Apostilácia patentov a ochranných známok

Podnikanie v zahraničí prináša mnoho výziev, pričom jednou z nich je overenie firemných dokumentov, ktoré sa v zahraničí predkladajú.

V závislosti od cieľovej krajiny musíte zvoliť jeden z dvoch procesov:

 

Haagsky dohovor z roku 1961 zaviedol jednotne uznávaný proces overovania dokumentov. Ak je cieľová krajina členom dohovoru, využijete proces apostilácie. Nečlenské krajiny sa riadia procesom legalizácie.

Na apostiláciu dokumentov musíte predložiť originálny patent alebo ochrannú známku Ministerstvu zahraničných vecí USA vo Washingtone, D.C.

Ak chcete dokumenty legalizovať, po získaní overenia od ministerstva zahraničných vecí USA, budete spolupracovať s veľvyslanectvom alebo konzulátom cieľovej krajiny.

Než budeme pokračovať …

Najskôr si vysvetlíme niekoľko definícií.

Ochranná známka – chráni symbol, názov, dielo, logo alebo dizajn, ktorý  je používaný na reprezentáciu výroby tovaru.

Patent – udeľuje vlastnícke práva vynálezcovi nového produktu, čím zabraňuje ostatným vo výrobe identického produktu.

Zákon o duševnom vlastníctve – zaoberá sa oblasťou zákonných práv, týkajúcich sa výsledkov procesu tvorivosti a vynálezov. Kontroluje, kto bude používať výtvory – vrátane nových produktov, umeleckých diel a dizajnov. Účelom zákona o duševnom vlastníctve je umožniť ľuďom, ktorí vytvárajú a vymýšľajú veci, profitovať z ich práce.

Apostilácia patentov a ochranných známok

Patenty a ochranné známky, ktoré sa získavajú v USA, sú akceptované iba v USA; nemôžu byť prevedené do iných krajín.

Existujú prípady, v ktorých budete musieť overiť patentové alebo ochranné známky:

  • Predaj výrobkov v zahraničí – buď získajte patenty v týchto krajinách alebo požiadajte o zahraničnú patentovú ochranu
  • Predaj patentu alebo ochrannej známky zámorskej spoločnosti

Predtým, ako k tomu dôjde, musíte preukázať, že vlastníte patent alebo ochrannú známku v USA a musíte byť schopný tieto dokumenty overiť.

Keďže v Haagskom dohovore z roku 1961 sa ustanovil jednotný postup overovania pravosti dokumentov – Zmluva o patentovej spolupráci, ktorá nadobudla účinnosť v roku 1978 – uľahčuje podávanie žiadostí o patenty pre členské krajiny tým, že poskytuje jednotné postupy registrácie a štandardizovaný formát žiadosti.

Patenty a ochranné známky, ktoré sa získavajú v USA, sú akceptované iba v USA; nemôžu byť prevedené do iných krajín.

Existujú prípady, kedy budete musieť overiť patent alebo ochrannú známku:

  • Predaj výrobkov v zahraničí – buď patent v týchto krajinách kúpite alebo požiadate o zahraničnú patentovú ochranu
  • Predaj patentu alebo ochrannej známky zahraničnej spoločnosti

Predtým, ako k týmto prípadom dôjde, musíte preukázať vlastníctvo patentu alebo ochrannej známky v USA a musíte byť schopní tieto dokumenty overiť.

Keďže v Haagskom dohovore z roku 1961 sa ustanovil jednotný postup overovania pravosti dokumentov, Zmluva o patentovej spolupráci, ktorá nadobudla účinnosť v roku 1978, uľahčuje podávanie žiadostí o patenty pre členské krajiny tým, že poskytuje jednotné postupy a štandardizovaný formát žiadosti.

Spolupráca s Apostille s.r.o.

Získanie apostilu či legalizácia patentu alebo ochrannej známky môžu byť pre vás časovo náročné. V spoločnosti Apostille s.r.o. sa špecializujeme na procesy apostiácie a legalizácie všetkých typov osobných a firemných dokumentov; vrátane apostilácie patentov a ochranných známok.

Dovoľte nám pre vás rýchlo a správne získať potrebné overenie. Jednoducho vyplňte objednávkový formulár a pošlite nám poštou originál patentu (so zlatou pečaťou) alebo dokumentu o ochrannej známke.

To je všetko.

V závislosti od vašej cieľovej krajiny budete pravdepodobne potrebovať, aby vaše apostilované dokumenty boli profesionálne preložené.

Prosím, kontaktujte nás, ak máte nejaké otázky týkajúce sa apostilácie patentov a ochranných známok. Sme tu 7 dní v týždni, pripravení vám pomôcť.

By | 2019-12-17T18:48:24+02:00 december 17th, 2019|Apostille, Overovanie dokumentov|0 Comments

About the Author: