-1326      tel.: +358 (205) 17-161    fax: +358 (14) 313-6512
 • fax: +358 (6) 317-3603

——————————————————————————-

 • Jämsän maistraatti          Saarijärven maistraatti    Kajaanin maistraatti
 • Keskuskatu 17               Sivulantie 11              Kalliokatu 4
 • 42100 JÄMSÄ                 P.B. 47                    P.B. 221
 • tel.: +358 (14) 749-1261    43101 SAARIJÄRVI           87101 KAJAANI
 • fax: +358 (14) 749-1269     tel.: +358 (14) 417-230    tel.: +358 (8) 61-631
 • fax: +358 (14) 417-236     fax: +358 (8) 616-3795

——————————————————————————-

 • Oulun maistraatti           Kemin maistraatti          Raahen maistraatti
 • Isokatu 4                   Valtakatu 28               Rantakatu 58 A
 • P.B. 78                     94100 KEMI                 PL 16
 • 90101 OULU                  tel.: +358 (16) 294-330    92101 RAAHE
 • tel.: +358 (20) 517-8444    fax: +358 (16) 294-332     tel.: +358 (8) 29-931
 • fax: +358 (20) 517-8466                                fax: +358 (8) 299-3280

——————————————————————————-

 • Rovaniemen maistraatti      Lapin maistraatti
 • Rovakatu 8                  Valtion virastotalo
 • P.B. 8183                   99100 KITTILÄ
 • 96101 ROVANIEMI             tel.: +358 (16) 651-2275
 • tel.: +358 (16) 329-4111    fax: +358 (16) 651-2270
 • fax: +358 (16) 329-4999

——————————————————————————-

Francúzsko

 • 1. pre departmenty v Európe a v zámorí (Guadeloupe, Guyana, Martinik a Réunion) “les Procureurs généraux pris les cours d’appel”
 • 2. pre zámorské územia

——————————————————————

 • Nová Kaledónia          “le   Procureur  général   pris  la   Cour d’appel de Nouméa”
 • Wallis a Futuna         “le  juge  de  la  section  du Tribunal de premiire  instance   de  Nouméa,  siégeant h Mata Utu”
 • Francúzska Polynézia    “le  Procureur  de  la  République pris le Tribunal supérieur d’appel de Papeete”
 • Sv. Peter a Michal      “le Président du Tribunal supérieur d’appel (St. Pierre; Miquelon)  de St. Pierre”

——————————————————————

Grécko

 • 1. “nómos” (prefektúra) pre administratívne listiny vydané orgánom v jej obvode
 • 2. súd prvého stupňa pre justičné listiny vydané orgánom v jeho obvode

Grenada

Ministry of Foreign Affairs and International Trade, The Permanent Secretary and the Senior Administrative Officer, Ministerial Complex, Botanical Gardens, St. Georges, Grenada W.I., tel: 440-2640/2712/2255, fax: 440-4184

Holandsko

 • 1. pre kráľovstvo v Európe  súdny  tajomník   (“registrar”)  súdov prvého stupňa
 • 2. pre Holandské Antily     “Lieutenant  Governor”  ostrova  alebo skupiny ostrovov
 • Na ostrove Curacao pre listiny uvedené v prvom   odseku  čl. 3   dohovoru  aj vedúci   Registra   narodení,   úmrtí, manželstiev,  obyvateľstva  a  voličov ostrova Curacao a jeho zástupca
 • 3. pre ostrov Aruba         “de Directeur van  het Centraal Bureau Juridische en Algemene Zaken”

Honduras

Ministerstvo zahraničných vecí

Chorvátsko

 • 1. “opčinski sud”
 • 2. “Ministerstvo pravosuda, uprave i lokalne samouprave”

India

Ministerstvo vonkajších vecí

Island

Ministerstvo zahraničných vecí (Utanríkisráduneytid)

Izrael

 • 1. “The Ministry of Foreign Affairs of the State of Israel”
 • 2. “Registrar of Magistrates’ Court” a štátni úradníci vymenovaní ministrom spravodlivosti podľa zákona o notároch z roku 1976

Írsko

“Department of Foreign Affairs” v Dubline

Japonsko

Ministerstvo zahraničných vecí v Tokiu

Juhoafrická republika

 • 1. každý “magistrate” alebo “additional magistrate”
 • 2. každý “registrar of the Supreme Court of South Africa” alebo “assistant registrar of the Supreme Court of South Africa”
 • 3. ktorákoľvek osoba poverená “Director-General: Justice”
 • 4. ktorákoľvek osoba poverená “Director-General: Foreign Affairs”

Kazachstan

 • 1. Ministerstvo spravodlivosti Kazašskej republiky pre verejné listiny vydané justičnými orgánmi a inými štátnymi orgánmi vrátane notárov
 • 2. Ministerstvo vzdelávania a vedy Kazašskej republiky pre verejné listiny vydané orgánmi vzdelávania, vedy a vzdelávacími inštitúciami republiky
 • 3. Ministerstvo vnútra Kazašskej republiky pre verejné listiny vydané organizačnými jednotkami migračnej polície
 • 4. Výbor pre správu archívov a dokumentácie Ministerstva kultúry, informácií a verejného súhlasu Kazašskej republiky pre archívne overenia a kópie archívnych dokumentov vydaných štátnymi archívmi Kazašskej republiky
 • 5. Výbor justičnej správy Najvyššieho súdu pre verejné listiny vydané orgánmi činnými v trestnom konaní a orgánmi výkonu trestu
 • 6. Ministerstvo financií Kazašskej republiky pre verejné listiny vydané organizačnými a územnými zložkami Ministerstva financií Kazašskej republiky
 • 7. Generálna prokuratúra Kazašskej republiky pre verejné listiny vydané orgánmi prokuratúry a orgánmi vyšetrovania
 • 8. Ministerstvo obrany Kazašskej republiky pre archívne overenia a kópie archívnych dokumentov vydaných zvláštnymi štátnymi archívmi Ministerstva obrany Kazašskej republiky
 • 9. Výbor národnej bezpečnosti Kazašskej republiky pre archívne overenia a kópie archívnych dokumentov vydaných zvláštnymi archívmi Výboru národnej bezpečnosti Kazašskej republiky

Uvedené orgány môžu právomoc na vydanie osvedčenia delegovať svojim územným orgánom.

Kolumbia

“Ministerio de Relaciones Extreriores” Area de Legalizaciones, Dirección: Transversal 17 A No. 98-55, Bogotá, D.C.

Lesotho

 • 1. “the Attorney-General”
 • 2. “Permanent Secretary” ministerstva alebo rezortu
 • 3. “the Registrar of the High Court”
 • 4. “Resident Magistrate”
 • 5. “Magistrate of the First Class”
 • 6. iná osoba vymenovaná ministrom, ktorej meno sa uverejní v úradnom vestníku

Libéria

 • 1. “Minister of Foreign Affairs”, “Deputy Minister of Foreign Affairs”, “Assistant Minister of Foreign Affairs”
 • 2. “Minister of Justice”, “Deputy Minister of Justice”, “Assistant Minister of Justice”
 • 3. “Clerk of Supreme Court”, “Deputy Clerk of Supreme Court”, “Clerk of Circuit Court”, “Deputy Clerk of Circuit Court”
 • 4. “Registrar” alebo “Deputy Registrar” obchodnej spoločnosti
 • 6. “Commissioner of Maritime Affairs”, “Deputy Commissioner of Maritime Affairs” alebo “Special Agent of the Comissioner of Maritime Affairs”

Lichtenštajnsko

“Der Regierungskanslei der fürstlichen Regierung” so sídlom vo Vaduze

Litva

konzulárny odbor ministerstva zahraničných vecí

Lotyšsko

Ministerstvo zahraničných vecí, Brivibas bvld 36, Riga LV-1395

Luxembursko

Ministerstvo zahraničných vecí

Macedónsko (bývalá juhoslovanská Republika Macedonija)

 • 1. Ministerstvo spravodlivosti
 • 2. všetkých 27 súdov prvého stupňa

Maďarsko

 • 1. Ministerstvo spravodlivosti pre listiny vydané alebo overené justičnými orgánmi
 • 2. Ministerstvo zahraničných vecí pre ostatné listiny

Malawi

 • 1. “Attorney General” alebo “Solicitor General”
 • 2. “Permanent Secretary” ministerstva
 • 3. “Registrar of the High Court”
 • 4. “Registrar General”
 • 5. “Government Agent”
 • 6. “notary public”
 • 7. “Resident Magistrate”

Malta

“The Ministry of Commonwealth and Foreign Affairs”

Marshallove ostrovy

 • 1. “Minister of Foreign Affairs”
 • 2. “Attorney General” a “Acting Attorney General”
 • 3. “Clerk of the High Court” a “Deputy Clerk of the High Court”
 • 4. “Registrar” alebo “Deputy Registrar” obchodnej spoločnosti
 • 5. “Maritime Administrator” a “Special Agent of Maritime Administrator”
 • 6. “Commissioner of Maritime Affairs”, “Deputy Commissioner of Maritime Affairs” alebo “Special Agent of the Comissioner of Maritime Affairs”

Maurícius

 • 1. “The Permanent Secretary of the Prime Minister’s Office”
 • 2. “Principal Assistant Secretary of the Prime Minister’s Office”

Mexiko

I. Orgány oprávnené overovať federálne listiny

 • 1. “DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO” bucareli no 99 – planta baja – 06600 mexico, d.f. – tel. 535.31.12; 535.43.92 – fax 535.26.88
 • 2. “dirección de coordinación política con los poderes de la unión” abraham gonzalez no 48 – planta baja – 06600 mexico, d.f. – tel. 535.51.31 – fax 566.12.25
 • 3. “subdirección de formalización y control” abraham gonzalez no 48 – planta baja – 06600 mexico, d.f. – tel. 535.53.84; 546.57.32 – fax 566.12.25
 • 4. v jednotlivých štátoch federácie

a) Názov orgánu “SECRETARIA DE GOBERNACION DIRECTORIO REPRESENTACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO”

b) Adresy orgánu (prípadne útvar) v jednotlivých štátoch:

 • estado de baja california – servicios migratorios -línea internacional – agustín melgar no 1 – col. centro, – 21100 mexicali, b.c., – mexico – tel. 91(65) 556665 – fax 529050
 • estado de baja california sur -bravo no 406 – entre aquiles serdán – y guillermo preito – 23000 la paz, baja california sur – mexico – tel.: 91(112) 32083 – fax 32280
 • estado de campeche -av. de las palmas s/n – junto al centro – bizantino bartimeo – 24020 campeche, camp., – mexico – tel.: 91(981) 53150; 53186 – fax 53149
 • chiapas – libramineto norte n/s – a un costado de esq. pablo – guardado chávez – tuxtla gutiérrez, chis. – tel.: 91(961) 43288 – fax: 899091
 • chihuahua – doblado y 3a no 117 – despacho 2 y 3 – col. centro – 31000 chihuahua, chih. – tel.: 91(14) 167499 – fax 370149
 • estado de coahuila -victoria no 406-1, – zona centro – 25000 saltillo, coah. – tel.: 91(18) 175506 – fax 175334; 178951
 • estado de colima – gabino barrera no 159-a – zona centro – 28000 colima, col. – tel.: 91(331) 45912 – fax: 45912
 • estado de durango – constitución no 210-1 – norte altos – zona centro – 34000 durango, dgo., – mexico – tel.: 91(18) 17506 – fax 175334; 178951
 • estado de guanajuato – agora del baratillo – despacho – 8, zona centro – 36000 guanajuato, gto., – tel.: 91(473) 29446 – fax 29110; 29111
 • estado de guerrero – av. ignacio ramírez no 22-a – col. centro – 39000 chilpancingo, gro., – mexico – tel.: 91(74) 711772 – fax 721144 – calle mina no 120 – esq. morelos – col. centro – 39300 acapulco, gro. – tel.: 91(74) 828751 – fax 800341
 • estado de hidalgo – torre coby – art. 3 no 97-7 piso – fracc, constitución – 42080 pachuca, hgo., – mexico – tel.: 91(771) 34026 – fax 34026
 • estado de jalisco – chesterton 184 – jardines vallarta – 45030 guadalajara, jal. – tel.: 91(3) 673 2394 – fax 673 2138
 • mexico -chalco no 703-8 – col. sánchez – 50140 toluca, méx. – tel.: 91(72) 134679 – fax 134768; 158325
 • estado de michoacan – av. siervo de la nación s/n – col. del valle – 58260 morelia, mich. – tel.: 91(43) 267 905/06 – fax 267 905/06
 • estado de morelos – galeana no 2-8 piso – edificio ocampo – col. centro – 62000 cuernavaca, mor., – mexico – tel.: 91(73) 188594 – fax 188708
 • estado de nayarit – zacatecas no 16 sur 1 y 2 piso – entre allende y abasolo – 63000 tepic, nayarit – tel.: 91(321) 46269 – fax 46271
 • estado de nuevo leon – zaragoza no 1000 sur – condominio acero ph – 64000 monterrey, n.l., – mexico – tel.: 91(8) 3403000 – fax 3403000
 • estado de oaxaca – calzada de la república – no 402-b – jalatlaco – 33606 oaxaca, oax., – mexico – tel.: 91(951) 42145 – fax 42145
 • estado de puebla – calla italia no 2224 – fracc las hadas – entre 15 de mayo y 26 pte. – 72070 puebla, pue., – mexico – tel.: 91(22) 494082 – fax 494072
 • estado de queretaro – boulevard hernando quintana – no 168 desp. 203 y 204 – 76050 querétaro, qro., – mexico – tel.: 91(42) 234960; 234660 – fax 234960
 • estado de quintana roo – av. primo de verdad no 181 – int. 1 esq. av. héroes – 67000 chetumal, q.roo., – mexico – tel.: 91(983) 27347 – fax 22744
 • estado de san luis potosi – av. venustiano – carranza 707-402 – col. centro – 78250 san luis potosí, s.l.p. – mexico – tel.: 91(48) 144092 – fax 173988
 • estado de sinaloa – lázardo cárdenas – no 913 sur – primer piso – zona centro – 80129 culiacán, sin., – mexico – tel.: 91(67) 173988 – fax 173988
 • estado de sonora – blvd. navarrete no 125 – despacho 2 – edif. sonmol. – col. valle verde – 83200 hermosillo, son. – mexico – tel.: 91(62) 165044 – fax 165044
 • tabasco – centro admvo. del estado – tabasco 2000 – 86035 villahermosa, tab. – tel.: 91(93) 165152 – fax 165152
 • estado de tamaulipas – matamoros 11 y 12 no 613 – cd. victoria, tamps. – mexico – tel.: 91(131) 20462 – fax 20462
 • estado de tlaxcala – kilómetro 1 1/2 carretera – federal tlaxcala- – puebla s/n – 90000 tlaxcala, tlax. – mexico – tel.: 91(246) 27147 – fax 27264
 • estado de veracruz – zaragoza no 2 esq. – miguel barragán – 91000 xalapa, ver. – mexico – tel.: 91(28) 189303 – fax 189395
 • estado de yucatan – calle 51 no 459 x 50 – zona centro – 90000 mérida, yuc., – mexico – tel.: 91(99) 239142; 239636; 239671; 240815 – fax 235535
 • estado de zacatecas – calle sabino no 114 fracc. – la penuela – 98060 zacatecas, zac., – mexico – tel.: 91(492) 42318 – fax 42318

5. orgány príslušné na overovanie listín vydaných v jednotlivých štátoch (štát/názov a adresa):

 • estado de aguascalientes – secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, plaza de la – patria, zona centro, – c.p. 20000 aguascalientes, ags. – mexico – tel.: 91(49) 15 8188; 15 8175; 15 8643 – fax 16 9728
 • estado de baja california – secretaria general de gobierno – edificio poder ejecutivo, 3´ piso – calz. independencia y heroes – c.p. 21000 mexicali, b.c., – mexico – tel.: 91(65) 58 1114; 58 1053; 58 1042 – fax 58 1169
 • estado de baja california sur – secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – isabel la catolica entre bravo y rosales, 1´ piso, – c.p. 24000 la paz, b.c. – mexico – tel.: 91(112) 2 0866; 2 9477 – fax 5 2422
 • estado de campeche – secretaria general de gobierno – palacio de los poderes, 4´ piso, – calle n´ 8, s/n, col. centro – c.p. 24000 campeche, camp., – mexico – tel.: 91(981) 6 5070; 6 2341 – fax 6 5885
 • estado de coahuila – palacio de gobierno, 2´ piso, – plaza de las armas entre calle – allende y calle juarez, centro, – c.p. 25008 – coahuila, saltillo, – mexico – tel.: 91(84) 14 8375; 14 0031; 14 3700 – fax 14 1672
 • estado de colima – secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, – calle reforma e hidalgo, col. centro, – c.p. 28000 colima, col. – mexico – tel.: 91(331) 4 4046; 2 2729; 2 1153 – fax 4 3508
 • estado de chiapas – secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, 2´ piso, – av. central y 1´ de oriente – col. centro, – c.p. 29000 tuxtla gtz., chis., – mexico – tel.: 91(962) 2 2133; 2 9047 – fax 3 2458
 • estado de chihuahua – secretaria general de gobierno – palacio de gobierno 1´ piso – aldama y venustiano carranza, col. centro, – c.p. 31000 chihuahua, chih., – mexico – tel.: 91(14) 10 6324; 10 4643
 • estado de durango – secretaria general de gobierno – palacio de gobierno s/n – calle 5 de febrero, col. centro – c.p. 34000 durango, dgo., – mexico – tel.: 91(181) 15600; 15702; 12092 – fax 32013
 • estado de guanajuato – secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – paseo de la presa n´ 103, 1´ piso – c.p. 36000 guanajuato, gto., mexico – tel.: 91(473) 22611; 20534; 24995 – fax 28204
 • estado de guerrero – secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – av. miguel aleman n´ 1, col. centro – c.p. 39009 chilpancingo, gro., – mexico – tel.: 91(747) 23006; 25512 – fax 27712
 • estado de hidalgo – secretaria de gobierno – palacio de gobierno, – plaza juarez s/n, 2´ piso, col. centro – c.p. 42000 pachuca, hgo., – mexico – tel.: 91(771) 30200; 30418; 30711 – fax 31470
 • estado de jalisco – secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, corona y pedro moreno, sec. centro, – c.p. 44100 guadalajara, jal., – mexico – tel.: 91(36) 14 5375; 14 3258; 13 1605 – fax 13 1846
 • estado de mexico – secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, primer piso – puerta “a”. n´ 222, col. centro, – c.p. 50000 toluca, edo de mexico, – mexico – tel.: 91(72) 14 1233; 14 1451; 14 1017 – fax 13 4925
 • estado de michoacan – secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, primer patio – planta alta, col. centro, – c.p. 58000 morelia, mich. – mexico – tel.: 91(43) 12 0322; 12 3536; 12 3134 – fax 13 4925
 • estado de morelos – secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, – jardines juarez s/n, col. centro, – c.p. 62009 cuernavaca, mor., – mexico – tel.: 91(73) 12 0056; 12 5131 (ext. 1110) – fax 18 3378
 • estado de nayarit – secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, – av. mexico y abasolo, col. centro, – c.p. 63000 tepic, nayarit, – mexico – tel.: 91(321) 2 5414; 2 4144; 2 7147 – fax 2 5364
 • estado de nuevo leon – secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, 2´ piso, – zaragoza y 5 de mayo, centro, – c.p. 64000 monterrey, n.l., – mexico – tel.: 91(83) 42 8022; 40 1845 – fax 45 0331
 • estado de oaxaca – secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, – bustamante s/n, planta alta – col. centro, – c.p. 68000 oaxaca, oax., – mexico – tel.: 91(951) 6 2281; 6 2221 – fax 6 7962
 • estado de puebla – secretaria de gobernacion – palacio de gobierno – av. reforma 711, col. centro, – c.p. 72000 puebla, pue., – mexico – tel.: 91(22) 32 3123; 32 6119; 46 9964 – fax 46 6566
 • estado de queretaro – secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – pasteur y corregidora, col. centro – c.p. 76000 queretaro, qro., – mexico – tel.: 91(42) 24 1250; 12 9100; 12 9626 – fax 12 9626
 • estado de quintana roo – secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – av. 22 de enero s/n, col. centro – c.p. 77000 chetumal, q.roo., – mexico – tel.: 91(983) 2 1177; 2 2685; 2 0266 (ext. 112) – fax 2 2366
 • estado de san luis potosi – secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – jardin hidalgo s/n, col. centro – c.p. 78000 san luis potosi, s.l.p. – mexico – tel.: 91(48) 14 4681; 12 5892; 14 9597 – fax 12 1433
 • estado de sinaloa – secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – insurgentes y lazaro cardenas – c.p. 80000 culiacan, sin., mexico – tel.: 91(67) 14 2297; 14 1523 – fax 14 5722
 • estado de sonora – secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – dr. paliza y comonfort, centro – c.p. 83260 hermosillo, son., – mexico – tel.: 91(62) 17 2055; 17 2049; 13 4540 – fax 12 7424
 • estado de tabasco – secretaria general de gobierno – anexo palacio de gobierno, 2´ piso, – col. centro – c.p. 86000 villahermosa, tab., – mexico – tel.: 91(93) 12 1065; 12 7858; 12 2610 – fax 12 2841
 • estado de tamaulipas – secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, 3´ piso – 15 y 16, hidalgo y juarez, zona centro, – c.p. 87000 cd. victoria, tamps., – mexico – tel.: 91(131) 2 5872; 2 1964; 2 5921 – fax 2 5017
 • estado de tlaxcala – secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, – plaza de la constitucion n´ 3, – col. centro, – c.p. 90000 tlaxcala, tlax., mexico – tel.: 91(246) 2 0006; 2 0366 (ext. 103) – fax 2 5326
 • estado de veracruz – secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – calle henriquez s/n – col. centro, – c.p. 91000 japala, ver. – tel.: 91(28) 17 8670; 17 5648; 17 4516 – fax 18 9776
 • estado de yucatan – secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – calle 61 y 60 s/n – col. centro – c.p. 97000 merida, yuc., mexico – tel.: 91(99) 23 0336; 23 8921; 23 7045 – fax 24 6374
 • estado de zacatecas – secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – av. miguel hidalgo n´ 602 – col. centro, – c.p. 98000 zacatecas, zac., mexico – tel.: 91(492) 2 1211; 2 5288 – fax 2 8327
 • distrito federal – direccion general juridica y de estudios legislativos del departamento del distrito federal, – izazaga 89, 8´ piso, col. centro – c.p. 06080 mexico, d.f. – tel.: (525) 709 0884 – fax 709 7846

Monako

Direction des Services Judiciaires, Palais de Justice, BP 513, MC 98015 Monaco Cedex

Namíbia

 • 1. všetci sudcovia (“magistrate”) vrátane oblastných a dodatkových sudcov
 • 2. “Registrar of High Court”
 • 3. “Permanent Secretary” a “Deputy Permanent Secretary” ministerstva spravodlivosti (“Ministry of Justice and Office of the Attorney-General”)

Niue (závislé územie Nového Zélandu)

 • 1. “Attorney General”
 • 2. “Financial Secretary”
 • 3. “Crown Counsel”
 • 4. “Registrar” medzinárodnej obchodnej spoločnosti
 • 5. “Deputy Registrar” medzinárodnej obchodnej spoločnosti
 • 6. “Registrar, High Court of Niue”
 • 7. “Secretary to Government”

Nórsko

 • 1. Kráľovské nórske ministerstvo zahraničných vecí
 • 2. títo oblastní guvernéri:
 • Fylkesmannen i Aust-Agder              Fylkesmannen i Hordaland
  • Serviceboks 606                        Postboks 7310
  • 4809 Arendal                           5020 Bergen
  • tel.: +47.37017500                     tel.: +47.55 57 20 00
  • fax: +47.37017610                      fax: +47.55 57 20 09
  • e-mail: postmottak@fm-aa.stat.no       e-mail: postmottak@fm-ho.stat.no
 • Fylkesmannen i Buskerud                Fylkesmannen i More og Romsdal
  • Postboks 1604                          Julsundv. 9
  • 3007 Drammen                           6404 Molde
  • tel.: +47.32 26 66 00                  tel.: +47.71 25 84 43
  • fax: +47.32 89 32 36                   fax: +47.71 25 85 10
  • e-mail: postmottak@fm-bu.stat.no       e-mail: postmottak@fm-mr.stat.no
 • Fylkesmannen i Finnmark                Fylkesmannen i Nordland
  • Damsv. 1                               Molov. 10
  • 9815 Vadso                             8002 Bodo
  • tel.: +47.78 95 03 00                  tel.: +47.75 53 15 00
  • fax: +47.78 95 03 07                   fax: +47.75 52 09 77
  • e-mail: postmottak@fm-fi.stat.no       e-mail: postmottak@fm-no.stat.no
 • Fylkesmannen i Hedmark                 Fylkesmannen i Nord-Trondelag
  • Postboks 4034                          Strandv. 38
  • 2306 Hamar                             7734 Steinkjer
  • tel.: +47.62 55 10 00                  tel.: +47.74 16 80 00
  • fax: +47.62 55 10 01                   fax: +47.74 16 80 53
  • e-mail: postmottak@fm-he.stat.no       e-mail: postmottak@fm-nt.stat.no
 • Fylkesmannen i Oppland                 Fylkesmannen i Telemark
  • Storg. 170                             Gjerpens g. 14
  • 2626 Lillehammer                       3708 Skien
  • tel.: +47.61 26 60 00                  tel.: +47.35 58 61 10
  • fax: +47.61 26 61 67                   fax: +47.35 52 85 90
  • e-mail: postmottak@fm-op.stat.no       e-mail: postmottak@fm-te.stat.no
 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus        Fylkesmannen i Troms
  • Postboks 8111 Dep                      Strandv. 13
  • 0032 Oslo                              9291 Tromso
  • tel.: +47.22 00 35 00                  tel.: +47.77 64 20 00
  • fax: +47.22 00 35 35                   fax: +47.77 64 21 39
  • e-mail: postmottak@fm-oa.stat.no       e-mail: postmottak@fm-tr.stat.no
 • Fylkesmannen i Rogaland                Fylkesmannen i Vest-Agder
  • Postboks 59                            Serviceboks 513
  • 4001 Stavanger                         4605 Kristiansand S
  • tel.: +47.51 56 87 00                  tel.: +47.38 17 60 00
  • fax: +47.51 56 88 11                   fax: +47.38 17 60 13
  • e-mail: postmottak@fm-ro.stat.no       e-mail: postmottak@fm-va.stat.no
 • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane        Fylkesmannen i Vestfold
  • Postboks 43                            Postboks 2076
  • 6861 Leikanger                         3103 Tonsberg
  • tel.: +47.57 65 50 00                  tel.: +47.33 37 10 00
  • fax: +47.57 65 50 55                   fax: +47.33 37 12 60
  • e-mail: postmottak@fm-sf.stat.no       e-mail: postfmve@fm-ve.stat.no
 • Fylkesmannen i Sor-Trondelag           Fylkesmannen i Ostfold
  • Prinsens g. 1 A                        Postboks 325
  • 7468 Trondheim                         1502 Moss
  • tel.: +47.73 19 91 00                  tel.: +47.69 24 70 00
  • fax: +47.73 19 91 01                   fax: +47.69 24 70 31
  • e-mail: postmottak@fm-st.stat.no       e-mail: postmottak@fm-os.stat.no

Nový Zéland (nevzťahuje sa zatiaľ na Tokelau)

“the New Zealand Department of Interal Affairs”

Panama

 • 1. pre listiny vydané súdmi a súdnymi úradníkmi “el Secretario de la Corte Suprema de justicia” alebo jeho zástupcovia
 • 2. pre notárske listiny alebo súkromné listiny, na ktorých notár overil podpis, úradníci “Dirección de Servicios Administrativos” ministerstva spravodlivosti (“Ministerio de Gobierno y Justicia”)
 • 3. pre iné listiny vydané ústrednými orgánmi štátnej správy, samosprávnymi a čiastočne samosprávnymi orgánmi, miestnymi a policajnými orgánmi alebo orgánmi prokuratúry (“Ministerio Público”), úradníci “Departamento Consular y Legalizaciones” ministerstva zahraničných vecí (“Ministerio de Relaciones Exteriores”)
 • 4. pre iné listiny ktorýkoľvek z orgánov uvedených v bodoch 1 – 3

Poľsko

Ministerstvo zahraničných vecí

Portugalsko

—————————————————————–

1. Portugalsko (územie v Európe)   generálny  prokurátor republiky a prokurátori   republiky   pri odvolacích súdoch

——————————————————————

2. ostatné zámorské departmenty    “Governador”

——————————————————————

Rakúsko

1. “das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten” pre všetky listiny vydané týmito osobami a orgánmi

 • a) “Bundespräsident” alebo “die Präsidentschatskanzlei”
 • b) “Präsident des Nationalrates”, “Vorsitzende des Bundesrates” alebo “die Parlamentdirektion”
 • c) “die Bundesregierung”
 • d) von einem Bundesministerium
 • e) “Verfassungsgerichtshof” alebo “Verwaltungsgerichtshof”
 • f) “Oberste Gerichtshof”, “Kartellobergericht beim Obersten Gerichtshof”, “Oberste Rückstellungskommission beim Obersten Gerichtshof” alebo “Oberste Rückgabekommission beim Obersten Gerichtshof”, alebo
 • g) “Rechnungshof”

2. “der Präsident” súdov prvého stupňa, ktoré sa zaoberajú civilnými vecami alebo ním poverený zástupca na vystavovanie osvedčenia s výnimkou “Handelsgericht Wien” a “Jugendgerichtshof Wien” pre všetky listiny vydané iným súdom v obvode uvedeného súdu, s výnimkou orgánov uvedených v bode 1 písm. e) a f), “staatsanwaltschaftliche Behörde”, “Notar”, “Notariatskammer” alebo “Rechtsanwaltskammer” – v rozsahu, v ktorom tieto komory vykonávajú spolkové právomoci

3. pre všetky ostatné listiny

 • a) “Landeshauptman”, ak ide o listiny týkajúce sa výkonu spolkových právomocí v spolkovej krajine
 • b) “die Landesregierung”, ak ide o listiny týkajúce sa výkonu právomocí spolkovej krajiny

Rumunsko

 • 1. Súdy pre listiny uvedené v článku 1 písm. a), c), d) dohovoru
 • 2. Prefektúry pre listiny uvedené v článku 1 písm. b) dohovoru

Ruská federácia

 • 1. Ministerstvo spravodlivosti Ruskej federácie pre listiny vydané orgánmi priamo jemu podriadenými
 • 2. ministerstvá spravodlivosti jednotlivých ruských republík a justičné orgány správy krajov, oblastí a autonómnych celkov, ako aj miest Moskvy a St. Peterburgu pre listiny vydané im podriadeným orgánom
 • 3. republikové matriky, centrálne matriky krajov, oblastí a obvodov, ako aj mesta Moskvy a St. Peterbugru pre doklady o osobnom stave vydané týmito orgánmi a im podriadenými orgánmi
 • 4. odbor dokumentácie a rešerše Výboru pre archívy Ruskej federácie pre listiny vydané centrálnymi archívmi
 • 5. archívne odbory autonómnych celkov a archívne odbory krajov a oblastí pre listiny vydané im podriadenými archívmi
 • 6. Generálna prokuratúra Ruskej federácie pre listiny vydané orgánmi prokuratúry

Salvador

Ministerstvo zahraničných vecí

Samoa

“The Secretary for Foreign Affairs Ministry of Foreign Affairs”, P. O. Box L1861, APIA, Samoa

San Maríno

1. “il Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino”

2. alebo iná ním určená osoba:

 • Fabio  Berardi  (Segretario  di  Stato  per  gli  Affari Esteri e Politici, la Programmazione Economica e la Giustizia)
 • Loris Francini (Segretario di Stato  per gli Affari Interni, la Protezione Civile e i Rapporti con le Giunte di Castello)
 • Pier Marino  Mularoni (Segretario di  Stato per le  Finanze, il Bilancio, i  Trasporti e i  Rapporti con l’Azienda  Autonoma di Stato Filarelica  e Numismatica e  l’Azienda Autonoma di  Stato per i Servizi Pubblici)
 • Luciano Bollini (Coordinatore, Dipartimento Affari Esteri)
 • Pietro  Giacomini  (Direttore   Generale,  Dipartimento  Affari Esteri)
 • Maria   Lea   Pedini    (Direttore   degli   Affari   Culturali e Informazione, Dipartimento Affari Esteri)
 • Savina  Zafferani (Collaboratore  nella Direzione  degli Affari Economici e Sociali, Dipartimento Affari Esteri)
 • Maria  Alessandra  Albertini  (Incaricata  della gestione della Direzione Affari Politici, Dipartimento Affari Esteri)
 • Dario  Galassi  (Collaboratore  nella  Direzione  degli  Affari Politici e  nella Direzione degli  Affari Economici e  Sociali, Dipartimento Affari Esteri)
 • Luca  Brandi  (Incaricato  della  gestione  della Direzione dei Rapporti con  le Comunitŕ all’estero  e della Direzione  Affari Politici, Dipartimento Affari Esteri)
 • Marcello  Beccari  (Incaricato  della  gestione del Cerimoniale dello Stato, Dipartimento Affari Esteri)
 • Corrado  Carattoni (Incaricato  della gestione  del Cerimoniale dello Stato, Dipartimento Affari Esteri)
 • Silvia  Berti  (Segretario  d’Ambasciata,  Dipartimento  Affari Esteri)
 • Eros  Gasperoni (Segretario  d’Ambasciata, Dipartimento  Affari Esteri)
 • Giovanna   Crescentini  (Dirigente   Segretaria  Istituzionale, Dipartimento Affari Interni)
 • Domenico    Gasperoni    (Dirigente    Segretaria    Esecutiva, Dipartimento Affari Interni)
 • Lucio  Leopoldo   Daniele  (Avvocato  dello   Stato  Dirigente, Dipartimento Affari Interni)

Seychely

 • 1. minister zodpovedný za zahraničné veci alebo iná ním úradne poverená osoba
 • 2. “Attorney General” alebo iná ním úradne poverená osoba
 • 3. “Secretary to the Cabinet”
 • 4. “Registrar of the Supreme Court”

Slovinsko

Ministerstvo spravodlivosti a verejnej správy Slovinskej republiky

Spolková republika Nemecko

Druh listiny: Overujúci orgán:

1. Na úrovni spolkovej republiky

 • a) pre listiny vydané všetkými     “Bundesverwaltungsamt in Köln” spolkovými  úradmi a súdmi (s výnimkou listín uvedených pod písmenom b)
 • b) pre listiny vydané “Bundespatentsgerichts”         “Präsident des Deutschen a “Deutsche Patentamt”          Patentamtes”

2. Na úrovni spolkových krajín

 • a) pre listiny vydané orgánmi      “Ministerium für Justiz” justičnej správy, riadnymi      “Senator für Justiz” súdmi (civilnými a trestnými)   “Landgerichtspräsident” a notármi                       “Amtsgerichtspräsident”
 • b) pre listiny všetkých správnych  “Ministerium für Inneres” orgánov (okrem justičnej        “Senator für Inneres” správy)                         “Regierungspräsident” “Präsident des Verwaltungsbezirks”
 • c) pre listiny iných súdov než     “Ministerium für Inneres” uvedených pod písmenom a)       “Senator für Inneres” “Regierungspräsident” “Präsident des Verwaltungsbezirks” “Ministerium für Justiz” “Senator für Justiz” “Landgerichtspräsident” “Amtsgerichtspräsident”

3. S účinnosťou od 22. novembra 1994  boli určené orgány príslušné pre nové spolkové  krajiny Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt a Thüringen takto:

 • a) pre listiny vydané orgánmi      “Ministerium für Justiz” justičnej správy, riadnymi      “Präsident des Landgerichts” súdmi (civilnými a trestnými)   “Präsident des Bezirksgerichts” a notármi
 • b) pre listiny všetkých správnych  “Ministerium für Inneres” orgánov (okrem justičnej správy) “Regierungspräsident” “Bezirksregierung” a “das Landesverwaltungsamt” (v Durínsku)
 • c) pre listiny iných súdov než      “Ministerium für Inneres” uvedených pod písmenom a)        “Regierungspräsident” “Bezirksregierung” “Ministerium für Justiz” “Präsident des Landgerichts” “Präsident des Bezirksgerichts”

4. S účinnosťou  od  2. augusta  2004  boli  v  spolkovej  krajine Bádensko-Württembersko určené apostilné orgány takto:

 • a) Ministerstvo   spravodlivosti   Bádenska-Württemberska   pre listiny vydané týmto  ministerstvom, vyšším krajinským súdom (“Oberlandsgericht”) a prokuratúrou pri “Oberlandsgericht”,
 • b) predsedovia krajinských súdov (“Präsident des Landsgericht”) pre  listiny vydané  v ich  pôsobnosti inými  riadnymi súdmi (civilnými a  trestnými) a prokuratúrami,  inými orgánmi, na ktoré boli  prenesené úlohy súdu, notármi  a pre iné listiny vydané justičnou správou,
 • c) prezident      správnej     oblasti      (“Präsident     des Verwaltungsbezirks”) Tübingen pre listiny vydané krajinskými ministerstvami s výnimkou ministerstva spravodlivosti,
 • d) oblastné vlády (“Bezirksregierung”) pre listiny vydané v ich obvode  ostatnými orgánmi  štátnej správy  a všetkými  súdmi okrem riadnych súdov.
 • Písmeno  c) znamená  zmenu vo  vzťahu k  doteraz uplatňovanému postupu, keď ministerstvo vnútra bolo označené ako orgán oprávnený na vydanie osvedčenia.

Spojené štáty americké

I. “Authentification Officer” a “Acting Authentification Officer” v “United States Department of State”

II. všetci úradníci a ich zástupcovia (“clerks”, “deputy clerks”) týchto súdov:

 • 1. Supreme Court of the United States
 • 2. United States Court of Claims
 • 3. United States Court of Customs and Patent Appeals
 • 4. United States Court of International Trade
 • 5. federálnych odvolacích súdov (United States Courts of Appeals) v nasledujúcich federálnych obvodoch:
 • District of Columbia Circuit
 • First Circuit
 • Second Circuit
 • Third Circuit
 • Fourth Circuit
 • Fifth Circuit
 • Sixth Circuit
 • Seventh Circuit
 • Eighth Circuit
 • Ninth Circuit
 • Tenth Circuit
 • Eleventh Circuit

6. federálnych obvodných súdov (United States District Courts) v týchto federálnych obvodoch:

 • Middle District of Alabama
 • Northern District of Alabama
 • Southern District of Alabama
 • District of Alaska
 • District of Arizona
 • Eastern District of Arkansas
 • Western District of Arkansas
 • Central District of California
 • Eastern District of California
 • Northern District of California
 • Southern District of California
 • District of Colorado
 • District of Connecticut
 • District of Delaware
 • District of Columbia
 • Middle District of Florida
 • Northern District of Florida
 • Southern District of Florida
 • District of Hawaii
 • District of Idaho
 • Central District of Illinois
 • Northern District of Illinois
 • Southern District of Illinois
 • Northern District of Indiana
 • Southern District of Indiana
 • Northern District of Iowa
 • Southern District of Iowa
 • District of Kansas
 • Eastern District of Kentucky
 • Western District of Kentucky
 • Eastern District of Louisiana
 • Middle District of Louisiana
 • Western District of Louisiana
 • District of Maine
 • District of Maryland
 • District of Massachusetts
 • Eastern District of Michigan
 • Western District of Michigan
 • District of Minnesota
 • Northern District of Mississippi
 • Southern District of Mississippi
 • Eastern District of Missouri
 • Western District of Missouri
 • District of Montana
 • District of Nebraska
 • District of Nevada
 • District of New Hampshire
 • District of New Jersey
 • District of New Mexico
 • Eastern District of New York
 • Northern District of New York
 • Southern District of New York
 • Western District of New York
 • Eastern District of North Carolina
 • Middle District of North Carolina
 • Western District of North Carolina
 • District of North Dakota
 • Northern District of Ohio
 • Southern District of Ohio
 • Eastern District of Oklahoma
 • Northern District of Oklahoma
 • Western District of Oklahoma
 • District of Oregon
 • Eastern District of Pennsylvania
 • Middle District of Pennsylvania
 • Western District of Pennsylvania
 • District of Puerto Rico
 • District of Rhode Island
 • District of South Carolina
 • District of South Dakota
 • Eastern District of Tennessee
 • Middle District of Tennessee
 • Western District of Tennessee
 • Eastern District of Texas
 • Northern District of Texas
 • Southern District of Texas
 • Western District of Texas
 • District of Utah
 • District of Vermont
 • Eastern District of Virginia (E)
 • Western District of Virginia (W)
 • Eastern District of Washington
 • Western District of Washington
 • Northern District of West Virginia
 • Southern District of West Virginia
 • Eastern District of Wisconsin
 • Western District of Wisconsin
 • District of Wyoming
 • District Courts for the following territories
 • District Court for the District of the Canal Zone
 • District Court of Guam
 • District Court for the Northern Mariana Islands
 • District Court of the Virgin Islands

III. Úradníci jednotlivých štátov únie a iných územných celkov podľa nasledujúceho zoznamu

——————————————————————

Štát                                 Orgán

——————————————————————

 • Alabama                       Secretary of State
 • Alaska                       Lieutenant Governor; Attorney General and Clerk of the Appellate Courts
 • Arizona                      Secretary    of    State;   Assistant Secretary of State
 • Arkansas                     Secretary  of   State;  Chief  Deputy Secretary of State
 • California                   Secretary  of  State;  any  Assistant Secretary   of   State;   any  Deputy Secretary of State
 • Colorado                     Secretary of  State; Deputy Secretary of State
 • Connecticut                  Secretary   of   the   State;  Deputy Secretary of the State
 • Delaware                     Secretary of  State; Acting Secretary of State
 • Florida                      Secretary of State
 • Georgia                      Georgia   Superior    Court   Clerks’ Cooperative Authority
 • Hawaii                       Lieutenant  Governor of  the State of Hawaii
 • Idaho                        Secretary  of   State;  Chief  Deputy Secretary of  State; Deputy Secretary of State; Notary Public Clerk
 • Illinois                     Secretary    of    State;   Assistant Secretary of  State; Deputy Secretary of State
 • Indiana                      Secretary of  State; Deputy Secretary of State
 • Iowa                         Secretary of  State; Deputy Secretary of State
 • Kansas                       Secretary    of    State;   Assistant Secretary   of   State;   any  Deputy Assistant Secretary of State
 • Kentucky                     Secretary    of    State;   Assistant Secretary of State
 • Louisiana                    Secretary of State
 • Maine                        Secretary of  State; Deputy Secretary of State
 • Maryland                     Secretary of State
 • Massachusetts                Secretary  of   the  Commonwealth  of Massachusetts
 • Michigan                     Secretary of  State; Deputy Secretary of State
 • Minnesota                    Secretary of  State; Deputy Secretary of State
 • Mississippi                  Secretary  of  State;  any  Assistant Secretary of State
 • Missouri                     Secretary of  State; Deputy Secretary of State
 • Montana                      Secretary  of   State;  Chief  Deputy Secretary   of    State;   Government Affairs Bureau Chief
 • Nebraska                     Secretary of  State; Deputy Secretary of State
 • Nevada                       Secretary  of   State;  Chief  Deputy Secretary of  State; Deputy Secretary of State
 • New Hampshire                Secretary of  State; Deputy Secretary of State
 • New Jersey                   Secretary    of    State;   Assistant Secretary of State
 • New Mexico                   Secretary of State
 • New York                     Secretary of  State; Executive Deputy Secretary   of   State;   any  Deputy  Secretary   of  State;   any  Special Deputy Secretary of State
 • North Carolina               Secretary of  State; Deputy Secretary of State
 • North Dakota                 Secretary of  State; Deputy Secretary of State
 • Ohio                         Secretary    of    State;   Assistant Secretary of State
 • Oklahoma                     Secretary    of    State;   Assistant Secretary of State; Budget Officer of the Secretary of State
 • Oregon                       Secretary of  State; Acting Secretary of State; Deputy  Secretary of State; and  Assistant  to  the  Secretary of State
 • Pennsylvania                 Secretary  of  the  Commonwealth; any Deputy Secretary of the Commonwealth; Commissioner   of   the   Bureau   of Commissions,       Elections      and Legislation
 • Rhode Island                 Secretary  of   State;  First  Deputy Secretary  of  State;  Second  Deputy Secretary of State
 • South Carolina               Secretary of State
 • South Dakota                 Secretary of  State; Deputy Secretary of State
 • Tennessee                    Secretary of State
 • Texas                        Secretary    of    State;   Assistant Secretary of State
 • Utah                         Lieutenant      Governor;      Deputy Lieutenant  Governor;  Administrative Assistant
 • Vermont                      Secretary of  State; Deputy Secretary of State
 • Virginia                     Secretary   of   Commonwealth;  Chief Clerk, Office of the Secretary of the Commonwealth
 • Washington (štát)            Secretary    of    State;   Assistant Secretary    of    State;   Director, Department of Licensing
 • West Virginia                Secretary  of State;  Under Secretary of  State;  any  Deputy  Secretary of State
 • Wisconsin                    Secretary    of    State;   Assistant Secretary of State
 • Wyoming                      Secretary of  State; Deputy Secretary of State

——————————————————————

——————————————————————

Ostatné územné celky                       Orgán

——————————————————————

 • Americká Samoa               Secretary of American Samoa; Attorney General of American Samoa
 • District of Columbia (Washington, D.C.) Executive Secretary;     Assistant    Executive Secretary; Mayor’s  Special Assistant and   Assistant   to   the  Executive Secretary; Secretary  of the District of Columbia
 • Guam                         Director,        Department        of Administration;    Acting   Director, Department of  Administration; Deputy Director,        Department        of Administration;     Acting     Deputy Director,        Department        of Administration
 • Severné Mariány              Attorney  General;   Acting  Attorney General;   Clerk    of   the   Court, Commonwealth   Trial   Court;  Deputy Clerk, Commonwealth Trial Court
 • Portoriko                    Under  Secretary of  State; Assistant Secretary   of  State   for  External Affairs;   Assistant   Secretary   of State; Chief,  Certifications Office; Director,    Office    of   Protocol; Assistant  Secretary   of  State  for International     Affairs,     Chief, Certification Office
 • Americké Panenské ostrovy    bez určenia orgánu

——————————————————————

Srbsko a Čierna Hora

 • 1. mestské súdy (súdy prvého stupňa)
 • 2. Ministerstvo spravodlivosti a miestnej samosprávy Srbskej republiky, Belehrad, ulica Nemanjina 22, telefón/fax +381 11 361 287 kontaktná osoba: pán Milisav Coguric, vedúci odboru medzinárodnej právnej pomoci
 • 3. Ministerstvo spravodlivosti Republiky Čierna Hora, Sekcia súdnictva, Podgorica, ulica Vuka Karadzica 3, telefón/fax +381 081 248 541 kontaktná osoba: pani Vesna Ratkovic, zástupkyňa ministra spravodlivosti pre súdne záležitosti Republiky Čierna Hora telefón/fax +381 081 248 531, e-mail: vesnarat@cg.yu.

Sv. Kitts a Nevis

I. pre ostrov Sv. Kitts:

 • 1. “Attorney General”
 • 2. “Solicitor General”
 • 3. “Chief Secretary in the Office of the Prime Minister”
 • 4. “Permanent Secretary in the Ministry of Foreign Affairs”
 • 5. “Registrar of the Supreme Court”

II. pre ostrov Nevis:

 • 1. “Chief Secretary in the Office of the Premier”
 • 2. “Legal Adviser in the Legal Department”
 • 3. “Deputy Registrar of the Supreme Court”

Svazijsko

“the Principal Secretary’s Office in the Ministry of Foreign Affairs and Trade”

Surinam

úradník (“registrar”) Súdneho dvora Surinamu

Svätá Lucia

 • 1. “The Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs and International Trade”
 • 2. “The Deputy Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs and International Trade”
 • 3. “The Permanent Secretary, Ministry of Finance”
 • 4. “The Deputy Permanent Secretary, Ministry of Finance”
 • 5. “The Registrar of Companies and Intellectual Property”
 • 6. “The Registrar of the Supreme Court”
 • 7. “The Solicitor General”

Svätý Vincent a Grenadíny *)

 • 1. “The Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs”,
 • 2. “The Registrar, High Court”,
 • 3. “The Senior Crown Counsel, The Ministry of Legal Affairs”.

Španielsko

 • 1. pre listiny vydané justičnými orgánmi “Secretario de Gobierno de las Audiencias” alebo jeho zástupca
 • 2. pre listiny overené notármi a pre súkromné listiny, na ktorých overil notár podpis, prezident príslušného združenia verejných notárov alebo ich konateľ
 • 3. pre iné verejné listiny, okrem listín vydaných orgánmi ústrednej štátnej správy, ktorýkoľvek z funkcionárov uvedených v bode 1 a 2 vyššie
 • 4. pre listiny orgánov ústrednej štátnej správy “Jefe de la Sección Central de la Subsecretaría” ministerstva spravodlivosti

Švajčiarsko

 • 1. na úrovni konfederácie “la Chancellerie fédérale”
 • 2. na úrovni kantonov:

——————————————————————

Kanton                 Názov orgánu

——————————————————————

 • Canton de Zurich             Die Staatskanzlei
 • Canton de Berne              Die Staatskanzlei (La Chancellerie d’Etat)
 • Canton de Lucerne            Die Staatskanzlei
 • Canton d’Uri                 Die Standeskanzlei
 • Canton de Schwyz             Die Staatskanzlei
 • Canton d’Unterwald-le-Haut   Die Staatskanzlei
 • Canton d’Unterwald-le-Bas    Die Standeskanzlei
 • Canton de Glaris             Die Regierungskanzlei
 • Canton de Zoug               Die Staatskanzlei
 • Canton de Fribourg           La Chancellerie d’Etat (Die Staatskanzlei)
 • Canton de Soleure            Die Staatskanzlei
 • Canton de Bale-Ville         Die Staatskanzlei
 • Canton de Bale-Campagne      Die Landeskanzlei
 • Canton de Schaffhouse        Die Staatskanzlei
 • Canton d’Appenzell Rh.-Ext.  Die Kantonskanzlei
 • Canton d’Appenzell Rh.-Int.  Die Ratskanzlei
 • Canton de Saint-Gall         Die Staatskanzlei
 • Canton des Grisons           Die Standeskanzlei (La Cancelleria dello Stato)
 • Canton d’Argovie             Das Pass- und Patentamt
 • Canton de Thurgovie          Die Staatskanzlei
 • Canton du Tessin             La Cancelleria dello Stato
 • Canton de Vaud               La Chancellerie d’Etat
 • Canton de Valais             La Chancellerie d’Etat (Die Staatskanzlei)
 • Canton de Neuchatel          La Chancellerie d’Etat
 • Canton de Genive             La Chancellerie d’Etat
 • Canton du Jura               La Chancellerie d’Etat

——————————————————————

Švédsko

1. všetci verejní notári

Taliansko

 • 1. pre listiny vydané justičnými orgánmi prokurátor republiky pri súde, v obvode ktorého bola listina vydaná
 • 2. pre všetky ostatné listiny:
  • – prefekt podľa jeho miestnej príslušnosti
  • – pre autonómnu oblasť Valle d’Aosta prezident oblasti
  • – pre provincie Trento a Bolzano vládny komisár

Tonga

“Secretary to Government, Prime Minister’s Office, Nuku’alofa”

Trinidad a Tobago

“Registrar General in Port of Spain”

Turecko

 • 1. pre správne listiny:
  • a) v provinciách guvernér, zástupca guvernéra, riaditeľ pre právne veci
  • b) v mestách viceguvernér
 • 2. pre justičné listiny: predsedníctva justičných komisií v sídle vyšších trestných súdov

Ukrajina

 • 1. Ministerstvo spravodlivosti Ukrajiny pre listiny vydané justičnými orgánmi a súdmi vrátane listín osvedčených ukrajinskými notármi,
 • 2. Ministerstvo vzdelávania a vedy Ukrajiny pre verejné listiny vydané vzdelávacími orgánmi, štátnymi orgánmi, zariadeniami a organizáciami v oblasti vzdelávania a vedy,
 • 3. Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny pre všetky ostatné listiny.

Veľká Británia

1. pre Veľkú Britániu:

The Legalisation Office, Foreign and Commonwealth Office, The Old Admiralty Building, The Mall, LONDON SW1A 2LG, tel.: +44(0)20 7008 1111

2. pre iné územia:

Anguilla

Government House, Anguilla, tel.: +1-264-497 2621/2622

pre Bermudy

“Parliamentary Registrar”

Britské Panenské ostrovy

Government House, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, tel.: +1-284-494 2345/494

Falklandy – Malvíny

Government House, Stanley, Falkland Islands, tel.: +500 27433

Britské antarktické územie

Overseas Territories Department, Foreign and Commonwealth Office, King Charles Street, LONDON SW1A  2AH, tel.: +44(0)20 7008 2890

Kajmanské ostrovy

4th floor Government Administration, Building, Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, tel.: +1-345-949 7900

Gibraltar

The Convent, Main Street, Gibraltar, tel.: +350 45440

Guernsey Isle of Man

The Legalisation Office, Greffe, Royal Court House, St Peter Port, Guernsey, GY1 2PB, tel.: +44(0)1481 725277

Jersey

The Legalisation Office, Maritime House, La Route du Port Elizabeth, St Helier, Jersey, JE1 1JD, tel.: +44(0)1534 838838

Sv. Helena

The Castle, Jamestown, St Helena Island, Sout Atlantic Ocean, tel.: +290 2555

Ostrovy Turks a Caicos

Waterloo, Government House, Grand Turk, Turks and Caicos Islands, tel.: +1-649-946 2309

Isle of Man Courts of Justice

Deemsters Walk, Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3AR, tel.: +44(0)1624 685265

Montserrat

Lancaster House, Olveston., Montserrat, tel.: +1-664-491 2688/9

Ostrovy South Georgia a South Sandwich

Government House, Stanley, Falkland Islands, tel.: +500 27433, Venezuela

Ministerstvo zahraničných vecí, generálne riaditeľstvo konzulárnych vecí

Zväzová republika Juhoslávia

 • 1. The Ministry of Justice and Local Self-Government of the Republic of Serbia
  • Belgrade, 22 Nemanjina Street, tel./fax: + 381 11 361 287
 • 2. Ministry of Justice of the Republic of Montenegro
  • Sector for Justice, Podgorica, 3 Vuka Karadzica Street, tel./fax: + 381 081 248 541

____________________

  • *) Pozn. : Vyhlásenie o viazanosti má spätný účinok ku dňu nezávislosti, t.j. k 27. októbru 1979. (Oznámenie bolo uverejnené pod č. 405/2003 Z.z.)
  • *) Pozn.: Vyhlásenie o viazanosti má spätný účinok ku dňu nezávislosti, t.j. k 3. novembru 1978. (Oznámenie bolo uverejnené pod č. 405/2003 Z.z.)