Superlegalizácia Spojené arabské emiráty (UAE)

/Superlegalizácia Spojené arabské emiráty (UAE)
Superlegalizácia Spojené arabské emiráty (UAE) 2020-09-27T10:59:48+02:00

Predpokladom prijatia a spracovania vašich žiadostí zahraničnými úradmi budú tieto úrady od vás potrebovať predloženie rôznorodých dokumentov v superlegalizovanej forme.  So získaním superlegalizovaných dokumentov za účelom sobáša či žiadosti o občianstvo a iných vám vieme efektívne pomôcť.

Čo je superlegalizácia listín

Pokiaľ sa v Spojených arabských emirátoch (UAE) chystáte študovať, pracovať, potrebujete vybaviť prechodný či trvalý pobyt, alebo sa chystáte vstúpiť do manželstva, budete potrebovať predložiť svoje superlegalizované domovské dokumenty, bez ktorých UAE k k úspešnému spracovaniu vašej žiadosti nepristúpia. Jednoducho povedané sa jedná o lokálnu legalizáciu zahraničného dokumentu, v tomto prípade napr. vášho rodného listu. Superlegalizáciou váš originálny dokument získava právnu doložku, ktorá predstavuje overenie pravosti pečiatky a podpisu v inej zmluvnej krajine. Toto overenie sa vykonáva nalepením tzv. superlegalizačných osvedčení, čo sú vlastne príslušným orgánom vykonávajúcim superlegalizáciu vytlačené a riadne opečiatkované doložky.

Koľko superlegalizačných doložiek budete potrebovať?

Aapostilácia, obdobný, no jednoduchší proces overenia si vystačí s jedným potvrdením. Superlegalizácia je komplexnejším procesom a ku každej listine budete potrebovať minimálne dve, v niektorých prípadoch až štyri doložky alebo osvedčenia dokladujúce superlegalizáciu, a to od viacerých ambasád, ministerstiev, ambasád, prípadne ďalších oprávnených úradov. Háčik je práve v tom, že na každú superlegalizáciu sa vzťahujú iné postupy.

Sobáš na území Spojených arabských emirátov

Ak sa chystáte vstúpiť do manželstva práve na území UAE, pripravte sa v dostatočnom predstihu na superlegalizáciu rodného listu a potvrdenia o vašom štátnom občianstve. Iba touto cestou sa môžete dostať k právoplatnému a štátom uznanému sobášu.

Štúdium a práca na území Spojených arabských emirátov

Nejeden z nás sníva o spoznávaní života a kultúry v Spojených arabských emirátoch, predsa len tak vzdialených od dimenzií stredoeurópskeho života. Štúdium, krátko- či dlhodobé, prípadne práva v tejto unikátnej krajine, sú jedným zo spôsobov ako si tento sen naplniť. Ak si túto radosť chcete dopriať, opäť odporúčame sa s vhodnou časovou rezervou pustiť do superlegalizácie (prípadne aj nostrifikácie) vašich vysvedčení a diplomov, ktoré s budúcim štúdiom či pracovným zaradením súvisia.

Občianstvo a prechodný pobyt v Spojených arabských emirátoch

Rodný a sobášny list a výpis z trestného registra – to je stručný výpočet superlegalizovaných dokumentov, ktoré budete pri vybavovaní týchto náležitostí potrebovať.

Ako superlegalizovať dokumenty v Spojených arabských emirátoch

Zrejme nikoho neprekvapíme informáciou, že superlegalizácia v UAE je skutočne komplikovaný proces, v ktorom sa ukrývajú mnohé riziká.   Obráťte sa s dôverou na našich odborníkov, ktorí vás celým procesom úspešne prevedú. Množstvo skúseností s vybavovaním superlegalizácie dokumentov v UAE, rýchly a hladký priebeh, to sú kľúčové výhody, ktoré takýmto spôsobom získate.

Kedy postačuje apostila a kedy už bude nutná superlegalizácia?

Skôr, než sa vydáte na strastiplnú cestu superlegalizácie overte si, či vo vašom konkrétnom prípade nebude postačovať apostilácia. Apostila vznikla v roku 1961 na základe tzv. Haagskej dohody ( „Dohoda o zrušení požiadaviek overovania cudzích verejných listín“).  V jej kompetencii nájdete takmer všetky krajiny sveta, v ktorých môžete potrebovať aj superlegalizáciu. Pre vybavenie superlegalizácie je však už potrebné získať overovacie doložky viacerých oficiálnych zahraničných úradov. A práve toto je bod, v ktorom sa proces superlegalizácie stáva časovo i finančne náročným.

Výber formulárov k úspešnej superlegalizácii dokumentov

Prvým predpokladom úspešne zavŕšeného procesu superlegalizácie je voľba správneho formulára. Banalita, povedali by ste si. Vedzte však, že štátne orgány v Spojených arabských emirátoch relatívne často menia obsah aj príslušných formulárov. Je prirodzene nevyhnutné použiť najaktuálnejšiu verziu žiadosti, vyhnete sa tak takmer istému zamietnutiu vašej žiadosti.

Je dobré vedieť, že vzhľadom na právnu a odbornú terminológiu požadovanú  v týchto formulároch budete potrebovať zrejme i znalosť cudzej reči slovom i písmom, nakoľko i pre mylne vyplnené údaje môžu úrady váš formulár zmiesť zo stola.

Nezabudnite ani na overenie veku dokumentu, ktorý si plánujete nechať superlegalizovať. Štandardom je, že dokument nesmie byť starší než 3 roky, nájdu sa však aj prípady, kedy jeho vek nesmie presiahnuť 6 mesiacov. Príkladom môže byť výpis z registra či rodný list, kde v prípade prekročenia stanoveného veku týchto dokladov musíte požiadať o vydanie nového originálu.

Štátna a federálna superlegalizácia – v čom tkvie rozdiel?

Spojené arabské emiráty sú jednou z krajín, v ktorých je nutné rozlišovať medzi štátnou a federálnou superlegalizáciou. Rozdiel je v platnosti, teda či sa overenie týka len územia jedného z emirátov ako autonómneho územného celku – teda je to štátna superlegalizácia- , alebo superlegalizácia pokrýva celé UEA – teda je to federálny superlegalizácia. Tento rozdiel si treba vopred overiť. S týmito druhmi overenia sa stretnete napríklad pri overovaní rodných listov, výpisov z trestného registra, akademických dokumentov ako sú diplomy a podobne. Ak si nie ste úplne istí, ktorý variant sa vzťahuje na vás, obráťte sa na špecialistov z oblasti vybavovanie tohto druhu dokladov, ušetríte množstvo času i nemalé finančné prostriedky.

Budete k superlegalizácii potrebovať aj nostrifikáciu?

Ktoré dokumenty podliehajú nutnosti nostrifikácie a čo sa vlastne pod týmto pojmom ukrýva? V tomto prípade sa jedná o osvedčenie potvrdzujúce legitímnosť cudzokrajného vysvedčenia, diplomu či iných dokladov dokumentujúcich akademické vzdelanie.

Ako v zahraničí prebieha úhrada  za superlegalizáciu listín?

Myslite na to, že v zahraničia správne orgány nemusia akceptovať platbu prevodom ani kartou. Niekde je za superlegalizáciu možné zaplatiť výhradne hotovosťou, prípadne šekom alebo kolkom stanovenej hodnoty. V takejto situácii budete potrebovať hotovosť v lokálnej menej krajiny, v ktorej úhradu vykonávate. Naši špecialisti vám odborne pomôžu vybaviť superlegalizáciu dokladov a listín jednoducho, rýchlo a s minimálnymi poplatkami.

Dá sa superlegalizácia nechať poslať na Slovensko?

Pre odoslanie superlegalizovaných dokumentov naspäť na Slovensko viete využiť služby pošty, prípadne jednej z kuriérskych spoločností. Jednoducho priložíte riadne ofrankovanú (lokálnou známkou v správnej hodnote) obálku s úplne vyplnenými informáciami adresáta.

Druhým variantom sú služby známych kuriérskych spoločností ako je UPS, DHL Hermes, či FedEx, u u ktorých si predplatíte službu spiatočnej zásielky.

S akou lehotou počítať pri procese superlegalizácie dokumentov?

Vopred sa pripravte na skutočnosť, že táto lehota je štandardne pomerne dlhá a jej predpokladom je správne a úplné vykonanie vyššie spomínaných úloh. Práve nesprávne či neúplne vyplnené formuláre či predloženie exspirovaných dokumentov môže celú procedúru nepríjemne predĺžiť a skomplikovať. Pokiaľ vám chýbajú odborné znalosti či ovládanie cudzieho jazyka, pre zjednodušenie a urýchlenie celého procesu vám odporúčame obrátiť sa na našich špecialistov. Profesionálne a bez zbytočných prieťahov zaobstarajú príslušné úkony a vám odovzdajú hotové superlegalizované dokumenty k vášmu ďalšiemu použitiu.

Apostil vs superlegalizácia

jún 26th, 2020|0 Comments

Ak ste sa rozhodli opustiť Slovensko a sťahujete sa do zahraničia, prípadne si tam hľadáte prácu, tak s budete s najväčšou pravdepodobnosťou potrebovať preklad slovenských verejných listín do cudzieho jazyka. Okrem úradného prekladu Vám vieme zabezpečiť aj osvedčenie [...]

Superlegalizácia dokumentov – Čína

jún 23rd, 2020|0 Comments

Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike je oprávnené vykonávať superlegalizáciu dokumentov vydaných v SR pre účel ich použitia v ČĽR. Dokumenty, ktoré je možné superlegalizovať sa delia na dva druhy. 1.    Dokumenty s osobným obsahom [...]

TUNISKO ZAČALO AKCEPTOVAŤ APOSTIL

december 18th, 2019|0 Comments

10. júla 2017 pristúpilo Tunisko k Haagskemu dohovoru z 5. októbra 1961, ktorým sa ruší požiadavka legalizácie zahraničných verejných listín (Apostilský dohovor). Tunisko preto od 30. marca 2018 začala prijímať apostil v rámci legalizácie dokumentov. [...]

APOSTILÁCIA V MONTSERRAT

december 18th, 2019|0 Comments

Keďže ostrov Montserrat patrí k Zámorskému územiu Spojeného kráľovstva, je tiež súčasťou Haagskeho dohovoru. A tak všetko, čo budete potrebovať k overeniu vášho dokumentu je apostil. Úrady, ktoré vydávajú apostily sa líšia podľa toho, v akom štáte o ňu [...]

Apostilácia cestovného pasu

december 18th, 2019|0 Comments

Či už sa chystáte pracovať v zahraničí, plánujete svadbu v exotickej destinácii alebo chcete v zahraničí študovať, budete potrebovať apostilovať váš pas. Apostil je jednotne uznávaná certifikácia pravosti (legitimity), akceptujú ju všetky čenské krajiny Haagskeho [...]

APOSTILÁCIA V GUATEMALE

december 18th, 2019|0 Comments

GUATEMALA ODTERAZ AKCEPTUJE APOSTIL Guatemala 19. januára 2017 pristúpila k Haagskemu dohovoru z 5. októbra 1961, ktorým sa zrušuje požiadavka legalizácie zahraničných verejných listín (Apostilský dohovor). Guatemala preto od 18. septembra 2017 začala prijímať apostil v [...]

Apostilácia patentov a ochranných známok

december 17th, 2019|0 Comments

Podnikanie v zahraničí prináša mnoho výziev, pričom jednou z nich je overenie firemných dokumentov, ktoré sa v zahraničí predkladajú. V závislosti od cieľovej krajiny musíte zvoliť jeden z dvoch procesov: Apostilácia dokumentov Legalizácia dokumentov   Haagsky [...]

APOSTILÁCIA V BOLÍVII

december 17th, 2019|0 Comments

BOLÍVIA ODTERAZ AKCEPTUJE APOSTIL septembra 2017 Bolívia pristúpila k Haagskemu dohovoru z 5. októbra 1961, ktorým sa zrušuje požiadavka legalizácie zahraničných verejných listín (Apostilský dohovor). Bolívia preto od 7. mája 2017 začala prijímať apostil v [...]

Ako apostilovať rodný list?

november 25th, 2019|0 Comments

Ak chcete v inej krajine registrovať rodný list alebo preukázať svoju totožnosť, možno budete potrebovať apostilovať rodný list. Ten budete vyžadovaný napríklad pri prevode akcií. Pre súvisiace poradentsvo vždy môžete kontaktovat expertov, ako napríklad Apostille [...]

Potrebujete apostilizačné služby v Austrálii?

november 25th, 2019|0 Comments

Ak cestujete do/z Austrálie pravdepodobne vám ani nenapadne, že by ste potrebovali overené dokumenty. No existujú prípady, v ktorých to od vás budú vyžadovať. Ak napríklad majú byť vaše dokumenty spracované v Európe, musia byť [...]

Kto môže vydať apostilu?

november 21st, 2019|0 Comments

Keď žiadate o overenie dokumentov pomocou apostily po prvý krát, môže byť pre vás mätúce zorientovať sa v otázke na koho sa obrátiť. Bežným omylom je predstava, že ide len o advokáta, notára alebo tajomníka. Áno, týchto profesií [...]

Apostilácia diplomu

november 21st, 2019|0 Comments

Plánujete pokračovať vo vzdelávaní alebo pracovať v zahraničí? Oznámili vám, aby ste si k svojmu diplomu obstarali apostilu? My, v Apostille s.r.o, vyvrátime vaše dohady týkajúce sa vybavenia apostily pre váš diplom. Môžeme apostilovať podpísaný a [...]

Overená kópia dokumentov

november 21st, 2019|0 Comments

Overená kópia dokumentu je v podstate kópia originálneho dokumentu, ktorá je schválená príslušným orgánom v zmysle preukázania jeho autenticity. Tým, že je dokument overený sa ešte nepotvrdzuje autenticita pôvodného dokumentu. Znamená to len to, že kópia je [...]

Zoznam krajín kde je možné použiť apostille

máj 6th, 2015|0 Comments

Ide o nasledujúce krajiny: Albánsko (Apostille) Andorra Antigua a Barbuda Argentína Arménsko (Apostille) Aruba Austrália Azerbajdžan (Apostille) Bahamy Barbados Belgicko (Apostille) Belize Bielorusko (Apostille) Bosna a Hercegovina (Apostille) Botswana Brunej Darussalam Bulharsko (Apostille) Cyprus (Apostille) [...]

Ako získať Apostille z Wyomingu

november 18th, 2014|0 Comments

Ako získať Apostille z Wyomingu Príslušným úradom na apostiláciu verejných listín vo Wyomingu je Office of Secretary of State. Pri vybavovaní Wyoming Apostille je potrebné predložiť originál listiny, ktorá má byť apostilovaná. Pri vabavení notárskeho osvedčenia, [...]

Ako získať Apostille z Wisconsinu

november 18th, 2014|0 Comments

Príslušným úradom na apostiláciu verejných listín vo Wisconsine je Office of Secretary of State. Vy sa však nemusíte trápiť s vybavovaním apostille, stačí využiť služby nášho tímu profesionálov. Rýchlo a spoľahlivo Vám zabezpečíme vybavenie apostille na akýkoľvek [...]

Ako získať Apostille zo Západnej Virgínie

november 18th, 2014|0 Comments

Príslušným úradom na apostiláciu verejných listín v Západnej Virgínií je Office of Secretary of State. Vy sa však nemusíte trápiť s vybavovaním apostille, stačí využiť služby nášho tímu profesionálov. Rýchlo a spoľahlivo Vám zabezpečíme vybavenie apostille na [...]

Ako získať Apostille z Washingtonu

november 18th, 2014|0 Comments

Príslušným úradom na apostiláciu verejných listín vo Washingtone je Office of Secretary of State, sekcia Corporations Division, Apostille & Certificate Program. Vy sa však nemusíte trápiť s vybavovaním apostille, stačí využiť služby nášho tímu profesionálov. Rýchlo a spoľahlivo Vám zabezpečíme [...]

Ako získať Apostille z Virgínie

november 18th, 2014|0 Comments

Príslušným úradom na apostiláciu verejných listín vo Virgínií je Office of Secretary of Commonwealth, sekcia Authentications Division. Vy sa však nemusíte trápiť s vybavovaním apostille, stačí využiť služby nášho tímu profesionálov. Rýchlo a spoľahlivo Vám zabezpečíme vybavenie apostille na [...]

Ako získať Apostille z Vermontu

november 18th, 2014|0 Comments

Príslušným úradom na apostiláciu verejných listín vo Vermonte je Office of Secretary of State. Vy sa však nemusíte trápiť s vybavovaním apostille, stačí využiť služby nášho tímu profesionálov. Rýchlo a spoľahlivo Vám zabezpečíme vybavenie apostille na akýkoľvek [...]

Ako získať Apostille z Utahu

november 18th, 2014|0 Comments

Príslušným úradom na apostiláciu verejných listín v Utahu je Office of the Lieutenant Governer. Vy sa však nemusíte trápiť s vybavovaním apostille, stačí využiť služby nášho tímu profesionálov. Rýchlo a spoľahlivo Vám zabezpečíme vybavenie apostille na akýkoľvek [...]

Ako získať Apostille z Texasu

november 18th, 2014|0 Comments

Príslušným úradom na apostiláciu verejných listín v Texase je Office of Secretary of State. Vy sa však nemusíte trápiť s vybavovaním apostille, stačí využiť služby nášho tímu profesionálov. Rýchlo a spoľahlivo Vám zabezpečíme vybavenie apostille na akýkoľvek [...]

Ako získať Apostille z Tennessee

november 18th, 2014|0 Comments

Príslušným úradom na apostiláciu verejných listín v Tennessee je Office of Secretary of State, sekcia Division of Business Services. Vy sa však nemusíte trápiť s vybavovaním apostille, stačí využiť služby nášho tímu profesionálov. Rýchlo a spoľahlivo Vám zabezpečíme vybavenie [...]

Ako získať Apostille z Južnej Dakoty

november 18th, 2014|0 Comments

Príslušným úradom na apostiláciu verejných listín v Južnej Dakote je Office of Secretary of State. Vy sa však nemusíte trápiť s vybavovaním apostille, stačí využiť služby nášho tímu profesionálov. Rýchlo a spoľahlivo Vám zabezpečíme vybavenie apostille na [...]