Overenie 2019-09-06T10:17:20+02:00

Overenie kópií dokumentov vybavujeme spolu so službami apostille a superlegalizácie bez navýšenia bežných poplatkov za overenie.

Overenie vašich dokumentov advokátom

Ušetríme vám čas aj peniaze tým, že ponúkame kompletný servis vrátane Apostille overenia dokladov jedným z našich advokátov a záruku,
že všetky dokumenty certifikované našim advokátom budú vydané s Apostille vo Veľkej Británii.

Prečo je potrebné overiť dokumenty advokátom?

Dokumenty predložené na Apostille musia byť opatrené pečiatkou uznanej organizácie alebo podpisom verejného činiteľa, alebo advokátom, bez ktorých nemôže byť legalizovaný. Niektoré dokumenty, ako napríklad rodné alebo sobášne listiny alebo súdne dokumenty, ktoré už nesú požadované pečiatky / podpis, nemusia obsahovať túto certifikáciu.

Medzi dokumenty, ktoré musia byť overené advokátom, aby mohli byť prijaté k Apostille sú akademické certifikáty, osobné doklady, firemné dokumenty, atď., ktoré obvykle nie sú podpísané uznaným verejným činiteľom.

 • Mám záujem

  Máte záujem o apostille?

  Neváhajte nás kontaktovať s Vašou požiadavkou na apostille vyplnením formuláru.
  Mám záujem

Čo je to overenie advokátom?

Úlohou advokáta je overiť obsah dokumentu alebo svedka, zatiaľ čo je dokument podpisovaý a podpísať sa pod vyhlásenie, ktoré vysvetľuje, čo osvedčuje. Dokument môže byť overený:

 • Ako kópia
 • Ako originál, zvyčajne ak je advokát svedkom pri dokumente, ktorý je podpisovaný

Prvky, ktoré zabezpečujú platnosť overenia sú:

 • prehlásenie právneho zástupcu vyvetľujúce čo sa dokumentom overuje,
 • podpis advokáta.
 • dátum overenia.

Neúčtujeme nič navyše

Nie všetky dokumenty musia byť overené právnym zástupcom. Pomôžeme vám zistiť, ktoré z vašich dokumentov musia byť overené a ktoré nie, a nikdy neúčtujeme za služby, ktoré nepotrebujete.

Naši profesionálni právni zástupcovia pracujú rýchlo a správne vyhodnocujú či je potrebné overiť vaše dokumenty. Budete mať svoje dokumenty pripravené pre legalizáciu rýchlejšie, než si myslíte.
Náš profesionálny tím pripravil tisíce dokumentov pre legalizáciu. Vedia presne, čo robiť a ako pripraviť dokumenty.
Neviete presne, ako vaše dokumenty správne overiť? Kontaktujte nás a získajte najlepšie rady o tom, ako kontaktovať právneho zástupcu. Alebo použite našu plnú službu a všetko vybavíme za Vás.
Pri skúmaní procesu získania Apostille budete zvyčajne vidieť, že dokumenty musia byť podpísané advokátom alebo notárom pred odovzdaním na Apostille. Existujú dokumenty, ktoré nie sú opatrené verejnou pečaťou alebo podpisom, a preto potrebujú overenie notárom alebo advokátom.

 • Mám záujem

  Máte záujem o apostille?

  Neváhajte nás kontaktovať s Vašou požiadavkou na apostille vyplnením formuláru.
  Mám záujem

Prečo si vybrať naše služby?

Aké dokumenty musia byť overené prostredníctvom advokáta alebo notára?

Medzi dokumenty, ktoré zvyčajne nemajú verejnú pečiatku alebo podpis, a musia byť overené advokátom alebo notárom, sú:

 • Akademické dokumenty ako sú osvedečenia alebo certifikáty (môže byť overený originál alebo kópia)
 • Veľké množstvo obchodných dokumentov (môže byť overený originál alebo kópia)
 • Osobné doklady ako je cestovný pas, vodičksý preukaz…
 • Dokumenty, ako sú plné moci (bežne originálne dokumenty)
 • Osobné dokumenty, ako sú závety (originál alebo kópia môže byť podpísaná)
 • Dokumenty používané v právnej oblasti, ako sú čestné vyhlásenia alebo vyhlásenia (originál dokumentu sa overuje)
 • Ostatné obchodné dokumenty, ako sú zmluvy, rezolúcie a dohody (originál alebo kópia môže byť podpísaná)
 • A mnoho ďalších

Aký je rozdiel medzi notárom a advokátom?

Hlavný rozdiel medzi advokátom a notárom je, že advokát musí získať ďalšiu kvalifikáciu, aby sa stal notárom. To je dôvod, prečo väčšina notárov je tiež advokátom. Notár má primárnu funkciu spočívajúcu vo vydávaní osvedčení a overovaní podpisov a listín.
Ďalším rozdielom medzi notármi a právnymi zástupcami sú poplatky, ktoré sa značne líšia. Kým poplatok advokáta siaha približne od £ 10 do £ 25 za dokument, poplatok u notára sa pohybuje od £ 50 do 100 £ za rovnaký úlohu.

Prečo platiť viac za podpis notára?

Existujú prípady, kedy musí byť váš dokument podpísaný notárom a podpis advokáta nie je použiteľný. Pre základné overenie by mal podpis advokáta stačiť.
V situácii, keď si nie ste istí, ktoré overenie budete potrebovať, najlepším riešením je požiadať osobu, ktorá vyžaduje overenie, o túto informáciu.

Čo sa osvedčuje?

Advokát alebo notár môže osvedčiť:

 • To, že dokument bol podpísaný v ich prítomnosti (prípad plných mocí)
 • Že kópia dokladu má rovnaký obsah ako originál tým, že povie, že kópia je “vernou kópiou pôvodného dokumentu”.
 • Pre radu, ako správne overiť svoje dokumenty, kontaktujte naše Apostille služby a dozviete sa všetko o tom, ako by mal byť dokument spracovaný. Môžete tiež požiadať, aby dokument bol certifikovaný jedným z našich advokátov.