Superlegalizácia Čína

/Superlegalizácia Čína
Superlegalizácia Čína 2020-09-23T10:46:47+02:00

Chystáte sa na študijnú či pracovnú ceste do Číny ? Ak odpoveď znie áno, pripravte sa na maratón overovania najrôznejších listín a dokumentov. Ako pri tomto procese tzv. „superlegalizácie“ správne postupovať? Pripravte sa s našim článkom a nič vás nezaskočí.

Akýkoľvek domovský dokument, ktorý chcete použiť i v Číne, je nevyhnutné superlegalizovať. Čo sa však za týmto pojmom ukrýva, kedy sa na vás táto povinnosť vzťahuje a s akými komplikáciami sa môžete pri superlegalizácii stretnúť? Kto vám pri vybavovaní dokáže podať pomocnú ruku? Práve na tieto otázky nájdete v nasledujúcich riadkoch.

Superlegalizácia – čo to vlastne znamená?

Pod pojmom „superlegalizácia“ sa rozumie právna doložka preukazujúca overenie pečiatky alebo podpisu v inej krajine. Jedná sa teda o obdobu klasického overenia pravosti dokumentu. Toto overenie prebieha tak, že príslušný osvedčujúci orgán nalepí na dokument zodpovedajúce superlegalizačné osvedčenie. Toto osvedčenie ľahko spoznáte priamo na dokumente a to podľa vytlačenej doložky alebo pečiatky

Je možné, že sa stretnete aj s pojmom apostilácia, čo je podobná forma overenia, avšak superlegalizácia je definitívne zložitejšia. Superlegalizácia je totiž najkomplexnejšou (a tým najvyššou) úrovňou overenia, pri ktorej treba počítať so skutočnosťou, že budete potrebovať minimálne dve a maximálne štyri klauzuly od rôznych štátnych orgánov, medzi inými napríklad ambasád či ministerstiev.

Superlegalizácia – kedy ju budete potrebovať?

V súhrne skutočne nie je veľa udalostí, pri ktorých bude pre vás superlegalizácia relevantná. Pozrime sa spolu na tie najpravdepodobnejšie, s ktorými by ste sa v živote mohli stretnúť.

Sobášny obrad v Číne

Nezávisle od toho, či sa chystáte vstúpiť do manželstva s čínskym občanom alebo nie, ak sa chystáte svoj svadobný obrad realizovať na území Číny, čínske úrady od vás budú potrebovať potvrdenie o občianstve a overené rodné listy. To platí v prípade, ak niektorých zo snúbencov nie je občanom Číny.

Čínske občianstvo a/alebo prechodný pobyt v Číne

Pri vybavovaní týchto náležitostí budete potrebovať omnoho viac dokumentov overených superlegalizáciou. V tomto prípade sa pripravte na superlegalizáciu výpisu z registra trestov, rodného listu a ak ste ženatý či vydatá tiež sobášneho listu.

Práca či štúdium na území Číny

Zatúžili ste rozšíriť si vzdelanie na niektorej z čínskych univerzít? Opäť musíte rátať so superlegalizáciou niektorých dokumentov, v tomto prípade sa bude jednať o vysvedčenie, prípadne diplom. Obdobný proces vás čaká ak ste v Číne žiadateľom o prácu. V takomto prípade pozor, zrejme budete nevyhnutná tiež nostrifikácia vysvedčenia/diplomu.

Čo očakávať pri riešení superlegalizácie v zahraničí?

V každom prípade si nachystajte dostatok času, trpezlivosti a odhodlania, nakoľko proces superlegalizácie je skutočne komplexný. Je vysoko pravdepodobné, že vám nebudú postačovať originály overovaných dokumentov. Budete potrebovať tiež odborné znalosti a pravdepodobne aj tie správne kontakty. Nech vás teda neprekvapí celá plejáda možných komplikácií. Ktoré to sú a ako sa im v rámci možností čo najlepšie vyhnúť? Prejdime si ich pekne jeden po druhom.

Ako rozoznať, či potrebujem superlegalizáciu  a kedy apostilu?

Do pôsobnosti apostily spadajú takmer všetky krajiny svete. Nájdu sa však štáty, ktoré tento dohovor z roku 1961 z Haagu nezahŕňa. Práve v týchto štátoch budete potrebovať dokumenty overené procesom superlegalizácie. Prehľad štátov, ktoré vyžadujú superlegalizáciu zobrazíte kliknutím tu.

Vek dokladov, správne žiadosti a aktuálne formuláre.

Superlegalizáciu ako proces začnete korektným vyplnením žiadosti, ktorej predlohy a formuláre sú zvyčajne dostupné na stiahnutie na internetových stránkach daného úradu. Dodržaním nasledujúceho ďalšieho postupu si ušetríte množstvo času:

  • V prvom rade si overte aktuálnosť stiahnutého formulára. V prípade použitia exspirovaného formátu žiadosti vám úrad vašu žiadosť jednoducho zamietne.
  • Overte si vek originálneho dokumentu, pre ktorý spúšťate proces vydania superlegalizácie.
  • Maximálne lehoty platnosti dokumentov sa líšia, zvyčajne je to 3 roky, nájdu sa však aj prípady, kedy je to len 3 až 6 mesiacov). Ak je overovaný dokument po lehote platnosti, budete si musieť zaobstarať nový. Dohliadnite na to, aby sa jednalo o originál, príp. jeho druhopis. Dôvodom je fakt, že ani pre superlegalizáciu, ani pre apostiláciu úrady neakceptujú overenú kópiu.

Zoberte do úvahy tiež fakt, že formuláre žiadostí pre superlegalizáciu dokumentov sú zvyčajne vystavené v jazyku príslušnej krajiny, takže ich vypĺňanie sa môže výrazne predĺžiť. Aby ste sa vyhli zbytočným chybám uistite sa teda, že ich vypĺňate s niekým, kto má prehľad v odbornej a právnickej terminológii.

Aký druh superlegalizácie ? Federálna alebo štátna?

Z praxe vieme povedať, že je prekvapivo zložité, či vo vašej žiadosti žiadate o superlegalizáciu na úrovni štátu alebo federácie (samosprávne celky, emiráty a pod.). Našťastie sa s týmto druhom delenia stretnete iba federatívnych štátoch, akými sú napr. Spojené štáty, Brazílii a niekoľko ďalších. Avšak to, či je potrebné federálne alebo štátne overenie je zložité určiť a vyžaduje si asistenciu experta.

S podobnou komplikáciu sa môžete stretnúť v celom rade prípadov, akými je trebárs nástup do zamestnania, kedy budete požiadaní o predloženie výpisu z trestného registra. Je pravdepodobné, že  zamestnávateľ vás požiada tiež o vysvedčenie/diplom i rodný list. Odporúčame preto neváhať a obrátiť sa na skúsených odborníkov, ktorý sa s riešením tejto vysokej administratívy profesionálne zaoberajú.

Čo je nostrifikácia a kedy ju budete potrebovať?

Jednoducho povedané je to potvrdenie ekvivalentu zahraničného vzdelania. Toto oficiálne uznanie vášho vzdelanie budete potrebovať pri vybavovaní mnohých dokumentov, nakoľko ním dokladáte, že disponujete vzdelaním rovnocenným k tomu, ktoré je v danej krajine požadované pre výkon určitej práce.  Nostrifikáciu vysvedčenia alebo diplomu od vás budú potrebovať rozmanité cudzokrajné inštitúcie aj zamestnávatelia. Viac informácií o procese nostrifikácie získate kliknutím tu.

Ako v zahraničí zaplatiť poplatok za superlegalizáciu ?

Platba býva zvyčajne tou najľahšou časťou procesov. Nuž, nie v prípade superlegalizácie. Vzhľadom na rôzne zákony rôznych krajín a fakt, štátne úrady jednoducho takmer nikde neprijímajú online platbu kartou či prevodom, zostávajú vám pri úhrade poplatkov za superlegalizáciu tri možnosti platby:

  • kolkom,
  • osobne hotovosťou,
  • šekom.

Úhradu robte vždy v príslušnej mene, pretože v opačnom prípade bude potrebný šek napojený na zahraničný bankový účet s nevyhnutným disponibilným zostatkom alebo kolkové známky. Ak je to možné, alternatívou je možné príslušný úrad priamo osobne navštíviť a uhradiť poplatky na mieste. Tento spôsob sa však zvyčajne predraží a stojí množstvo času, spojeného okrem iného s vycestovaním na daný úrad. Tieto náklady si ušetríte a platbu bezpečne a v najkratšom možnom čase uhradíte ak touto úlohou poveríte nás

Je možné dať si superlegalizáciu poslať poštou?

