ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

/ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 2019-12-17T18:34:28+02:00

Môžete získať moje osobné doklady?

Osobné záznamy ako sobášny alebo rodný list získať nevieme. Ak tieto dokumenty potrebujete apostilovať alebo legalizovať na konzuláte alebo na veľvyslanectve, môžeme vám s tým pomôcť. Pozrite si odpovede nižšie.

Môžete získať môj sobášny list?

ÁNO, musíte nám zaslať notársky overený originál spoločne s číslom indexu, menami účastníkov rozvodu a štvrť alebo mesto, kde sa prípad riešil.

Môžete získať kópiu rodného listu inej osoby?

Nie, to musíte získať sami.

Môžete získať úmrtný list inej osoby?

Nie, pozrite si odpoveď vyššie.

Môžete môj dokument preložiť?

Áno, prekladateľské služby poskytujeme prostredníctvom tretej strany, ktorá prekladá dokumenty do vyše 30 rôznych jazykov.

Môžete získať moje potvrdenie alebo dekrét o rozvode, pokiaľ nemám číslo indexu?

Áno, vyžaduje si to síce viac práce, ale potrebujeme k tomu mená zúčastnených strán rozvodu, a potom musíme dohľadať informácie na na správnom súde, urobiť kópie a potom ich nechať overiť.

Môžete získať osvedčenie o založení spoločnosti?

Áno.

Môžete overiť moje potvrdenie o dosiahnutom vzdelaní, jeho prepis alebo akýkoľvek iný dokument o vzdelaní?
Áno aj nie, získanie notársky overených kópií školských dokumentov je časovo náročný proces. Pretože viacero štátov požaduje, aby dokumenty boli podpísané administratívnymi pracovníkmi školy. Práve preto sa dokumenty najskôr posielajú do školy. Existuje viacero metód, pomocou ktorých môžeme túto požiadavku obísť. Tento krok by sme však potrebovali prediskutovať priamo s vami, aby sme sa ubezpečili, že dokument bude stále spĺňať vaše potreby. Aby sme mohli dokument spracovať, musíte nám poslať originál alebo oskenovanú kópiu dokumentu o dosiahnutom vzdelaní.

Prečo si mám zvoliť službu ApostilleOnline?
Pretože usilovne pracujeme na tom, aby sme splnili vaše požiadavky. ApostilleOnline poskytuje apostily už 6 rokov. Vďaka čomu sme si u klientov vybudovali reputáciu a dôveru.

Je nutné, aby som apostil vybavil osobne?
Nie, vaša osobná účasť v procese apostilácie nie je nutná. Avšak, musíte nám zaslať originál dokumentu alebo oskenovanú kópiu. Pokiaľ si overenie dokumentu vyžaduje váš podpis, musíte poslať originál dokumentu s notárskym overením a pečaťou z vášho štátu v rámci USA. No typ dokumentu, ktorý zasielate závisí od štátu alebo konzulátu, ktorému ho adresujete.

Môžem vám poslať oskenovanú kópiu môjho dokumentu/potvrdenia o dosiahnutom vzdelaní/prepisu?
Záleží o aký typ dokumentu ide. Predtým, než o apostil požiadate, overte si u druhej strany, ktorá ho bude prijímať, či akceptuje aj neoverené kópie. Niektoré dokumenty, akými sú rodný alebo sobášny list, sa predkladajú ako originál. Avšak vaša situácia sa môže líšiť a môže byť prijateľná aj kópia.

Ako dlho trvá apostilácia?
Akonáhle obdržíme vašu objednávku, spracovanie žiadosti a zaslanie dokumentu späť poštou zaberie 24 – 48 hodín. Proces sa môže predĺžiť, ak váš apostil vyžaduje pečiatku z konzulárneho úradu alebo veľvyslanectva. Všetko záleží od sídla konzulátu alebo veľvyslanectva. Treba pamätať aj na to, že naša kuriérna služba nedoručuje počas štátnych sviatkov, cez víkend alebo počas mimoriadnych udalostí spôsobených nepriazňou počasia.

Ako dlho trvá legalizácia?

Legalizácia je časovo náročný proces a môže trvať až 4 týždne. Akonáhle je dokument legalizovaný miestnou štátnou autoritou, pošle sa buď ministerstvu zahraničných vecí USA, ktoré sa nachádza vo Washingtone D.C. Ministerstvo zahraničných vecí USA má na vybavenie žiadosti minimálne 4 dni. V závislosti od ich pracovného vyťaženia a kapacity veľvyslanectva to môže trvať aj dlhšie.

Koľko stojí apostilácia?

Za dokument účtujeme paušálnu sadzbu, výsledná cena však závisí od počtu dokumentov a množstva práce potrebnej na dokončenie vašej žiadosti.

Ako môžem za vaše služby zaplatiť?

Prijímame všetky druhy platieb; pričom plnú sumu zaplatíte už pri poskytnutí služby. Hotovosť, obchodné alebo osobné šeky, peňažné poukážky, kreditné karty (American Express, Discover, MasterCard, VISA).