Superlegalizácia rodného listu

/Superlegalizácia rodného listu
Superlegalizácia rodného listu 2021-02-12T14:57:29+02:00

Zostavili sme pre vás krátky prehľadný postup riešenia superlegalizácie rodného listu v cudzine a na Slovensku. Proces jeho superlegalizácie je totiž skutočne komplexný, o to viac, ak ho potrebujete riešiť v inej než domovskej krajine.

V texte sa dozviete:

 

 • Kde hľadať dokumenty k žiadosti o superlegalizáciu v Slovenskej republike i v zahraničí
 • Aký rozdiel je medzi superlegalizáciou a apostiláciou
 • Ktoré životné situácie budú vyžadovať superlegalizáciu rodného listu

A množstvo iných podstatných informácií, ktoré vám pomôžu superlegalizáciu doviesť do úspešného konca.

 

Kedy bude nevyhnutné rodný list superlegalizovať

V princípe existujú dve situácie, kedy budete musieť k superlegalizácii rodného listu pristúpiť.

 • Narodili ste sa v zahraničí, a teda váš zahraničný rodný list musíte superlegalizovať, aby ste ho na osobné či pracovné účely mohli používať aj na Slovensku. Najčastejšie tomu tak bude, ak napríklad žiadate o uzavretie manželstva, prídavky na dieťa a pod.
 • Slovenský rodný list si za účelom osobného či pracovného použitia musíte nechať superlegalizovať v inej krajine. Opäť napríklad pri žiadosti o sobáš, žiadosti o prechodný pobyt v zahraničí či o dvojité občianstvo.

 

Čo je potrebné zohľadniť pri žiadosti o superlegalizáciu rodného listu na Slovensku

Prvou a základnou premisou úspešného zvládnutia celého procesu superlegalizácie rodného listu, je predloženie platného originálu, ktorý

 • nesmie byť starší ako tri roky (v niektorých prípadoch dokonca iba šesť mesiacov);
 • je originálom, nie kópiou. Fotokópiu, dokonca ani overenú, vám úrady pri superlegalizácii neuznajú;
 • v prípade straty originálu bude predložený ako jeho druhopis (druhopis originálu), opäť nie starší ako je uvedené v prvom bode.

Keď už v rukách držíte „ten správny“ originál rodného listu, na rade je jeho overenie príslušnými orgánmi v krajine, ktorá ho vydala. K tomuto overeniu budete potrebovať ďalšie, a to od ministerstva zahraničných vecí danej krajiny.

Žiadosť o superlegalizáciu, úplne a správne vyplnenú na príslušnom formulári, potom podáte na ambasáde (zastupiteľskom úrade) danej krajiny v Slovenskej republike. Tento zastupiteľský úrad disponuje superlegalizačnou akreditáciou pre krajinu, v ktorej bol vydaný. Tu vám tiež poskytnú informácie o ďalšom postupe.

Odborníci z Apostille.sk vybavia všetko rýchlo a bezpečne za vás. Zverte vybavovanie vašej žiadosti o superlegalizáciu rodného listu s dôverou do ich rúk.

 

Superlegalizácia rodného listu v zahraničí – ako na to

Určitý rozsah odborných znalostí a množstvo času – týmito predpokladmi by ste mali disponovať, ak si plánujete nechať svoj rodný list superlegalizovať v zahraničí. Veľmi  často sa stáva, že je celá žiadosť o superlegalizáciu rodného listu zamietnutá kvôli nesprávne alebo neúplne vyplneným formulárom, prípadne úplne zle zvolenému formuláru.

Pred samotným podaním žiadosti sa sústreďte na tieto nasledovné kroky.

 

Čo musí obsahovať obálka so žiadosťou o superlegalizáciu v inom štáte

K superlegalizovanému dokumentu samotnému a žiadosti priložte:

 • danou krajinou vydané poštové známky v dostatočnej hodnote pre spätnú zásielku
 • spiatočnú obálku s riadne a úplne vyplnenými údajmi adresáta
 • presnú hotovosť v mene danej krajiny, šek alebo kolky danej krajiny v presnej hodnote

 

Kolky aj známky musíte priložiť v presnej požadovanej hodnote za úkon superlegalizácie, ktorú má daná krajina stanovenú. Bez tejto platby vašu žiadosť nevybavia a pošlú nazad. Nezabudnite na vhodnú spätnú obálku s vašou adresou.

Zahraničné poštové známky môže byť komplikované zohnať. Kuriérske spoločnosti v zahraničí tiež zvyčajne cudzincom neposkytnú možnosť objednať si službu doručenia zásielky od adresáta a zase naspäť.  Buď sa preto obrníte pevnými nervami, alebo sa obrátite na špecialistov z apostille.sk a necháte ich pracovať na tom, čo je ich profesionálnou náplňou. Celý proces od podania po spätné doručenie superlegalizácie zariadia za vás, rýchlo a výhodne.

Existujú ďalšie možnosti úhrady za úkony superlegalizácie v cudzine?

Vôbec nie je možné zvoliť bankový prevod ako spôsob úhrady, rovnako môžete zabudnúť na platbu platobnou kartou. Doteraz najschodnejšou možnosťou sú skutočne kolky. Najmä ak v zahraničí nežijete a celú žiadosť riešite na diaľku.

Ak však v zahraničí žijete alebo  tam poznáte niekoho, kto vám dokáže pomôcť na mieste, môže sa vám podariť uhradiť potrebný obnos v hotovosti – priamo na úrade. Prípadne môže tento človek previesť úhradu šekom. Pozor, tento šek musí mať prepojenie na zahraničný účet so zostatkom postačujúcim na túto úhradu.

 

Opäť nezabudnite skontrolovať vek dokumentu, ktorý k žiadosti o superlegalizáciu prikladáte

V prípade superlegalizácie rodného listu musíte predložiť originálny dokument mladší než tri roky. V tomto bode sú úrady striktné a ak ho zanedbáte, pripravíte sa ako o čas, tak o finančné prostriedky.

 

Kde hľadať správne formuláre a čomu sa vyhnúť?

Iný kraj, iný mrav – toto porekadlo absolútne platí aj pri tak oficiálnej záležitosti akou superlegalizácia určite je. Každá krajina má svoje formuláre a o ich zjednotení v rámci sveta sa určite neuvažuje. Vďaka lokálnym špecifikám je správne vyplnenie formulára ešte viac skomplikuje.

Prvým náročným úskalím je jazyk krajiny, v ktorej o superlegalizáciu žiadate, pretože v tomto jazyku musí byť žiadosť vyplnená. Druhým úskalím sú právne a odborné výrazy, v ktorých by ste sa mali aspoň základne orientovať, aby ste formulár vyplnili správne. Nedostatočné alebo nejasné vyplnenie formulára povedie k jeho automatickému zamietnutiu. Preto je najlepšie spoľahnúť sa na pomoc odborníkov.

Tretím problém skutočne býva jednoduchá voľba nesprávneho formulára, ktorý ste si stiahli. Zastaralých verzií nájdete na internete veľa. O aktualizáciu formulárov v zahraničí sa stará tamojší zastupiteľský úrad Slovenskej republiky.

 

Žiadate o federatívnu alebo štátnu superlegalizáciu rodného listu?

Federálna či štátna superlegalizácia?

V krajine, kde si moc delia federálne a štátne orgány, musíte rozlišovať úroveň, na ktorej o superlegalizáciu budete potrebovať, teda či sa jedná o federálne alebo štátne platnú superlegalizáciu. Správne určiť do ktorej kategórie spadá vaša žiadosť môže byť vcelku zložité a môže zabrať prekvapivo veľa času.

Apostille

Tzv. „Haagska zmluva“ zastrešuje väčšinu štátov sveta. Čo prakticky znamená, že v prípade, že štát spadá pod Haagsku zmluvu, potom nemusíte žiadať o superlegalizáciu. Bude vám stačiť apostilácia, čo je na Slovensku aj v cudzine určite jednoduchšia forma overovania rodného listu. ČI daná krajina pod Haagsku zmluvu spadá si môžete skontrolovať tu.

Ak ste sa dočítali až sem a zo všetkých informácií sa vám už možno trochu krúti hlava, prípadne viete, že nemáte dostatočné odborné ani jazykové znalosti pre úspešné zvládnutie tohto procesu, nevešajte hlavu. K tomu, aby ste vašu superlegalizáciu vybavili rýchlo, bez zbytočných nákladov a profesionálne, sme tu pre vás my, špecialisti z apostille.sk. Kontaktujte nás a nechajte všetky starosti na našich pleciach.