APOSTILÁCIA V GUATEMALE

GUATEMALA ODTERAZ AKCEPTUJE APOSTIL

Guatemala 19. januára 2017 pristúpila k Haagskemu dohovoru z 5. októbra 1961, ktorým sa zrušuje požiadavka legalizácie zahraničných verejných listín (Apostilský dohovor). Guatemala preto od 18. septembra 2017 začala prijímať apostil v rámci legalizácie dokumentov.

Guatemala tak bude akceptovať apostily od všetkých členských krajín Haagskej dohody.

Apostila s.r.o. vám poskytne službu apostilácie pre vaše dokumenty pre použitie v Guatemale. Okrem našej apostilizačnej služby v Bratislave ponúkame legalizačné služby tiež v Prahe.

Môžeme apostilovať všetky typy dokumentov. Niektoré dokumenty vyžadujú federálny apostil a iné zase štátny apostil. Toto sú niektoré z dokumentov, ktoré môžeme apostilovať:

 • Dohoda o zastúpení
 • Priradenie
 • Obchodný list
 • Osvedčenie o analýze
 • Osvedčenie o voľnom predaji
 • Osvedčenie o pôvode
 • Osvedčenie o štatúte
 • Obchodná faktúra
 • Certifikát ISO
 • Stanovy spoločnosti
 • Stanovy organizácie
 • Uznesenie rady
 • Oprávnenie na podnikanie
 • Osvedčenie o pozmeňovacom návrhu
 • Osvedčenie o existencii
 • Výpis z obchodného registra
 • Osvedčenie o založení spoločnosti
 • Osvedčenie o výkone funkcie
 • Osvedčenie o fúzii
 • Osvedčenie o registrácii
 • Firemné stanovy
 • Dokument FDA
 • Priradenie patentu
 • Priradenie ochrannej známky
 • Distribútorská zmluva
 • Splnomocnenie
 • Technický list
 • Čestné prehlásenie – každý podpísaný a riadne notársky overený dokument
 • Rodný list
 • Úmrtný list
 • Vodičské preukazy
 • Cestovný pas
 • Súdny záznam – výpis z registra trestov
 • Osvedčenie o rozvode
 • Vzdelávacie dokumenty – diplom, prepis
 • Miestna policajná kontrola
 • Sobášny list
 • Zdravotný záznam
 • Žiadny záznam o manželstve – potvrdenie o stave slobodný/slobodná
 • Povolenie na vycestovanie
 • List o sociálnom zabezpečení
 • Poverenia učiteľa
 • Osvedčenie agentúry na ochranu životného prostredia (EPA)
 • Osvedčenie o exportovateľnosti
 • Osvedčenie o farmaceutických výrobkoch. (CPP)
 • Osvedčenie pre zahraničnú vládu (CFG)
 • Vývozné osvedčenie pre živočíšne výrobky (USDA)
 • Overenie FBI
 • Osvedčenie o voľnom predaji vydané miestnou obchodnou komorou Úradom pre potraviny a liečivá USA (FDA)
 • Osvedčenie o prisťahovalectve (DHS)
 • Naturalizačný certifikát od ministerstva vnútornej bezpečnosti USA (DHS)
 • Certifikát neklinického výskumu
 • Patentový certifikát (USPTO)
 • Fytosanitárne alebo rastlinné osvedčenie
 • Certifikát ochrannej známky (USPTO)
 • Osvedčenie o zdraví zvierat (USDA)
 • Dokumenty Federálneho súdu USA

Navštívte stránku Apostila.cz, kde nájdete ďalšie informácie. Apostila s.r.o. vám tiež pomôže získať apostil pre váš dokument podľa Haagskeho dohovoru z 5. októbra 1961, ktorým sa ruší požiadavka legalizácie zahraničných verejných listín.

By | 2019-12-18T13:20:32+02:00 december 18th, 2019|Apostille|0 Comments

About the Author: