Viacjazyčné formuláre nahradzujúce apostilu pre občanov EÚ

//Viacjazyčné formuláre nahradzujúce apostilu pre občanov EÚ

V predošlom článku sme sa venovali možnosti nahradenia apostily v rámci Európskej únie, ktorá platí pre niektoré verejné listiny. S ňou súvisiaca legislatíva vstúpila do platnosti 16.2.2019.

Znamená to, že určité verejné dokumenty už nepotrebujú apostilu alebo úradný preklad. Namiesto oficiálneho prekladu môžete požiadať o viacjazyčný štandardný formulár a pripojiť ho k príslušnému dokumentu. Po pripojení verejného dokumentu k sprievodnému formuláru, je dokument uznávaný v celej EÚ.

Čo to znamená?

Cieľom tejto zmeny bolo redukovať nepotrebnú byrokraciu pri predkladaní verejných listín v krajinách Európskej únie.

Zrušenie nutnosti apostilácie verejných dokumentov by teoreticky malo znížiť administratívnu záťaž občanov EÚ pri predkladaní dokumentov v rámci EÚ.*

Táto zmena sa však nedotkne všetkých dokumentov, a predkladané verejné listiny mimo EÚ budú aj naďalej vyžadovať apostiláciu. V týchto prípadoch sa dodržiavajú existujúce procesy overovania dokumentov.

*Tieto nariadenia sa vzťahujú aj na nasledujúce územia: Azory, Kanárske ostrovy, Francúzska Guyana, Gibraltár, Guadeloupe, Madeira, Martinik, Mayotte, Réunion a Svätý Martin

Ktorých dokumentov sa zmena týka?

Posledné usmernenie Európskej komisie uvádza, že nové nariadenia sa vzťahujú na dokumenty týkajúce sa:

 • narodenia
 • potvrdenia, že daná osoba je nažive
 • úmrtia
 • potvrdenia o mene a priezvisku
 • manželstva, spôsobilosti uzavrieť manželstvo a rodinného stavu
 • rozvodu, súdnej rozluky alebo anulácie manželstva
 • registrovaného partnerstva, vrátane schopnosti uzatvárať registrované partnerstvo a stavu registrovaného partnerstva
 • zrušenia registrovaného partnerstva, súdnej rozluky alebo anulácie registrovaného partnerstva
 • rodičovstva
 • adopcie
 • potvrdenia o mieste trvalého bydliska alebo miesta pobytu
 • národnosti
 • potvrdenia o trestnej bezúhonnosti
 • práva voliť a kandidovať v komunálnych voľbách alebo vo voľbách do Európskeho parlamentu
 • Prax ukáže, či tieto zmeny prinesú požadovaný efekt. V podstate sa týmto krokom nahrádza jedna byrokratická formalita druhou.
By | 2019-11-26T14:24:19+02:00 november 26th, 2019|Apostille|0 Comments

About the Author: