Úradný preklad 2019-11-11T18:19:03+02:00

Úradný preklad

V prípade, že potrebujete apostilu alebo superlegalizáciu, tak vo väčšine prípadov je požadovaný aj úradný preklad do cudzieho jazyka alebo opačne, a to z cudzieho jazyka.

Spoločne so zariadením superlegalizácie či apostille pre zahraničné dokumenty, ktoré budú použité v tuzemsku alebo pre dokumenty, ktoré majú byť použité v zahraničí, sprostredkovávame aj preklad týchto listín. Ceny za preklad nie sú navyšované a nepripočítavame si žiadnu maržu.

 • Mám záujem

  Máte záujem o apostille?

  Neváhajte nás kontaktovať s Vašou požiadavkou na apostille vyplnením formuláru.
  Mám záujem

Preklad zahraničných dokumentov

Jadrom služieb, ktoré ponúkame je sprostredkovať preklad ktorékoľvek dokumentu do svetových jazykov. Popri poskytovaniu prekladu listín, zabezpečujeme aj vyššie overovanie listín ako je apostilácia alebo superlegalizácia. Odporúčame sa vyvarovať prekladateľom, ktorí sú lacní a prípadne aj neskúsení, pretože práve ich preklad môže spôsobiť neuznanie takejto listiny štátnym orgánom.

Naši kvalifikovaní prekladatelia pripravia preklady listín do viac ako 140 jazykov, bez rozdielu na rozsah či už to bude len jedna strana, alebo aj niekoľkonásobne viac strán. Preklady sú zabezpečované pre odborné a technické dokumenty ako aj pre osobné doklady (napr. rodné listy a sobášne listy) či pre firemnú dokumentáciu (výpisy z registra trestov, stanovy, zmluvy, atď.).

Preklady – technické a odborné

Vďaka našej dlhoročnej kooperácií s kompetentnými odborníkmi v najrôznejších oblastiach techniky, pre Vás zabezpečujeme preklady v odbore chémie, informačných technológií, strojárstva, architektúry, telekomunikácie, stavebníctve, automobilového priemyslu a iných odborných špecializácií.

Najčastejšie pripravujeme preklady dokumentácie k potravinám, k liekom, preklady dokumentácie k strojom, technických špecifikácií a preklady návodov na obsluhu a manuálov. Spomenuté druhy konkrétnych prekladov z odborných a technických oblastí sú len malým množstvom príkladov, keďže nami zhotovované preklady pochádzajú aj z iných odborov.

Odhliadnuc od toho, že sa v dokumentoch našich klientov a ich firiem vyskytuje ich vlastná odborná terminológia, tak pri prekladoch spolupracujeme s kompetentnými z Vašej spoločnosti. Najspoľahlivejšie vyriešenia Vášho prekladu vieme garantovať najčastejšie, keď Vami zadaný vysoko špecializovaný text prekonzultujeme práve s klientom.

Preklady pre osobné a súkromné dokumenty

Pre súkromné osoby vybavujeme úradné preklady plných mocí, diplomov, vysvedčení, výpisov z registra trestov, rodných a úmrtných listov, sobášnych listov, pasov, preukazov, faktúr za dovezené vozidlo, výpisov z obchodného registra, technických osvedčení a preukazov a ďalších iných listín.

Korektúry

Okrem prekladov sa zaoberáme aj odbornou a jazykovou úpravou textov. Ďalej vybavujeme aj prepis textov. V neposlednom rade zabezpečujeme aj korektúry textov realizované hovorcami v rodnom jazyku.

Premium služby

Našim klientom poskytujeme k zabezpečeným prekladom aj nadštandardné služby. Vypracované preklady zväzujeme do krúžkovej väzby, laminujeme ich, prípadne ich zviažeme tepelnou väzbou podľa zadanej požiadavky.

Notárske overenie dokumentov

Častokrát je potrebné v procese prekladu zabezpečiť rôzne notárske úkony ako napríklad notárske overenie dokumentov, ktoré svojím klientom taktiež ponúkame. Zabezpečenie služieb notára ponúkame ako v domovskej krajine, tak aj v cudzine.

Lokalizácia

Popri úradných prekladoch, taktiež zabezpečujeme aj súhrnné preklady produktov, webových stránok ako aj mobilných aplikácií. Nebráňte Vašim mobilným aplikáciam, produktom a webu prehovoriť rodným jazykom Vašich zákazníkov. Práve naše služby Vám pomôžu získať spokojných zákazníkov v zahraničí alebo expandovať vo vašej oblasti podnikania.

O nás

Významné miesto medzi stabilnými prekladateľskými agentúrami sme získali vďaka nášmu vyše dvadsaťpäťročnému pôsobeniu na trhu, počas ktorého sme pristupovali ku svojím klientom individuálne a poskytovali sme im kvalitné služby. Rýchlosť, kvalita našich služieb a schopnosť realizovať zadania našich klientov sú hlavnými stavebnými piliermi našich služieb. Cez sieť našich pobočiek môžeme poskytovať naše služby nielen v tuzemsku, ale aj v zahraničí. Momentálne zabezpečujeme služby aj v našich pobočkách v Bratislave, Prahe, Kyjeve, Moskve, Londýne a v New Yorku. Naše služby zabezpečujeme v kooperácií s odbornými prekladateľmi, ktorí prekladajú vo svojom rodnom jazyku, a zároveň sú odborníkmi pre technické preklady, čím je garantovaná odborná korektnosť prekladu. Samozrejmosťou je perfektná štylistika a gramatická bezchybnosť.

 • Mám záujem

  Máte záujem o apostille?

  Neváhajte nás kontaktovať s Vašou požiadavkou na apostille vyplnením formuláru.
  Mám záujem

Pri použití zahraničných dokumentov alebo slovenských dokumentov v zahraničí potrebujete preklad z cudzieho jazyka alebo do cudzieho jazyka.

Pri vybavovaní Apostille alebo superlegalizácie poskytujeme tiež vybavenie prekladu bez akéhokoľvek navýšenia cien.