V princípe máte dve verzie na výber – najjednoduchšou je k overovaným dokumentom priamo priložiť spiatočnú obálku s riadne vyplnenými údajmi adresáta a s uhradeným poštovným v danej krajine (zvyčajne poštová známka krajiny). Druhá verzia je využitie kuriérskej služby, kde však môžu vzniknúť komplikácie

Napriek tomu, že zásielkové firmy  majú v ponuke službu spätného doručenia, táto je vám ako zahraničnému zákazníkovi nedostupná, nakoľko sa jedná o službu iba v rámci hraníc daného štátu. Takže buď budete zháňať niekoho, kto vám superlegalizáciu následne odošle na vašu adresu, čo môže byť až nemožné. V rámci našich služieb sa bezpečne postaráme nielen o superlegalizáciu vašich dokumentov, ale tiež o jej úspešné doručenie do vašich rúk.

Koľko času potrebujete do úspešného uzavretia superlegalizácie?

Veľa. Skutočne veľa. V náročných prípadoch dokonca niekoľko týždňov. Všetko totiž súvisí nielen s rýchlosťou doručenia vami zaslaných originálov na príslušné úrady, ale tiež s rýchlosťou, zaneprázdnenosťou a ochotou inštitúcií a úradníkov, ktorí superlegalizáciu realizujú. A v neposlednom rade na bezchybnom prevedení z vašej strany. Určite preto odporúčame zveriť túto prácu do rúk odborníkom, ktorí s ňou majú skúsenosti a spoľahlivo sa o ňu postarajú.

Odborníci z nášho tímu s vami prediskutujú všetky detaily a postarajú sa o rýchly proces overenia, takže vaše superlegalizované dokumenty získate v najkratšom možnom termíne. Čas a prostriedky, ktoré takto ušetríte viete predsa investovať oveľa efektívnejšie.

Apostil vs superlegalizácia

jún 26th, 2020|0 Comments

Ak ste sa rozhodli opustiť Slovensko a sťahujete sa do zahraničia, prípadne si tam hľadáte prácu, tak s budete s najväčšou pravdepodobnosťou potrebovať preklad slovenských verejných listín do cudzieho jazyka. Okrem úradného prekladu Vám vieme zabezpečiť aj osvedčenie [...]

Superlegalizácia dokumentov – Čína

jún 23rd, 2020|0 Comments

Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike je oprávnené vykonávať superlegalizáciu dokumentov vydaných v SR pre účel ich použitia v ČĽR. Dokumenty, ktoré je možné superlegalizovať sa delia na dva druhy. 1.    Dokumenty s osobným obsahom [...]

TUNISKO ZAČALO AKCEPTOVAŤ APOSTIL

december 18th, 2019|0 Comments

10. júla 2017 pristúpilo Tunisko k Haagskemu dohovoru z 5. októbra 1961, ktorým sa ruší požiadavka legalizácie zahraničných verejných listín (Apostilský dohovor). Tunisko preto od 30. marca 2018 začala prijímať apostil v rámci legalizácie dokumentov. [...]

APOSTILÁCIA V MONTSERRAT

december 18th, 2019|0 Comments

Keďže ostrov Montserrat patrí k Zámorskému územiu Spojeného kráľovstva, je tiež súčasťou Haagskeho dohovoru. A tak všetko, čo budete potrebovať k overeniu vášho dokumentu je apostil. Úrady, ktoré vydávajú apostily sa líšia podľa toho, v akom štáte o ňu [...]

Apostilácia cestovného pasu

december 18th, 2019|0 Comments

Či už sa chystáte pracovať v zahraničí, plánujete svadbu v exotickej destinácii alebo chcete v zahraničí študovať, budete potrebovať apostilovať váš pas. Apostil je jednotne uznávaná certifikácia pravosti (legitimity), akceptujú ju všetky čenské krajiny Haagskeho [...]

APOSTILÁCIA V GUATEMALE

december 18th, 2019|0 Comments

GUATEMALA ODTERAZ AKCEPTUJE APOSTIL Guatemala 19. januára 2017 pristúpila k Haagskemu dohovoru z 5. októbra 1961, ktorým sa zrušuje požiadavka legalizácie zahraničných verejných listín (Apostilský dohovor). Guatemala preto od 18. septembra 2017 začala prijímať apostil v [...]