TUNISKO ZAČALO AKCEPTOVAŤ APOSTIL

//TUNISKO ZAČALO AKCEPTOVAŤ APOSTIL

10. júla 2017 pristúpilo Tunisko k Haagskemu dohovoru z 5. októbra 1961, ktorým sa ruší požiadavka legalizácie zahraničných verejných listín (Apostilský dohovor). Tunisko preto od 30. marca 2018 začala prijímať apostil v rámci legalizácie dokumentov.

Tunisko tak bude akceptovať apostily od všetkých členských krajín Haagskej dohody.

Apostila s.r.o. vám poskytne službu apostilácie, ktorou získate vaše dokumenty pre použitie v Tunisku.

Môžeme apostilovať všetky typy dokumentov. Niektoré dokumenty vyžadujú federálny apostil a iné zase štátny apostil. Toto sú niektoré z dokumentov, ktoré môžeme apostilovať:

 • Dohoda o zastúpení
 • Priradenie
 • Obchodný list
 • Osvedčenie o analýze
 • Osvedčenie o voľnom predaji
 • Osvedčenie o pôvode
 • Osvedčenie o štatúte
 • Obchodná faktúra
 • Certifikát ISO
 • Stanovy spoločnosti
 • Stanovy organizácie
 • Uznesenie rady
 • Oprávnenie na podnikanie
 • Osvedčenie o pozmeňovacom návrhu
 • Osvedčenie o existencii
 • Výpis z obchodného registra
 • Osvedčenie o založení spoločnosti
 • Osvedčenie o výkone funkcie
 • Osvedčenie o fúzii
 • Osvedčenie o registrácii
 • Firemné stanovy
 • Dokument FDA
 • Priradenie patentu
 • Priradenie ochrannej známky
 • Distribútorská zmluva
 • Splnomocnenie
 • Technický list
 • Čestné prehlásenie – každý podpísaný a riadne notársky overený dokument
 • Rodný list
 • Úmrtný list
 • Vodičské preukazy
 • Cestovný pas
 • Súdny záznam – výpis z registra trestov
 • Osvedčenie o rozvode
 • Vzdelávacie dokumenty – diplom, prepis
 • Miestna policajná kontrola
 • Sobášny list
 • Zdravotný záznam
 • Žiadny záznam o manželstve – potvrdenie o stave slobodný/slobodná
 • Povolenie na vycestovanie
 • List o sociálnom zabezpečení
 • Poverenia učiteľa
 • Osvedčenie agentúry na ochranu životného prostredia (EPA)
 • Osvedčenie o exportovateľnosti
 • Osvedčenie o farmaceutických výrobkoch. (CPP)
 • Osvedčenie pre zahraničnú vládu (CFG)
 • Vývozné osvedčenie pre živočíšne výrobky (USDA)
 • Overenie FBI
 • Osvedčenie o voľnom predaji vydané miestnou obchodnou komorou Úradom pre potraviny a liečivá USA (FDA)
 • Osvedčenie o prisťahovalectve (DHS)
 • Naturalizačný certifikát od ministerstva vnútornej bezpečnosti USA (DHS)
 • Certifikát neklinického výskumu
 • Patentový certifikát (USPTO)
 • Fytosanitárne alebo rastlinné osvedčenie
 • Certifikát ochrannej známky (USPTO)
 • Osvedčenie o zdraví zvierat (USDA)
 • Dokumenty Federálneho súdu USA

Navštívte stránku Apostila.cz, kde nájdete ďalšie informácie. Notary & Apostille Service vám tiež pomôže získať apostil pre váš dokument podľa Haagskeho dohovoru z 5. októbra 1961, ktorým sa ruší požiadavka legalizácie zahraničných verejných listín.

Apostila s.r.o. je súkromná spoločnosť registrovaná v štáte Česká Republika. Od roku 2009 pomáhame našim klientom získať ich dokumenty legalizované veľvyslanectvom alebo apostilované pre použitie v zahraničí. Ponúka bezpečnú, spoľahlivú a cenovo dostupnú apostilizačnú službu. Nie sme spojení so žiadnou vládnou agentúrou. Nevydávame ani nepredávame dokumenty. Nie sme právnici a neposkytujeme právne či daňové poradenstvo, a ani žiadne iné právne alebo odborné poradenstvo akéhokoľvek druhu.

By | 2019-12-18T18:28:14+02:00 december 18th, 2019|Apostille|0 Comments

About the Author: